Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Helene Odenjung (L), kommunalråd Göteborg, förste vice partiordförande

S svingar vilt i senkommen kamp mot extremism

Ann-Sofie Hermanssons (S) beskyllningar om att vi skulle ha problem med att sätta gränser för icke-demokratiska krafter är fullständigt felaktiga. Vi anser att det finns bättre sätt att motverka hat, extremism och hedersförtryck än det som Socialdemokraterna föreslår, skriver Helene Odenjung (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Texten är uppdaterad.

I ett inlägg på sin privata blogg (28/4) går kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) ut och slår med storsläggan mot Alliansen i frågan om extremism och hedersförtryck. Under rubriken ”Allians för extremism” beskyller hon Liberalerna och övriga Allianspartier för att ”förefalla ha allvarliga problem med gränssättandet mot icke-demokratiska krafter” och ”inta samma position som ytterkantsvänstern”.

Upprinnelsen till Ann-Sofie Hermanssons indignation är att vi i Alliansen valt att inte ställa oss bakom Socialdemokraternas förslag om att granska turerna som ledde fram till att representanter för organisationen Muslimska mänskliga rättighetskommittén bjöds in som talare respektive moderator vid evenemang inför Europride ”Burka songs 2.0”, som anordnades av avdelningen för mänskliga rättigheter inom Göteborgs stad.

Sprider hat

Muslimska mänskliga rättighetskommittén är en förening som gjort sig känd för att bjuda in hatpredikanter som spridit antisemitisk propaganda och uttryckt hat mot bland annat homosexuella och kvinnor i olika sammanhang och har på så sätt legitimerat den typen av extrema åsikter. Att de inte oemotsagda skall kunna sprida sina budskap vid arrangemang anordnade av staden är en självklarhet

I själva verket var det vi Liberaler som ursprungligen lyfte just den frågan i kommunstyrelsen som ledde till att evenemanget Burka Songs 2.0 ställdes in. Hermanssons beskyllningar om att vi skulle ha problem med att sätta gränser för icke-demokratiska krafter är med andra ord fullständigt felaktiga.

Finns bättre metoder

När det gäller avvisandet av S-förslaget handlar det inte heller om att vi skulle ha gått och blivit antidemokrater över en natt, utan om att vi inom Alliansen i Göteborg anser att det finns bättre och mer konkreta sätt att motverka hat, extremism och hedersförtryck.

Bland annat vill vi inrätta Amandakommissionen, uppkallad efter den 12-åriga flicka från Göteborg som giftes bort med en vuxen man i Irak, våldtogs och födde två barn på Östra sjukhuset utan att samhället ingrep. Amandakommissionens uppdrag skulle bli att i samråd med den Nationella samordnaren för hedersvåld och förtryck säkerställa att rätt kompetens finns i kommunen och att berörd personal har tillräckligt med kunskap och mod för att våga agera när unga far illa till följd av patriarkala strukturer.

Vi vill också flytta samordnaren mot våldsbejakande extremism från social resursförvaltning till samhällsskydd och beredskap där denne bättre hör hemma, givet den hotfulla och mycket kritiska situation som råder i flera av våra stadsdelar.

Äntligen kommit till insikt

Det är glädjande att Socialdemokraterna lagom till valrörelsen upptäckt hur viktiga dessa frågor är. Att de nu efter att under decennier ha behandlat en växande hedersproblematik och extremism med en oerhörd slapphet förstått, att vi inom Göteborgs stad måste ta krafttag för att inte svika ytterligare generationer unga. Men att då likt Ann-Sofie Hermansson gå ut och svinga vilt mot oss som länge arbetat med att lyfta dessa frågor och på många olika sätt försökt få till den nolltolerans mot hat, hot och förtryck som S nu efterfrågar, är mycket märkligt.

I sitt blogginlägg påpekar Hermansson för övrigt att hon ”självklart är beredd att jobba med Alliansen för att ta de synnerligen viktiga insatserna på dessa områden vidare”. Att anklaga oss för en oförmåga att i skarpt läge sätta gränser för intolerans och extremism är inte rätt sätt att bereda vägen för detta gemensamma arbete.

Överens om att ställa in

Inte heller är det speciellt konstruktivt att försöka slå in en kil mellan Liberalerna i Göteborg och Liberala Kvinnor vilka i samband med ifrågasättandet av arrangemanget ”Burka Songs 2.0” i en debattartikel i Expressen (3/3) påpekade lämpligheten av att S ”i stället för att arrangera seminarium om burkan tar sig an den verkligt viktiga uppgiften att försvara alla kvinnors frihet”. Vi är då som nu överens med Liberala Kvinnor om att Burka Songs och vidhängande ensidiga diskussion skulle ställas in, och att Göteborg måste agera för att alla kvinnor i vår stad, oavsett bakgrund, har samma rättigheter att leva i frihet från förtryck.

Det krävs dock betydligt mer än upprörda blogginlägg a la Don Quijote eller luddiga granskningar för att mota bort de icke-demokratiska, antifeministiska, homofoba krafter som hotar vår stad och dess invånare.

Helene Odenjung (L)

kommunalråd Göteborg, förste vice partiordförande