Säkerhet en prioritet i EU:s arbete mot terrorn

Vi kan inte lova att terrorn inte kommer att slå till i Europa igen, däremot kan vi som enskilda länder och gemensamt i EU göra det svårare för dem som planerar mord och andra våldsdåd. Effektivare sätt att strypa tillgången till pengar och vapen liksom bättre säkerhets- och identitetskontroller för människor som reser till eller från EU är några åtgärder, skriver Julian King, EU-kommissionär.

ANNONS

Alldeles nyligen har Europa återigen drabbats av flera terrordåd. I Barcelona och Cambrils i Spanien och Åbo i Finland har människor från hela världen dödats och skadats, precis som i Sverige vid den fruktansvärda attacken på Drottninggatan för bara fyra månader sedan. De här tragiska händelserna påminner oss om att det inte finns någon plats i Europa som är helt skyddad från terrorismen – alla länder kan drabbas.

Oavsett hur attackerna genomförs finns det inget ädelt i dessa fega handlingar. Det finns ingenting som kan rättfärdiga mord och våld.

Inför terroristhoten förväntar sig allmänheten – med rätta – att vi ska göra mer än att bara fördöma händelserna. Varje lands viktigaste uppgift är att skydda människor och det är även en prioritering för EU-kommissionen. Även om vi skulle vilja kan vi inte lova att det inte kommer nya attacker – det finns ingenting som heter ”nollrisk”. Men vi kan göra det svårare för dem som planerar att begå mord och andra våldsdåd.

ANNONS

Skärpta vapenlagar

Terrorister behöver vapen. Tidigare i år enades vi om nya EU-lagar som begränsar vapeninnehav och därmed täpper till de kryphål som terroristerna utnyttjade i Paris för snart två år sedan. Samtidigt trappar vi upp kampen mot den olagliga människohandeln via till exempel Balkanrutten. Vi har också skärpt kontrollen av material som används för att tillverka hemmagjorda bomber.

Terrorister behöver pengar. I december förra året föreslog vi nya sätt att bekämpa penningtvätt, skärpa kontrollen av olagliga kontantförflyttningar och frysa och beslagta tillgångar hos misstänkta eller dömda brottslingar och terrorister.

Terrorister behöver förflytta sig. Vi har gjort det svårare för dem. Sedan april måste alla som reser till eller från EU:s Schengenområde genomgå nya säkerhetskontroller.

Utbyte av information

Tack vare EU-reglerna om passageraruppgifter från april 2016 kommer länderna att utbyta information om dem som flyger till, från eller inom Europa (även om många EU-länder fortfarande inte har genomfört reglerna). Enligt vårt förslag om ett EU-system för reseuppgifter och resetillstånd kommer de som vill besöka EU att kontrolleras redan innan de kommer hit. Slutligen håller vi på att förbättra kommunikationen mellan olika databaser för brottsbekämpning, så att det blir svårare för terroristerna att skapa nya identiteter i olika länder och slinka igenom kontrollerna.

ANNONS

Tidiga insatser

Terrorister sitter inte stilla och det kan inte vi heller göra. Så fort vi lyckas bekämpa en typ av terrorism hittar de andra sätt att begå terrorattacker. De anammar ny teknik och nya trender och det måste vi också göra.

Därför bekämpar vi radikalisering i ett tidigt skede. Tack vare flera EU-nätverk kan de som försöker förhindra radikalisering i olika länder få stöd och lära av varandra. Internetföretag och nationella myndigheter har gått samman i EU:s internet-forum för att bekämpa radikaliseringen på nätet. Omkring 90 procent av det terroristinnehåll som Europol hittar på nätet tas bort och vi samarbetar med internetföretagen för hitta sätt att upptäcka innehållet automatiskt.

EU:s skärpta antiterroristlagar innebär att de som åker till Syrien för att strida för IS eller får terroristutbildning ställs inför rätta.

Kommissionen samarbetar med nationella och lokala myndigheter för att sprida de bästa sätten att skydda så kallade mjuka mål, till exempel offentliga platser, flygplatser, järnvägsstationer, skolor och sjukhus. I september ska jag träffa företrädare för städer i Medelhavsländerna. De samlas i Nice för att trappa upp sina insatser för att bekämpa radikalisering och skydda sina invånare.

Det här är inte första gången som Europa drabbas av en terroristvåg. För inte så länge sedan var det Baader-Meinhof-ligan, Röda brigaderna, ETA och IRA som spred skräck. Men i dag står vi inför ett mer globalt hot. Dagens terrorister attackerar vårt europeiska sätt att leva och försöker splittra våra samhällen och undergräva våra värderingar.

ANNONS

Fördjupat EU-samarbete

Det är i första hand de nationella myndigheterna som ansvarar för säkerheten och försvaret mot terrorismen. Men EU hjälper till genom att förbättra informationsutbytet om potentiella hot, fördjupa samarbetet och minska möjligheterna för terrorismen att växa och sprida sig.

Vid varje nytt terrordåd visar EU-invånarna sin medkänsla med offren och sin avsky för attentatsmännens värdeförnekande världsuppfattning. Jag var djupt berörd av kärleken och gemenskapen som det svenska folket visade efter den fruktansvärda attacken på Drottninggatan. Vi måste visa solidaritet och beslutsamhet och mångdubbla våra insatser för att besegra dem som försöker skada oss.

Julian King

EU-kommissionär med ansvar för säkerhetsunionen

ANNONS