Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Problem. Problemen på ortopedin har skapats genom beslut som försämrat bemanningen, ökat jourbördan och berövat ortopedin dess högeffektiva chef, skriver Magnus Nordlund.

Jannika Wasastjerna: S orsakar kaos i Nu-sjukvården

Att enskilda läkare i Nu-sjukvården jobbat extra på sin egen klinik har startat en skev girighetsdebatt. Klinikens läkare och deras numera avpolletterade klinikchef hängs ut i pressen och Britt-Marie Andrén Karlsson, ordförande i Nu-sjukvårdens styrelse, är nöjd med det kraftfulla agerandet. I själva verket bär hon en stor del av ansvaret för den kaotiska situation som uppkommit efter omorganiseringen av ortopedin, skriver överläkaren Magnus Nordlund.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Ordföranden i styrelsen för Nu-sjukvården, Britt-Marie Andrén Karlsson (S), uttrycker intervjuad i TT-Ela den 9/9 stor besvikelse över dels agerandet hos de bemanningsföretag hon anser har brutit avtal med Nu-sjukvården, dels att ortopedens verksamhetschef, enligt henne, inte följt reglerna.

Hon uttrycker å andra sidan tillfredsställelse över Nu-sjukvårdens kraftfulla agerande i frågan. Med detta agerande kan endast avses att sjukhusdirektör Sten Axelsson avpolletterat klinikchefen Lars Karlsson och hängt ut klinikens samtliga läkare i pressen med en inte helt motiverad girighetsdebatt som följd.

Britt-Marie Andrén Karlsson anses av många bära ett tungt ansvar för den katastrof som drabbade Göteborgsortopedin i samband med den stora omstruktureringen inom Sahlgrenska universitetssjukhuset och ortopedens flytt till Mölndal årsskiftet 2005-2006.

De politiska besluten resulterade i att väntetiderna blev så långa att patienter, förutom ett ökat lidande, tog medicinsk skada. Det hela resulterade i en omfattande personalflykt och frågan är om skadan kommer att vara reparerad inom innevarande decennium.

Situation under all kritik

De strukturförändringar som de senaste åren präglat Nu-sjukvården är beslutade av den sittande politiska majoriteten med Britt-Marie Andrén Karlsson i spetsen. Vad förändringarna fått för konsekvenser för de patienter som tvingas uppsöka medicinakuten på Näl är tyvärr ett faktum som inte kan ha undgått någon.

Trots ständiga besked om att patienterna inte alls far illa, att personalen inte alls är stressad och att problemen snart är lösta, är situationen under all kritik. Detta är något som jag som anställd i Nu-sjukvården har svårt att leva med.

Från Nu-ortopedins sida såg vi stora problem med den lösning man föreslog för oss. Först ville man ha akut ortopedi på Näl och planerad ortopedi i Uddevalla. Efter ett tag insåg man att man inte hade plats för detta och plötsligt var mirakelmedicinen att behålla ortopedin inklusive frakturkirurgin i Uddevalla, men flytta de större olycksfallen till Näl. Förutom att detta innebär samma ologiska och resurskrävande uppdelning som i Göteborg innebär det att det sannolikt kommer att behövas en ny ortopedisk sjukhusbunden jourlinje i Nu-sjukvården.

Innan strukturförändringarna drevs igenom av S med stödpartier var ortopedkliniken fullbemannad. Vi hade inte haft behov av några vikarier eller stafettdoktorer på tio år. Precis som vi ortopeder varnat för internt och i pressen ändrades dock detta snabbt. Ett stort antal kollegor har lämnat oss och vi har haft svårt att rekrytera ersättare. Att klinikens jourbörda sannolikt kommer att öka ytterligare förbättrar inte situationen …

Trots all turbulens och trots personalbrist har kliniken till och med ökat sin produktion. Detta gäller både mottagningsbesök och operationer. Detta kan vi i hög grad tacka Lasse Karlsson för. Vår tidigare chef har arbetat oförtrutet och genom sitt ledarskap fått sin personal att anstränga sig maximalt. Detta till fromma för våra patienter men också i hög grad för sjukhusets ekonomi.

För att kunna upprätthålla en hög produktion dagtid har man dock i vissa fall ansett det vara nödvändigt att använda klinikens läkare för att fylla luckor i bemanningsföretagets nattjoursåtagande och på så sätt undgå att beordra in någon som sedan måste tas ur produktion dagen efter.

De aktuella läkarna har uppenbart handlat med sin chefs godkännande och kan därmed knappast kritiseras. Huruvida Lasse Karlsson begått något formellt fel är jag inte beredd att ha någon uppfattning om, men moraliskt och lojalitetsmässigt har han handlat med patienternas och verksamhetens bästa för ögonen.

Vad är problemet, egentligen?

Vi har nu noterat att Britt-Marie Andrén Karlsson understöder sjukhusledningens sätt att löna Lasse Karlsson och klinkens övriga läkare.

Så, Britt-Marie Andrén Karlsson, vad är egentligen problemet? Är det verkligen att vissa ortopeder har anlitats av ett bemanningsföretag för att fullgöra jourpass på sin ordinarie arbetsplats?

Består inte snarare problemet i att du genom dina beslut medverkat till att radikalt försämra ortopedens bemanningssituation, öka dess jourbörda och beröva den dess högeffektiva chef? Många av oss anser också att den verklighet du varit med om att skapa för patienterna på Näl-akuten hör till kategorin allvarliga problem.

Magnus Nordlund

överläkare

ortopedklinken