Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Linda Burenius, ordförande 100% förnybart. Bild: Patrick Pleul / TT
Linda Burenius, ordförande 100% förnybart. Bild: Patrick Pleul / TT

Så tryggar vi framtidens förnybara elsystem

Moderaterna hotar att lämna energiöverenskommelsen från 2016 om det inte satsas på kärnkraft i Sverige. Men det finns i dag inget förbud mot ny kärnkraft. Dock är den tre gånger dyrare än ny vindkraft. Det sprids också obefogad oro för att ett förnybart energisystem inte skulle fungera, skriver Linda Burenius,100% förnybart.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det svenska elsystemet står inför genomgripande förändringar. Gamla produktionsanläggningar och ett åldrande elnät ska ersättas med nya, moderna och hållbara lösningar. Samtidigt pågår elektrifiering av transportsektorn och industrin. Stora förändringar väcker oro, vilket märks på den senaste tidens energidebatt.

Senast 2040 ska ett helt förnybart elsystem vara på plats, enligt den blocköverskridande energiöverenskommelsens mål som riksdagen fattade beslut om i juni 2017. Sverige har i dag ett elöverskott som mer än väl täcker bortfallet när de äldsta kärnkraftsreaktorerna avvecklas på grund av bristande lönsamhet. Med hjälp av en fortsatt utbyggnad av förnybart, ny teknik, flexibla lösningar och nya affärsmodeller kan vi skapa en effektiv och klimatsmart energiförsörjning. I debatten om det framtida förnybara elsystemet är det tre farhågor som ofta lyfts fram.

För det första: Får vi el när det inte blåser? Nyckeln till det framtida elsystemet stavas flexibilitet. Sveriges stora tillgång till vattenkraft, som kan sparas i magasinen när det blåser och släppas på när vinden mojnar, ger ett utmärkt utgångsläge. Det behöver kompletteras med andra flexibla resurser som bioenergi, överföringskapacitet, flexibel elanvändning och energilager.

Vårt elnät är redan i dag sammankopplat med övriga Europa och fungerar i sig som en flexibel resurs.

Vårt elnät är redan i dag sammankopplat med övriga Europa och fungerar i sig som en flexibel resurs. Med tillräckliga överföringsförbindelser med utlandet kan vi exportera överskottet när vi har gott om el och importera när behov uppstår.

I ett elsystem med en större andel väderberoende elproduktion kommer elpriset att variera mer, vilket kan utnyttjas av konsumenterna. Redan i dag tjänar viss elintensiv industri pengar på att dra ner på sin elförbrukning vid en given prisnivå. Med nya tekniska lösningar och tjänster kan även mindre elanvändare dra nytta av flexibiliteten i sin förbrukning, utan att komforten påverkas. När priset är lågt kan elbilen laddas och vattnet i ackumulatortanken värmas – så att behoven blir lägre när tillgången på el minskar.

Elektrifiering av samhället bidrar också med nya möjligheter till lagring. Elbilar kan fungera som rullande energilager och vätgas, som till exempel kan användas för att tillverka fossilfritt stål, kan i praktiken fungera som energilager för vindkraften.

Ny teknik skapar bättre möjligheter att automatisera, styra och övervaka kraftsystemet samt att integrera flexibel förbrukning och småskalig produktion.

För det andra: Klarar ett förnybart elsystem att upprätthålla balansen? Det ska inte bara samlat sett finnas tillräckligt med el i systemet, det måste vara möjligt att i varje givet ögonblick upprätthålla balans mellan produktion och konsumtion. Notan från Svenska kraftnät blir hög för balansansvariga elbolag som inte kan leverera vad de lovat, så det finns starka incitament för bolagen att lyckas med uppgiften. I ett förnybart elsystem underlättas det av en kombination av åtgärder som inkluderar ökad flexibilitet och nya marknadslösningar.

Ny teknik skapar bättre möjligheter att automatisera, styra och övervaka kraftsystemet samt att integrera flexibel förbrukning och småskalig produktion. Projekt som bedrivits av Svenska Kraftnät visar till exempel att hushållens varmvattenberedare kan bidra till att balansera kraftsystemet. Aggregeringstjänster kan användas för att sätta samman många små elanvändares flexibilitet till större ”bud” som görs tillgängliga på balansmarknaden.

I Tyskland väntades den kraftiga utbyggnaden av förnybar el leda till ökat behov av balansreglering, men i verkligheten blev det tvärtom.

Moderna IT-lösningar möjliggör effektivare handel och styrning av balanseringstjänster, vilket bland annat visats i Tyskland. Där väntades den kraftiga utbyggnaden av förnybar el leda till ökat behov av balansreglering, men i verkligheten blev det tvärtom. Samtidigt som sol- och vindenergin mer än fördubblades 2011–2017, halverades behovet av balansreglering. En viktig anledning är att elhandeln övergick till att baseras på 15 minutersperioder i stället för timmar och en ökad dygnet runt-handel vilket minskade risken för prognosfel.

För det tredje: Blir elsystemet tillräckligt stabilt? Ett stabilt kraftsystem måste kunna upprätthålla tekniska funktioner som frekvens och spänning även vid en störning någonstans i systemet.

Vindkraften bidrar i flera länder redan i dag till elnätets stabilitet genom så kallad syntetisk svängmassa, där vindkraftverkens rotationsenergi utnyttjas.

Produktionsanläggningar med stora, tunga, roterande generatorer, så kallad svängmassa, ger en tröghet i kraftsystemet som bidrar till stabiliteten. Det kan jämföras med en cykel, hjulen slutar inte att snurra direkt när man slutar trampa. När kärnkraft, som i dag bidrar med en del av svängmassan, ersätts med förnybart behöver denna typ av stödtjänster delvis levereras på annat sätt. Vindkraften bidrar i flera länder redan i dag till elnätets stabilitet genom så kallad syntetisk svängmassa, där vindkraftverkens rotationsenergi utnyttjas.

Frågan är inte om, utan hur, vi ska skapa ett leveranssäkert, förnybart elsystem. För att göra det på bästa sätt måste hela samhället sträva mot samma mål. Vi måste våga släppa taget om det gamla och se möjligheterna i modern teknik, nya tjänster och utvecklade marknadsmodeller.

Linda Burenius

ordförande 100% förnybart