Det normala vore att bifalla vårt förslag och sedan kunde S lagt egna tilläggsyrkanden till förslaget. Vi vet att Jonas inte får lov att göra så från högre ort. Han lägger därför ett ”eget” förslag. Förutom SD:s förslag om språkkrav i äldreomsorgen, vill S se samma språkkrav inom funktionshinderverksamheten, fritids och förskola, skriver debattörerna.
Det normala vore att bifalla vårt förslag och sedan kunde S lagt egna tilläggsyrkanden till förslaget. Vi vet att Jonas inte får lov att göra så från högre ort. Han lägger därför ett ”eget” förslag. Förutom SD:s förslag om språkkrav i äldreomsorgen, vill S se samma språkkrav inom funktionshinderverksamheten, fritids och förskola, skriver debattörerna. Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

S har kopierat SD:s förslag om språkkrav

Jonas Attenius (S) säger sig ha lagt ett förslag till kommunstyrelsen om språkkrav i äldreomsorgen. Det är en sanning med grov modifikation. Socialdemokraterna med Jonas i spetsen har kopierat SD:s förslag, skriver Agneta Kjaerbeck och Jörgen Fogelklou (SD).

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

Replik

21/8 Ni sviker de äldre när ni vägrar språkkrav

Det normala vore att bifalla vårt förslag och sedan kunde S lagt egna tilläggsyrkanden till förslaget. Vi vet att Jonas inte får lov att göra så från högre ort. Han lägger därför ett ”eget” förslag. Förutom SD:s förslag om språkkrav i äldreomsorgen, vill S se samma språkkrav inom funktionshinderverksamheten, fritids och förskola. Inte oss emot. Vi bedriver opposition i Göteborg. Att göra en U-sväng i integrationspolitiken är rätt väg av S, så länge det gynnar våra mest utsatta och värnlösa, barn och våra äldre.

Äldreomsorgen i Göteborg har tillåtits bli ett integrationsprojekt, ett sätt att skyffla undan utrikesfödda ur arbetslöshetsstatistiken. Under onsdagen röstades SD:s motion om att införa språkkrav inom äldreomsorgen ner av samtliga utom D. Alliansen röstade även ner yrkandet S lagt om språklyft inom funktionshinder, fritidshem och förskola. Ur ambitionen om språkkrav kvarstår nu inte ens en tummetott.

ANNONS

Medveten politik

Det har funnits en medveten politik från L och M att förändra saker till det vi nu ser i form av låga löner och utarmning av kompetens och kvalité. Alla har vetat och nu försöker man rädda hem en stapplande äldreomsorg och förskola med att det finns introduktionsutbildningar på stadens intranät. Det duger inte.

Att stapla kartonger eller skriva datorprogram kräver en typ av kompetens. Att hantera utlämnade människor kräver något annat. Språket är en viktig del i pusslet och äldreomsorgen ska aldrig tillåtas vara ett integrationsprojekt.

Vänstern med Socialdemokraterna har gång på gång påtalat att jobb inom äldreomsorgen passar nyanlända väl. Att det krävs kompetens på de sätt vår motion beskriver vill vänstern inte kännas vid. Men välfärd påverkas negativt när man bortser från nödvändiga kunskaper och det har Socialdemokraterna förstått.

Känner till värderingar

Man måste lära sig språket i det land man vill bo i, men det är inte allt. Lika viktigt är att man känner till kultur och värderingarna i landet. I en situation där en vårdare skall ta hand om en äldre som kanske hör dåligt, ser dåligt, med begynnande demens - är det viktigt att kunna knyta an till vårdtagarens begreppsvärld. Det räcker inte att kunna stava till kyrkbacke eller folkhemmet. Man behöver förstå vad dessa ord betyder för den äldre.

ANNONS

En känsla av inkompetens infinner sig bland folkvalda politiker. Inser man inte att omvårdnad kräver god svenska, förstår man ingenting av den verksamhet man är satt att styra över. Vi behöver mer yrkeserfarenhet hos politiker från olika samhällsområden. Det finns goda skäl att informera väljarna i vilka partier det finns kunniga pragmatiker och var det bara finns rättroende ideologer. Speciellt på kommunal och regional nivå.

Jörgen Fogelklou, Kommunalråd SD Göteborg

Agneta Kjaerbeck, Kommunfullmäktigeledamot SD Göteborg

ANNONS