Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Södra skärgården är en unik del av Göteborg. Den hotas nu av att Försvaret fått tillstånd att skjuta i området 115 dagar per år och avlossa sammanlagt 1,3 miljoner skott. Det motsvarar ett skott var femte sekund, skriver debattörerna.

Södra skärgården får inte bli ett skjutfält

Försvaret har fått tillstånd av Miljöprövningsdelegationen till kraftigt utökade skjutövningar i Göteborgs skärgård. Detta innebär omfattande konsekvenser för boende, besökare, djur och natur. Detta måste omprövas! Därför överklagar vi beslutet. skriver bland andra Anneli Hulthén (S). 

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Skolklasser, turister och göteborgare beger sig till södra skärgården för att bada, fiska, vandra och njuta av kontakten med havet, vindar, sjöfågel och solnedgångarna i väster. Utflykter till skärgården fungerar som en minisemester för många och allt fler turister besöker öarna under årets alla månader. Öarnas befolkning ökar och är nu cirka 5 000 personer. Här finns levande samhällen med rederier, småbåtsvarv, gästhamnar, fiskenäring, byggbolag, fårskötsel, pensionat och restauranger.

Nu hotas denna unika del av Göteborg. Försvaret har fått tillstånd att skjuta i området 115 dagar per år och avlossa sammanlagt 1,3 miljoner skott. Det motsvarar ett skott var femte sekund. De senaste fem åren har man i snitt skjutit 15 dagar och cirka 100 000 skott, så nyordningen är mer än en tiodubbling. Dessutom har de fått tillstånd till stora nationella och internationella övningar när som helst på året utan restriktioner.

Reagerade starkt

Det är miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Västra Götaland som gav tillståndet i december 2010. Organisationer och enskilda i skärgården reagerade starkt och överklagade beslutet. Även SDN Västra Göteborg och Göteborgs kommun har överklagat.

Försvarsmakten har sedan dess begärt att få ytterligare tre veckors skjuttid på sommaren och tillstånd att spränga året runt på fiskars yngelplatser. De står kvar vid sin uppfattning att södra skärgården kan bli uppladdningsområde inför internationella insatser med marina förband med mycket kort varsel.

Miljöprövningsdelegationen borde sett att det finns brister utifrån miljöbalken. Samråd med de boende har inte skett i tillräcklig rad. Endast två möten med totalt nio personer har hållits år 2002 och 2003. På dessa möten fanns ingen information om den utökade skjutverksamheten som kom i ansökan 2008. Underlaget borde också innehållit en utredning om alternativ placering av skjutfältet.

Det har inte heller gjorts någon analys av hur öar och bottensediment är påverkade av 70 års skjutande. Inga mätningar av bly, koppar eller antimon är gjorda. Försvaret har nu fått tillstånd att släppa ut två ton bly och ett ton koppar per år. Detta är mycket höga halter som bryter både mot de svenska miljömålen och mot EU-fördrag.

Bullerstörningen kommer att bli omfattande och beräknas ligga på 70-95 dB. Det är långt över tillåtna nivåer. Inga utredningar är gjorda på hur bullret kommer att påverka de boende, till exempel påverkas barnen mycket då de är på öarna dygnet runt.

Vilka säkerhetsrisker som finns med att bedriva stora militära övningar nära infarten till Göteborgs hamn och till bunkringsplatsen utanför Vrångö är inte klarlagda i underlaget.

Försvarets beslut att ändra övningsområdet till skjutfält ger Försvaret ökad makt över området och bullernivån innebär konsekvenser för var det får byggas på öarna. Detta inskränker den kommunala bestämmanderätten.

Ingen bortre tidsgräns är heller satt för tillståndet så frågan är hur länge våra barn och barnbarn ska drabbas?

Rimlig nivå

De flesta accepterar Försvarets verksamhet på nuvarande nivå som syftar till att skydda Göteborgs hamn och göteborgarna. Men en stor majoritet accepterar inte att man gör om ett fungerande skärgårdssamhälle och plats för friluftsliv till ett skjutfält för bland annat internationella övningar.

Vi kräver att Miljöprövningsdelegationens beslut rivs upp och att verksamheten begränsas till dagens nivå.

Skärgårdsuppropet

ideell organisation mot utökad militär verksamhet i Göteborgs skärgård, www.skargardsuppropet.se

Anneli Hulthén (S)

kommunalråd

Kia Andreasson (MP)

kommunalråd

Mats Pilhem (V)

kommunalråd