Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Jonas Ransgård (M), oppositionsråd Göteborg

S tar inte ansvar för Intraservice-skandalen

Trots att stadsrevisionens svidande kritik för undermålig styrning och kontroll i nämnden för Intraservice har Ann-Sofie Hermansson (S) fullt förtroende för dess ordförande Tord Karlsson (S). Vi oroas över de signaler detta sänder, skriver Jonas Ransgård (M) och Monika Beiring (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I dag torsdag sammanträder Göteborgs kommunfullmäktige för att bland annat ta del av stadsrevisonens rapport från sin granskning av nämnden för Intraservice. Innehållet är väl känt. I nämnden har miljoner av skattebetalarnas medel bränts på utlandsresor med oklara syften. I flera fall har resorna haft så magra program att de inte uppfyller kraven för tjänsteresor. Externa parter varit inblandade i några av arrangemangen på ett sätt som gör att det åtminstone rör sig i gränslandet för vad som är mutor och bestickning. Ordningen för att besluta om och följa upp de många resorna har varit undermålig. Nämnden har inte följt fastställda rutiner.

Ännu en skandal

Ännu en skandal briserar i Göteborg. 2010 döptes staden i folkmun om till ”Muteborg” på grund av den sjuka korruptionskultur som då nystades upp och blottlade hur brottslighet och tjänstefel förekom i staden. Då utlovades krafttag. De styrande Socialdemokraterna skulle ”vända på varenda sten”. En sjuk kultur skulle städas bort. Kontroll och uppföljning skulle säkerställas och risker minimeras. Men löften och fagra ord till trots; den oanständiga kulturen har bitit sig fast.

Tord Karlsson (S), ordförande i nämnden, skyller fel och brister på förvaltningschef och tjänstemän. Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande, har uppgett att hon ska gå till botten med saken. Men trots att revisionen uttalat svidande kritik för undermålig styrning och kontroll i nämnden, har hon fullt förtroende för dess ordförande.

Oroande signaler

Vi uppfattar detta som ett bristfälligt ledarskap och vi oroas över de signaler det sänder. Medborgarnas förtroende för kommunen kommer ofrånkomligen att urholkas när politiker ständigt skyddas, alltid får sina partivänners förlåtelse och aldrig ställs till svars för sina brister och misstag. Hur ska en förkastlig kultur kunna vädras ut, när inte politikerna tar ansvar eller ens förväntas att göra det? Hur kan man kräva att anställda i kommunen ska göra rätt när de som bestämmer kommer undan med att göra fel?

Moderaterna och Alliansen har vidtagit åtgärder som ska kasta ytterligare ljus på bristfälliga åtgärder, rutiner och beslut i nämnden. På vårt initiativ kommer en extern granskning att utföras av alla utlandsresor under åren 2014–2017. Vi ska utreda om ytterligare fel har begåtts och varför gällande regelverk inte har följts. Vi tänker utkräva ansvar av dem som har agerat felaktigt. Det är bara så man kan angripa en osund kultur och återupprätta ett förtroende.

Jonas Ransgård (M)

oppositionsråd Göteborg

Monika Beiring (M)

2:e vice ordförande nämnden för Intraservice