Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så stärker vi cykelkulturen i Göteborg

Trots att Göteborgs politiker storsatsar på ökad cykelanvändning har allt kommit av sig då Trafikkontoret har för mycket att göra. Lösningen på problemet är samverkan, skriver bland andra Julia Färjhage (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vi har konkreta förslag på hur Göteborgsregionens kommuner kan samarbeta för att underlätta och öka cyklandet.

Trygga cykelvägnät behövs. Samordna resurser och arbeta tillsammans och skapa ett sammanhållet cykelvägnät över kommungränserna. I dag lägger Trafikverket resurser på att bygga och renovera cykelbanor, men det går långsamt och blir dyrare än när kommunerna själva bygger cykelbanor. Västra Götalandsregionen har avsatt medel för att möta upp Trafikverket, men dessa nyttjas inte fullt ut. Det finns alltså resurser – men de används inte effektivt. Avsätt pengar för cykelvägar och lägg samman i en pott så kommunerna själva får förfoga över dem, då får vi mer cykelväg för pengen.

Låt hyrcykeln bli en naturlig del av kollektivtrafikresan. Cykeln ska bli en naturlig del av kollektivtrafikresan. För att främja detta behöver vi kunna erbjuda hyrcyklar tillgängliga i kollektivtrafiknoder över hela regionen. Du ska kunna åka buss från Göteborg till Kungälv för att sedan ta cykeln till din slutdestination. Låt Västtrafik ta initiativ till ett hyrcykelsystem som ska finnas i hela Västtrafiks område och som kan användas med samma kollektivtrafikkort som man betalar sin resa med.

Förmånscykel – låt kommunerna visa vägen. Låt kommunerna i GR-området visa vägen genom att erbjuda sina anställda möjlighet till en förmånscykel. Det är redan infört i Göteborg – och fler behöver följa efter. Som stora arbetsgivare vill vi uppmuntra våra anställda att cykla mer, det medför stora fördelar ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv. Vi hoppas initiativet ska fungera som en uppmaning till företagen i regionen att följa vårt exempel. Vi hoppas även att detta i förlängningen kan fungera som en inspiration till att en nationell cykelpremie initieras.

Prioritera cykeln i planeringen. Cyklisten i vår region tar sig i dag fram på andras villkor. För att bli en cykelregion med stark cykelkultur måste cykeln få prioriterad plats i planeringen. Dagens cyklister är inte ute och finåker. De är på väg till möte eller skola, vår planering måste utgå från det. Ta cyklisterna på allvar! Miljö- och hälsovinsten blir en ren bonus.

Julia Färjhage (C)

gruppledare Centerpartiet i Göteborgsregionen

Fredrik Hansson (C)

vice gruppledare Centerpartiet i Göteborgsregionen

Emmyly Bönfors (C)

ordförande Centerpartiet Göteborg