Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mer välfärd. Det som behövs är långsiktiga lösningar för att skapa en välfärd som går att lita på. Vi går därför till val på att stärka välfärden, införa sex timmars arbetsdag och bygga fler billiga hyresrätter, skriver Daniel Bernmar (V).

Så skapar vi ett Göteborg för alla

Vänsterpartiet går till val på att stärka välfärden, införa sex timmars arbetsdag och bygga fler billiga hyresrätter. Vi vill förändra samhället i grunden, då krävs modiga politiska reformer, skriver Daniel Bernmar (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Kommunvalet 2018

Tidigare avsnitt: 27/8 – 5/9

Göteborg är en fantastisk stad, men det är också en stad med växande klassklyftor. En stad där barns framtid avgörs beroende på vilka deras föräldrar är och var de bor. En stad där segregationen delar upp människor i ett vi och ett dem. En stad som inte lyckats utjämna dessa skillnader mellan människor.

Stora skillnader mellan människor splittrar samhällen. Ojämlikhet drabbar både fattiga och rika genom sämre hälsa, högre kriminalitet, sämre studieresultat, lägre tillit till samhället och sämre ekonomisk utveckling. Även om det självklart är de fattigaste som drabbas hårdast.

Sverige är det OECD-land där klyftorna ökat mest. Under många år har politiska beslut handlat om att gynna de som redan har mest. Den privatiserade välfärden har gynnat redan rika aktieägare i stället för de sjuka och äldre. Höjda bostadspriser och utsålda lägenheter har gynnat dem som har råd i stället för dem som verkligen behöver en bostad. Skattesystemet har gynnat de redan rika i stället för dem som behöver samhället som mest.

Men allt skulle kunna vara mycket bättre. Sverige är ett rikt land och Göteborg en rik stad, vi har råd att ge alla möjligheten att leva ett gott liv. Vi har råd att utjämna skillnaderna mellan fattiga och rika. Vänsterpartiet arbetar för att Sverige åter ska bli världens mest jämlika land. Politiska reformer minskade klassklyftorna förr och politiska reformer kan minska klyftorna nu.

Bättre arbetsvillkor

För att skapa en jämlik stad behöver välfärden stärkas. Skola, äldreomsorg och socialtjänst har i dag för lite resurser för att hålla måttet. Allt för många människor får inte den hjälp de behöver från samhället. Skolan klarar inte av att kompensera för elevers olika bakgrund, äldreomsorgen ger inte alltid den omsorg de äldre har rätt till och socialtjänsten är överbelastad.

Dessutom råder det brist på personal i välfärden. Ofta på grund av allt för tuffa arbetsvillkor. Sjukfrånvaron är hög, de anställda är för få och har inte tillräckligt med tid för sitt arbete. Vi måste komma till rätta med dessa problem och skapa bättre arbetsvillkor som gör att fler vill arbeta inom välfärden.

Politiska reformer minskade klassklyftorna förr och politiska reformer kan minska klyftorna nu

Att vi menar allvar med att komma till rätta med bristerna i välfärden har vi visat redan den här mandatperioden. Redan 2016 drev vi igenom en förstärkning med tio miljarder årligen till kommunerna för att stärka välfärden. Vänsterpartiet i Göteborg har, tillsammans med övriga rödgrönrosa, satsat cirka 1,5 miljarder kronor mer den här mandatperioden. Det är pengar som bland annat gått till att anställa fler inom äldreomsorg och skola, höja de lägsta lönerna, minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor, inrätta familjecentraler, införa gratis simskola och göra det möjligt för skolungdomar att åka gratis kollektivtrafik på somrarna.

Slut på kortsiktiga lösningar

Nu vill vi satsa ännu mer. Under allt för lång tid har vi gjort kortsiktiga lösningar, men plåster på såren löser inte problemen. Det som behövs är långsiktiga lösningar för att skapa en välfärd som går att lita på. Vi går därför till val på att stärka välfärden, införa sex timmars arbetsdag och bygga fler billiga hyresrätter.

Vi vill stärka välfärden med ytterligare 1,4 miljarder årligen. Pengarna ska användas till att anställa fler inom skola, äldreomsorg och socialtjänst. De behöver fler kollegor än de har i dag. Att lärarna och pedagoger blir fler ger elever bättre möjligheter att klara skolan. Att undersköterskor och vårdbiträden blir fler gör att äldre kan få en bättre omsorg. Att socialsekreterarna blir fler gör att de som behöver samhället som mest kan få bättre stöd.

Sverige är ett rikt land och Göteborg en rik stad, vi har råd att ge alla möjligheten att leva ett gott liv. 

Vi vill stegvis införa sex timmars arbetsdag i Göteborg. Som ett första steg vill vi förkorta arbetstiden för personal på förskolor och äldreboenden, två kvinnodominerade arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. Med kortare arbetstid blir personalen friskare och mindre stressad. Dessutom får de mer tid över till fritid och familj.

Vill förändra på riktigt

Vi vill bygga bort bostadsbristen och bygga fler hyresrätter med rimlig hyra. Bostadsbristen är stor i Göteborg och den drabbar framförallt människor med låga eller inga inkomster. Befolkningen har ökat mer än antalet bostäder vilket leder till fler personer i varje bostad. Ofta är det barnfamiljer som lever trångt i för små lägenheter. Det finns dessutom många unga vuxna som väntar på att få flytta hem-ifrån. Därför måste vi bygga hyresrätter som vanligt folk har råd att bo i.

Den pågående valdebatten liknar mest en tävling om vem som kan låta hårdast. Vänsterpartiet vill i stället prata om hur vi kan förändra samhället på riktigt. Vi vill ha ett jämlikt samhälle och vi har lösningarna som gör det möjligt. Göteborg ska bli en stad för alla och inte bara för de rikaste.

Daniel Bernmar (V)

kommunalråd