På platser där kriminaliteten har eskalerat eller där socialtjänsten är hårt ansträngd ska förstärkningsteamen också kunna stötta kommunerna, skriver Camilla Waltersson Grönvall (M), socialtjänstminister (M) och Linda Lindberg (SD), gruppledare.
På platser där kriminaliteten har eskalerat eller där socialtjänsten är hårt ansträngd ska förstärkningsteamen också kunna stötta kommunerna, skriver Camilla Waltersson Grönvall (M), socialtjänstminister (M) och Linda Lindberg (SD), gruppledare.

Så ska ny social insatsstyrka förebygga ungdomskriminalitet

För att med kraft motverka att fler unga dras in i kriminalitet avser samarbetspartierna i dag att fatta beslut om att inrätta en delegation för brottsförebyggande åtgärder. Det första uppdraget blir att lägga fram förslag på hur en nationell social insatsstyrka kan stötta socialtjänsten i sitt arbete, skriver Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister (M), Linda Lindberg, gruppledare (SD).

ANNONS

Allt fler barn och unga dras idag in i kriminella nätverk och vi vet att barn och unga som växer upp i områden där kriminella har stort inflytande löper större risk att utnyttjas och involveras i brottslighet. Samtidigt har det stöd som socialtjänsten haft behov av för att tidigt och kraftfullt kunna agera mot ungdomskriminalitet allt för länge förbisetts. Samarbetspartierna prioriterar det brottsförebyggande arbetet på riktigt och tar nu ett helhetsgrepp kring det.

För att förhindra och förebygga att barn och unga rekryteras eller socialiseras in i kriminella nätverk eller annan kriminalitet och för att minska brottsligheten och öka tryggheten i vårt land måste det brottsförebyggande arbetet med fart intensifieras. Regeringen, tillsammans med Sverigedemokraterna, tar nu fram en nationell strategi mot den organiserade brottsligheten som under allt för lång tid har tillåtits att bre ut sig. En sådan strategi är en av flera viktiga pusselbitar i samhällets arbete mot de kriminella nätverken och annan organiserad brottslighet.

ANNONS
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M).
Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M). Bild: Tim Aro/TT

Ansvaret förflyttat till kommunerna

Den 1 juli 2023 trädde en ny lag i kraft som ger alla kommuner ett brottsförebyggande ansvar. Enligt lagen ska kommunerna bland annat kartlägga brottsligheten i sina områden och upprätta en brottsförebyggande åtgärdsplan, som lägger grunden för ett strukturerat och kunskapsbaserat arbete i hela landet. Brottsförebyggande rådet och länsstyrelserna har också fått i uppdrag att stödja kommunerna med implementeringen av lagen.

För att med kraft motverka att fler unga dras in i kriminalitet behöver många aktörer i samhället omfattas och hjälpas åt. Socialdepartementet och Justitiedepartementet arbetar nu nära tillsammans för att på kort och lång sikt förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet. Detta arbete berör många departement och arbetet samordnas av Justitiedepartementet.

Ny socialtjänstlag skrivs till

Socialtjänsten är en viktig part och är samhällets yttersta skyddsnät. Den har en central roll i det brottsförebyggande arbetet, men har också den viktiga uppgiften att se till att varje barn får en trygg uppväxt och en ljus framtid. För att möjliggöra att det brottsförebyggande arbetet prioriteras och att socialtjänstens personal får det stöd som behövs skriver samarbetspartierna bland annat fram en ny socialtjänstlag, där det förebyggande arbetet är centralt. Men fler åtgärder behövs.

Samarbetspartierna avser därför att i dag fatta beslut om att inrätta en delegation för brottsförebyggande åtgärder inom det sociala området. Som första uppdrag ska delegationen lämna förslag på hur förstärkningsteam, det som i Tidöavtalet kallas för nationell social insatsstyrka, kan utformas för att stötta socialtjänsten i dess arbete med att förhindra att barn och unga dras in i kriminalitet.

ANNONS
Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen.
Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna i riksdagen. Bild: Caisa Rasmussen/TT

Förstärkningsteam bildas

Förstärkningsteamen skulle kunna bistå socialtjänsten med omvärldsanalys och erbjuda ett kvalitativt stöd både kunskapsmässigt och operativt. De skulle också kunna samverka med andra relevanta aktörer och myndigheter som skola, polis och sjukvård och kartlägga och utveckla arbetssätt och rutiner som främjar samverkan. På platser där kriminaliteten har eskalerat eller där socialtjänsten är hårt ansträngd ska förstärkningsteam också kunna stötta kommunerna.

Det är vår övertygelse att det brottsförebyggande arbetet behöver bedrivas lika systematiskt och effektivt som det brottsbekämpande arbetet. Med evidensbaserade insatser och ett innovativt arbete kan sociala problem och kriminalitet förebyggas och goda uppväxtvillkor och trygga miljöer främjas, för att ge alla barn och unga så goda förutsättningar som möjligt.

Den negativa utvecklingen har pågått under alltför lång tid och gränsen för vad som är okej har passerats sedan länge. Det krävs ett helhetsgrepp för att vända utvecklingen och regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna arbetar nu kraftfullt med många åtgärder för att bekämpa kriminaliteten. Det brottsförebyggande arbetet spelar en enormt viktig roll. Ökade krav på föräldrar, ansvar och konsekvenser utifrån eget handlande och en utvidgad verktygslåda för socialtjänsten är avgörande för att motverka ungdomskriminalitet och låta barn få vara barn.

Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister (M)

Linda Lindberg, gruppledare (SD)

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökLocationclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Kommentarer

Vad tycker du?

Här nedan kan du kommentera artikeln via tjänsten Ifrågasätt. Märk väl att du behöver skapa ett konto och logga in först. Tänk på att hålla god ton och att inte byta ämne. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Inlägg som bedöms som olämpliga kommer att tas bort och GP förbehåller sig rätten att använda kommentarer i redaktionellt innehåll.

ANNONS