Företag som blomstrade för bara några veckor sedan upplever nu en väldigt svår tid, och antalet konkurser ökar dramatiskt. Moderaterna har genom hela krisen medverkat konstruktivt till bättre och mer omfattande stödpaket. Nu lägger vi fram ytterligare tre tydliga förslag för att hjälpa fler företag att ta sig igenom krisen och därmed rädda jobb, skriver debattörerna. Bild: Pressbilder Moderaterna
Företag som blomstrade för bara några veckor sedan upplever nu en väldigt svår tid, och antalet konkurser ökar dramatiskt. Moderaterna har genom hela krisen medverkat konstruktivt till bättre och mer omfattande stödpaket. Nu lägger vi fram ytterligare tre tydliga förslag för att hjälpa fler företag att ta sig igenom krisen och därmed rädda jobb, skriver debattörerna. Bild: Pressbilder Moderaterna

Så undviker vi att företag går i konkurs i onödan

Sveriges företag behöver mer hjälp från staten för att klara sig. Regler behöver göras mer generösa och staten måste låta bli att driva fordringar som beror på Coronakrisens verkningar, skriver Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Sverige ställs just nu inför enorma prövningar som drabbar hela samhället i olika delar. Politiken behöver göra sitt yttersta för att både stoppa smittspridning, och se till att Sverige så snart som möjligt kommer tillbaka ekonomiskt.

Företag som blomstrade för bara några veckor sedan upplever nu en väldigt svår tid, och antalet konkurser ökar dramatiskt. Moderaterna har genom hela krisen medverkat konstruktivt till bättre och mer omfattande stödpaket. Nu lägger vi fram ytterligare tre tydliga förslag för att hjälpa fler företag att ta sig igenom krisen och därmed rädda jobb.

1. Staten behöver bli en mer ansvarsfull fordringsägare i tider av kris. Staten stod till följd av sina fordringar för nästan en tredjedel av alla konkursansökningar under 2019. Staten bör ta ett större ansvar under pågående kris och under en övergångsperiod som huvudregel inte driva egna fordringar genom utmätning eller konkursansökningar gentemot enskilda, om obeståndet sannolikt inte hade uppkommit om pandemin covid-19 inte hade inträffat och att skälen för att få till stånd en konkurs eller utmätning inte uppenbart överväger skälen däremot.

2. Lätta på det personliga betalningsansvaret för företagarna. Många företag försätts i konkurs av företagarna själva, ofta för att man vill undvika personligt betalningsansvar om man fortsätter driva bolaget. Vi föreslår att man förlänger tidsfristerna för när det personliga ansvaret enligt aktiebolagslagen inträder för att på så sätt vinna tid för fler företag att kunna överleva under Corona-krisen och minska risken för den enskilde företagaren.

3. Låt inte bolagets skatteskulder övergå till privatpersoner. Den idag kanske vanligaste orsaken till att företag begär sig själva i konkurs är ägarens oro för att annars bli personligt betalningsskyldig för bolagets skatteskulder. Idag inträder personligt betalningsansvar om inte bolaget inlett avveckling senast på skatteskuldens förfallodag. Skatteverket har aviserat en förändrad praxis på området, men regeringen bör förtydliga den så att den som driver näringsverksamhet känner sig trygg med vad som gäller.

När det här året är slut ska inte Sverige vara ett land där tusentals entreprenörer och företagare står med erfarenheten att staten gjorde läget ännu svårare när krisen var som djupast. Vi behöver alla hjälpas åt för att folk ska ha ett jobb att gå till när krisen är över och då måste staten ta sitt ansvar.

Ulf Kristersson (M) Partiledare

Carl-Oskar Bohlin (M) Gruppledare i Civilutskottet

David Josefsson (M) Riksdagsledamot Göteborgs stad, Civilutskottet