Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Fredrick Federley (C), toppkandidat till Europaparlamentet.  Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT
Fredrick Federley (C), toppkandidat till Europaparlamentet. Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Så skapar vi ett grönt och liberalt Europa

Den 26 maj är det val till Europaparlamentet. Jag och Centerpartiet går till val på ett Europa som är grönt och demokratiskt, där öppenhet och frihet leder utvecklingen i stället för isolering och splittring. Där vi säger nej till miljarder i stöd till fossila bränslen och ja till innovationer som minskar våra utsläpp, skriver Fredrick Federley (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

EU-medlemskapet är en svårslagen vinst. För svenska företag, för svenska jobb och vanliga svenskar. När fler svenska företag kan växa och fler svenskar får jobb ger det mer pengar till våra sjukhus, våra poliser och våra skolor. På många sätt är Europa också den främsta fanbäraren av demokrati, marknadsekonomi och klimatsmart tillväxt.

Ska unionen fortsätta att vara en ledande aktör för handel, klimat och frihet krävs tydliga liberala röster i Europa. Centerpartiet kan och vill axla det ansvaret och vi vill föra EU framåt.

Det här valet kommer att handla om värderingar och vilket Europa vi vill se. Ni vet var Centerpartiet står i den här kampen.

I vissa europeiska länder leder populister regeringarna. De stänger universitet, de gör rättsväsendet till en del av politiken. Vi ser det i Unger och Polen. I Rumänien. Men även i Italien börjar tendenserna synas. Därför kommer det här valet att handla om värderingar och vilket Europa vi vill se. Ni vet var Centerpartiet står i den här kampen. Vi fortsätter att stå upp för våra värderingar, i Sverige och i Europa.

Hårda sanktioner

För att kunna säkerställa ett demokratiskt och fritt EU krävs det att de gemensamma reglerna efterlevs. Vi vill ställa ökade krav på medlemsländerna att garantera fri- och rättigheter. Sanktionerna mot medlemsländer som bryter mot grundläggande principer om rättsstaten och pressfriheten måste vara kraftfulla. Länder som på olika sätt undergräver EU:s fundamentala värderingar ska inte få ta del av pengar från sammanhållningspolitikens olika fonder och program. Att bryta mot EU:s grundläggande värden ska aldrig vara gratis.

Miljö- och klimatutmaningarna är på riktigt. Kanske de allvarligaste hoten som vi står inför.

Grunden för ett fritt och demokratiskt EU är ett EU som står starkt ekonomiskt. Det skapar möjlighet för EU att föra de liberala demokratiernas talan i världen, och visar att demokrati och frihet är vägen framåt. Det lägger grunden för att satsningar på miljö, sammanhållning och trygghet. Centerpartiet kommer därför vara pådrivande för att stärka företagsamheten i EU genom att utveckla den inre marknaden och för fler globala handelsavtal.

Allvarligaste hoten

Men det är inte bara värderingarna som hotas. Även klimatet ser utmaningar.

Miljö- och klimatutmaningarna är på riktigt. Kanske de allvarligaste hoten som vi står inför. Vi ser klimatförändringar som visar sig som ökade extremväder och fler och värre naturkatastrofer. Giftiga kemikalier sprids och nedskräpning i våra naturområden. Vi ser mängder av plast som flyter runt i våra hav. Om vi inte gör något så kommer det att finnas mer plast än fisk i haven.

Sverige må vara ett föregångsland när det gäller klimat och miljö, men det finns mer att göra på hemmaplan. I Sverige behövs vårt engagemang. Det behövs också i Europa. Det är med vår politik som utsläppen kan minska. Vi kan bana vägen för gröna transporter. För tåget. För förnybara bränslen. Vi kan ta tillvara de krafter och röster som höjs för klimatet.

Vi kan visa vägen framåt.

Krafttag för grön omställning

När vi stärker möjligheterna för den gröna omställningen kan vi samtidigt ställa högre miljökrav på de europeiska företagen. Genom ny teknik, företagsamhet och innovationer kan vi få en grön och tillväxtvänlig politik i hela Europa.

Stryp subventionerna till fossila bränslen. I dag beräknas subventionerna till fossila bränslen i EU till mellan 136 och 200 miljarder euro per år. Detta är långt mycket mer än de satsningar som görs på klimatet. Därför behövs en historiskt kraftfull miljöpolitik och vi vill att EU skrotar subventionerna till fossila bränslen.

EU:s handel med utsläppsrätter har förbättrats på sistone och det har på bara ett år blivit 90 procent dyrare att släppa ut i Europa, men systemet måste skärpas ytterligare och därmed höja priset på klimatutsläpp inom EU.

Vi vill att fler engångsartiklar i plast förbjuds och vi vill underlätta för miljövänliga val i vardagen och föreslår bland annat att det tas fram innehållsförteckningar för kläder och textilier.

I dag står transporterna för en stor del av de europeiska utsläppen. Därför behöver det kraftsamlas för att styra över transporterna till klimatvänliga transporttyper. Flyget måste betala för sina klimatutsläpp och de europeiska tågen måste bli konkurrenskraftiga. Bilarna måste minska sina utsläpp och fler förnybara bränslen behövs.

En grönare vardag

Vi vill ta krafttag mot de miljöproblem som påverkar människor direkt i deras vardag. Det är på EU-nivå som minimikrav kring klimat- och miljöhänsyn i industrin sätts. Vi vill att fler engångsartiklar i plast förbjuds och vi vill underlätta för miljövänliga val i vardagen och föreslår bland annat att det tas fram innehållsförteckningar för kläder och textilier.

Vi vill gå i täten för ett öppnare och mer frihetligt EU. Vi vill att EU tar ledarskap för de stora gränsöverskridande utmaningarna som att stärka miljö- och klimatarbetet, hjälpa människor på flykt och såväl främja handeln som stärka demokratin. Vi går till val med övertygelsen om att samarbetet i Europa gör oss starkare. I den värderingskamp som Europa står inför har vi valt sida. Vi kan ta vara på de krafter och röster som höjs för klimatet.

Vi kan visa vägen framåt.

Fredrick Federley (C)

toppkandidat till Europaparlamentet