Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Ingen av Göteborgs stadsdelar ska finnas med på Polisens lista över särskilt utsatta områden år 2025. Det är ett mål som förpliktigar och är en viktig del i arbetet med ett jämlikt Göteborg, skriver Axel Josefson (M), Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C) och David Lega (KD). Bild: Stefan Berg
Ingen av Göteborgs stadsdelar ska finnas med på Polisens lista över särskilt utsatta områden år 2025. Det är ett mål som förpliktigar och är en viktig del i arbetet med ett jämlikt Göteborg, skriver Axel Josefson (M), Helene Odenjung (L), Emmyly Bönfors (C) och David Lega (KD). Bild: Stefan Berg

Så ska vi göra Göteborg till en bättre stad

Göteborg är en fantastisk stad. Här vill många bo, studera, bilda familj, arbeta och leva. Här finns några av landets främsta lärosäten, kunskapsföretag och industri. Staden och arbetsmarknaden växer. Men samtidigt som många göteborgare har fått det bättre har andra fastnat i utanförskap. Med gemensamma krafter ska vi ändra på det, skriver Alliansen i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Under många år framåt är klyftorna i vårt samhälle den största utmaningen i Göteborg. Klyftorna göder orättvisa, dåliga skolresultat, arbetslöshet, bidragsberoende, ohälsa, religiös fundamentalism och gängkriminalitet. I kommunfullmäktiges budget finns en rad reformer som nu kommer bidra till att minska segregationen, bekämpa otryggheten och bygga en jämlik stad, ett Göteborg.

I januari 2018 ställde sig en bred majoritet av kommunfullmäktige bakom Göteborgs stads program för en jämlik stad 2018 – 2026. Programmet är en viktig del i arbetet att sluta klyftorna och minska utanförskapet i vår stad. Programmet pekar ut färdriktningen för de kommande åren och hur vi tillsammans inom staden och i samverkan med göteborgarna, näringsliv och civilsamhälle ska bygga en stad med framtidstro. Om detta är vi, som sagt, överens.

Vi kan och vi ska bli bättre

Samtidigt som programmet ligger fast och det strategiska processarbetet ska fortsätta behöver också hela staden växla upp. Utmaningen med att bryta utanförskapet måste genomsyra alla verksamheter, det är inte en fråga för enskilda stadsdelar, nämnder eller bostadsbolag. Det är en fråga för hela Göteborgssamhället. Staden kan, och ska, bli bättre på att ta tillvara de insatser som redan utförs och som kan utföras av olika idéburna aktörer. Ett starkt och rikt civilsamhälle utgör grunden för tillit och sammanhållning och är en förutsättning för en fungerande demokrati.

I grunden handlar det om frihet. Frihet att kunna klara sig själv, leva sitt liv och vara trygg där man bor, att våga ha en dröm om framtiden och jobba hårt för att den ska gå i uppfyllelse.

Alla människor ska utifrån sina förutsättningar ta ansvar för den egna försörjningen. Att stå utanför arbetsmarknaden under lång tid är förödande för individen, men innebär även betydande samhällsekonomiska förluster. Fler måste gå ifrån passivt bidragsberoende till jobb och egen försörjning. Därför behövs enklare jobb för unga och nyanlända med lite lägre lön på just det första jobbet. De som har utbildning och yrkeserfarenhet ska snabbt få hjälp att komma vidare i sitt yrkesliv. Deltagandet i svenska för invandrare (SFI) och samhällsorientering är viktigt och ska kunna kombineras med jobb och praktik.

Utgångspunkten för den lokala arbetsmarknads- och integrationspolitik som Alliansen nu sjösätter är att alla som kan bidra, också ska ges möjlighet att göra det. Vi utgår från allas möjligheter, skyldigheter och eget ansvar.

För att vända utvecklingen i stadens utsatta områden behövs en mer blandad bebyggelse genom fler småhus och bostadsrätter. Det ska gå att göra boendekarriär i alla Göteborgs stadsdelar.

Stärkt utbildningskedja

Ska vi lyckas med att minska klyftorna behöver hela utbildningskedjan stärkas från förskolan, genom grundskolan och gymnasiet vidare till vuxen- och yrkesutbildningen. I budgeten för 2019 förstärks elevpengen till kommunala och fristående grundskolor i Göteborg med nära 570 miljoner kronor, vilken motsvarar en ökning på drygt tio procent jämfört med 2018.

Socialtjänsten måste ges nya muskler och nya verktyg som faktiskt gör skillnad. Alliansen har tillfört 30 miljoner till stadsdelarna och social resursnämnd för att stärka socialtjänsten och arbetet med att förbättra socialsekreterarnas arbetssituation.

Jämlikhet en frihetsfråga

Samtidigt behövs en ständig och oförsonlig kamp mot all form av rasism, främlingsfientlighet och intolerans. Oavsett vem man är eller var man kommer ifrån, så kan aldrig parallellsamhällen och otrygghet accepteras. Svensk lagstiftning gäller alla i vårt land och rättsstaten måste skydda individen. Det är en princip som måste uppvärderas i Göteborg. Vårt mål är att ingen stadsdel i Göteborg ska finnas med på Polisens lista över särskilt utsatta områden år 2025. Det är ett mål som förpliktigar och är en viktig del i arbetet med ett jämlikt Göteborg.

I grunden handlar det om frihet. Frihet att kunna klara sig själv, leva sitt liv och vara trygg där man bor, att våga ha en dröm om framtiden och jobba hårt för att den ska gå i uppfyllelse.

Med Alliansens reformer, en ny integrationspolitik och det fortsatta arbetet inom Jämlikt Göteborg kan vi starta nya integrationsresor, möjliggöra drömmar och bygga en jämlik stad där alla kan känna frihet, framtidstro och trygghet.

Axel Josefson (M)

kommunsturelsens ordförande

Helene Odenjung (L)

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

Emmyly Bönfors (C)

kommunalråd

David Lega (KD)

kommunalråd