Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Ebba Busch Thor (KD), partiledare och Emma Henriksson (KD), ordförande riksdagens socialutskott

S måste sluta slå sönder funktionshindrades liv

Trots att samhällets gemensamma resurser växer så väljer den nuvarande rödgröna regeringen att acceptera miljardbesparingar på det statliga stödet till personer med funktionsnedsättningar. Det kan vi aldrig acceptera, skriver Ebba Busch Thor (KD), Emma Henriksson (KD) och David Lega (KD).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Tänk dig att du får ett barn som har en svår funktionsnedsättning som är så allvarligt att det behöver vårdas dygnet runt, med några minuters mellanrum. Annars riskerar ditt barn att dö. Kanske har barnet syskon som du inte kan ge den uppmärksamhet det förtjänar. Ditt liv kommer aldrig att bli detsamma. Några föräldrar i vårt land befinner sig i en sådan situation. Andra har drabbats av sjukdom eller en olycka som förändrat livet. I dag, söndag 3/12, hålls en manifestation på Olof Palmes plats i Göteborg för rätten till assistans för dem i behov. De människorna, barn som vuxna, förtjänar vårt stöd.

Vi har sedan 90-talet en lagstiftning om stöd och service (LSS) som nu är under press av den socialdemokratiska regeringen som vill att kostnaderna för stödet till personer med funktionsnedsättning ska minska.

Avgörande vägskäl

Det ställer oss inför ett avgörande vägskäl för Sverige som välfärdsland. Trots att samhällets gemensamma resurser växer så väljer den nuvarande rödgröna regeringen att acceptera miljardbesparingar på det statliga stödet till personer med funktionsnedsättningar. Samtidigt satsar regeringen på subventioner av elcyklar och lägger miljarder på byggsubventioner som blir till vinster hos byggherrarna.

Det kan vi Kristdemokrater aldrig acceptera. När behovet av stöd är som störst ska det medmänskliga ansvaret vara som starkast. Regeringens passivitet när LSS steg för steg bryts sönder och samman är ett svek av sällan tidigare skådat slag.

Det borde vara självklart att få hjälp att andas när halsen proppas igen. Eller att få hjälp att få i sig näring om man inte kan äta själv. Det kan inte vara enbart de anhörigas ansvar att stå för den vården.

Livet slås sönder i grunden

Fler och fler som nu får avslag på sin ansökan eller får sin personliga assistans indragen får förlita sig på hjälp från annat håll. För dem som drabbas slås livet sönder i grunden. Föräldrar tvingas i vissa fall säga upp sig på jobbet för att på heltid, dygnet runt, vårda sitt barn med svår funktionsnedsättning. Människor som i tiotals år haft rätt till assistans har fått besked om att stödet nu minskas eller dras in. Över två personer om dagen har sedan 2015 kastats ur systemet.

LSS är den största frihetsreformen för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga som ger möjlighet att leva, inte bara överleva. Intentionen med LSS är att ett personligt utformat stöd ska hjälpa dem med funktionsnedsättning att leva ett liv som andra. Att ha ett socialt liv, kanske kunna arbeta eller engagera sig i föreningsliv. I stället för att inge trygghet har rätten till LSS nu blivit en kamp. Vilka behov som räknas som grundläggande har förändrats med resultatet att kostnader i ännu större utsträckning bollas mellan staten, kommunerna och landstingen.

Utgångspunkten borde vara att försöka ordna ett så bra stöd som möjligt för den enskilde och samtidigt värna de totala samhällsekonomiska effekterna. I stället har fokus hamnat på statens budgetpost. Det mänskliga priset och den samhällsekonomiska konsekvensen saknas i regeringens analys. Barn kan tvingas leva på sjukhus i månader. Den som skulle kunna få assistans hemma upptar en sjukhusplats som andra med större sjukvårdsbehov behöver bättre. I förlängningen kan regeringens åtstramning leda till en ökad samhällsekonomisk kostnad.

Verkningslöst mot fusket

Självklart ska kostnader som kan kopplas till fusk och brottslighet stoppas. Men det finns inget som visar att situationen otvetydigt är värre inom LSS än inom något annat välfärdssystem. Framförallt finns inget som tyder på att regeringens uppmaning att minska antalet assistanstimmar bekämpar fusket. Tvärt om. Försäkringskassans analyser visar att de som nu blir av med den statliga assistansersättningen är personer med mycket omfattande stödbehov.

De åtgärder som regeringen nyligen presenterade är en dimridå eftersom den endast berör Försäkringskassans tolkning av en dom från i somras. Regeringen har fortfarande inte lovat någon lagändring kring de domar som gjort att myndigheten i två års tid nekat eller dragit in ersättningen och satt skräck i alla som är beroende av statlig assistans. De som redan fått beslut om minskad eller indragen assistans eller som söker assistans för första gången, blir inte hjälpta av regeringens panikåtgärd. Grundproblemet kvarstår även om den tillfälliga frysningen av tvåårsomprövningar kommer bromsa den lavinartade nedmonteringen. De senaste två årens LSS-kris kommer fortgå tills lagen är ändrad i grunden.

Sätter press på regeringen

Regeringen försöker rädda ansiktet i stället för att rädda människor. Vi Kristdemokrater har satt press på regeringen för att ändra lagen och återupprätta den fullständiga intentionen med LSS. Lagen måste ändras för att se till att alla som har behov av stöd faktiskt får det – inte bara de som drabbas av den senaste domen. Vi kan inte vänta till efter valet. Akuta åtgärder krävs för att återupprätta stödet för de människor som har blivit av med sin assistans under de senaste två åren. Allt annat är ett välfärdssvek.

Ebba Busch Thor (KD)

partiledare

Emma Henriksson (KD)

ordförande riksdagens socialutskott

David Lega (KD)

oppositionsråd Göteborg