Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

S prioriterar bort skolan

Socialdemokraternas kommunalisering av skolan är ett misslyckande och konsekvenserna är särskilt tydliga här i Göteborg. Såväl Skolverket som Skolinspektionen har vid flera tillfällen och återkommande dömt ut det som rödgröna politiker har kramat som mest, skriver Helene Odenjung (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Slutreplik

Göteborgs skola, 21/8 och 23/8

Under decennier har den göteborgska skolan prioriterats bort av rödgröna. Skolkommunalråd har kommit och gått, men problemen har bestått. Jag välkomnar att Ann-Sofie Hermansson (S) och Ingrid Andreae (S) nu omfamnar reformer som vi har drivit i över tio års tid. Men det kommer inte att räcka.

Skolan i Göteborg är kraftigt underfinansierad i jämförelse med andra kommuner. Vi kan ta ett exempel. Ersättningen per elev i gymnasieskolan är en av de lägsta i landet och har varit så länge. Det har inneburit fler elever i klasserna, ökad undervisningstid för lärarna, försämrad arbetsmiljö och sämre förutsättningar för rektorer att lyckas med sitt uppdrag. Men Socialdemokraterna satsar inte en enda krona extra i sin budget på undervisningen i skolan, på lärare eller rektorerna. Noll.

Under de kommande fyra åren behöver resurserna till förskolan, grund- och gymnasieskolan höjas avsevärt. Det rör sig om flera hundra miljoner som behöver tillföras. Socialdemokraternas svar på det är fritids. Fritids är viktig del av skoldagen och där har även vi satsningar för att minska elevgrupperna, men det är i klassrummet som klassresan börjar.

Över 30 procent av eleverna lämnar den kommunala grundskolan utan att ha nått målen i alla ämnen, det är mer än tusen elever per år. Vi ser vikande kunskapsresultat i årskurs tre och sex samt fallande meritvärden över hela staden. Det är en tickande bomb som föder utanförskap. Klyftorna i Göteborg behöver överbryggas, inte öka.

För liberaler är kunskapsskolan sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg

Liberalerna presenterade nyligen sitt lokala valmanifest som innehåller 39 förslag för hur vi ska lyfta hela skolväsendet i Göteborg, så vi lider inte brist på förslag. Jag instämmer i att vi behöver agera betydlig skapare. Men ni har haft 24 år på er och resultaten av kommunaliseringen och ert styre är tydligt. Nu behövs något nytt.

För att nå högre resultat i grundskolan behöver vi lägga om arbetssättet i skolan. Det krävs mer fokus på grundläggande bas- och ämneskunskaper. Läroplanen behöver revideras och det behövs mer traditionell lärarledd undervisning i klassrummen. Det kräver resurser som socialdemokratin redan har prioriterat bort. Vi behöver på allvar komma till rätta med arbetsmiljön och underlätta för lärarna att vara just lärare. De ska fokusera på undervisning, inte vara rastvakt, kopiera eller jaga elever som inte är på lektionerna.

Anpassa efter behov

Men det finns många elever i Göteborg som inte klarar av att vara i en helklass med andra elever hela dagarna. De behöver en lärmiljö som är anpassad efter deras behov. Jag möter ofta föräldrar vars barn mår så dåligt att de inte går till skolan eftersom de inte klarar av miljön. Bristen på särskilt stöd exkluderar hundratals barn. Socialdemokraternas avveckling av särskilda undervisningsgrupper har varit förödande. Inkluderingstanken har förblindat och vi har protesterat. Liberalerna vill under kommande mandatperiod starta fler högspecialiserade undervisningsgrupper där elever som behöver denna lärmiljö kan få gå där tillfälligt eller en längre tid. Alla barn som behöver extra stöd ska få det och stimulans att lära mer.

Skillnaderna mellan Liberalerna och Socialdemokraternas skolpolitik är stora. Vi vill ha mer kunskap och mer tid att lära. Vi vill förstatliga skolan och göra den tioårig, vi vill se mer matematik och idrott på schemat. Vi vill ha mer kunskapsuppföljningar och införa kunskapstest i ettan, fler spetsutbildningar ska startas på grundskolan, lärarnas löner ska fortsätta att höjas och fler karriärvägar ska skapas. Fler lektorer och speciallärare ska anställas. Dåliga skolor ska stängas, mobbare ska flyttas och skriftliga ordningsomdöme i terminsbetygen ska införas. Liberalerna försvarar det fria skolvalet och vi vill öka resurserna till skolan rejält. Förslag som socialdemokrater har röstat nej, nej och nej till. Vi liberaler vill helt enkelt väldigt mycket mer. Om man sätter skolan först i årets val i Göteborg, är valet rätt enkelt.

I skolan ska varenda elev få veta att allt är möjligt. För liberaler är kunskapsskolan sättet att ge alla barn en chans att hitta sin väg. Det är så vi bygger ett samhälle som lyckas, det är så vi skapar framtidstro och gör drömmar verkliga.

Helene Odenjung (L)

oppositionsråd