Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

I dag bemannas akuten ofta med läkare under utbildning och läkare som tvingas jobba på akuten. Vi är övertygade om att det behövs fler erfarna läkare som har sin ordinarie arbetsplats på akuten, skriver Jonas Andersson (FP) och Helena Holmberg (FP).

S svek sitt vallöfte om kortade akutköer

Socialdemokraterna lovade att minska väntetiderna på akuten till max en timma. Vallöftet är förmodligen ett av de dummaste som någonsin presenterats. Som enda åtgärd sedan förra valet har man infört ett nytt sätt att räkna för att snygga till siffrorna, skriver Jonas Andersson (FP) och Helena Holmberg (FP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I det senaste valet tapetserade Socialdemokraterna Göteborg med affischer med vallöftet att ingen skulle behöva vänta längre än en timme för att få träffa en läkare på akuten. Den mest synbara effekten av löftet var att antalet patienter som sökte till akuten ökade, vilket i sin tur gjorde väntetiderna längre.

I praktisk politik har Socialdemokraterna i princip bara genomfört en enda åtgärd för att närma sig vallöftet: ett ändrat sätt att räkna. Löftet om en timme för alla har bytts mot målet att 65 procent av de 75 procent mest sjuka ska få träffa en läkare inom en timme.

Handfallenheten har ett pris. Numera får endast 42 procent av de mest sjuka patienterna på akuten träffa läkare inom en timme. I Socialstyrelsens senaste statistik över de sjukhusbundna akutmottagningarna i Sverige halkar Göteborg efter. Oavsett mått är det Sahlgrenska som ligger sämst till.

Men problemen med Socialdemokraternas vallöfte är större än så. Vallöftet är förmodligen ett av de dummaste som någonsin presenterats. Själva idén med en akutmottagning på ett sjukhus gör att man inte kan garantera någonting. Man vet aldrig vilka behov nästa person som kommer in till mottagningen har. De svårast sjuka måste alltid få vård först.

Folkpartiet kommer aldrig att garantera vissa väntetider på akuten. Vi vill istället ta initiativ till ett långsiktigt arbete med att förbättra organisation och arbetsmiljö på akuterna. Vi vill också göra sjukvården mer tillgänglig och tydlig så att inga patienter hamnar på akuten som skulle få ett bättre omhändertagande någon annanstans.

För att långsiktigt klara finansiering och kvalitet måste mer vård erbjudas nära patienterna och utanför storsjukhusen. Kopplingarna mellan olika vårdnivåer måste fungera, så att exempelvis äldre kan få sjukhusvård utan att först behöva passera akuten. Akutmottagningarna är dyra inrättningar och ofta inte heller platsen för ett optimalt mottagande. Denna förändring av sjukvårdsstrukturen är en lång process och den motverkas direkt av omfattande affischkampanjer som talar om för folk att bästa sättet att få träffa en läkare är att åka och sätta sig på akuten.

Folkpartiet vill prioritera tre åtgärder för att korta väntetiderna och förbättra service och bemötande på akuterna.

Bygga bättre lokaler

Ingen av regionens akutmottagningar är byggda för att kunna ta emot så många patienter som i dag söker sig dit. Ändamålsenliga lokaler är en förutsättning för bra patientmiljö och för att personalen ska kunna arbeta effektivt. Folkpartiet vill därför investera i moderna akutmottagningar.

Ett av de största problemen för akutens personal är att få plats på en vårdavdelning för patienter som behöver läggas in. Antalet tillgängliga vårdplatser måste därför öka för att förbättra flödet från akuten. Ska vi kunna öppna fler vårdavdelningar krävs bland annat att regionen förändrar sin personal- och lönepolitik så att det blir mer intressant att som sjuksköterska ta anställning vid sjukhusen. Folkpartiet vill öka antalet vårdplatser.

I dag bemannas akuten ofta med läkare under utbildning och läkare som tvingas jobba på akuten. Vi är övertygade om att det behövs fler erfarna läkare som har sin ordinarie arbetsplats på akuten. Det ger goda möjligheter att få ett fungerande teamarbete med all annan personal. Erfarenheten visar också att mer erfarna läkare fattar snabbare beslut och i mindre utsträckning lägger in patienter i onödan. Folkpartiet vill därför göra det attraktivt för läkare att ha en fast anställning på akutmottagningen.

Situationen på akuten blir inte bättre av fagra löften, om dessa inte följs av åtgärder och rimliga resurser. Erfarenheterna från den gångna mandatperioden visar att den politiska ledningen med Socialdemokraterna i spetsen saknar både vilja och förmåga att prioritera sjukvården. Västra Götalandsregionen behöver ett maktskifte och en ny politisk ledning som sätter sjukvården främst.

Jonas Andersson

oppositionsråd (FP)

Helena Holmberg

regionfullmäktige (FP)

Bild: Bild: Anna Sigvardsson