Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så saboteras skolans budget i Göteborg

När möjligheten äntligen finns att vända den negativa skoltrenden i Göteborg passar flera stadsdelar på att ta de resurser som behövs för detta till annat, skriver Torgny Tjärnskog, Lärarförbundet Skolledare.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Utbildningssektorn i Göteborgs stad är igång med att genoföra en ny central organisation med en förskolenämnd och en grundskolenämnd som ska säkerställa ett gemensamt övergripande perspektiv. En i många delar briljant utredning sätter fokus på likvärdighet och en organisation som ska byggas med barns, elevers och verksamhetens bästa för ögonen. En stor framgång för alla som omfattas av utbildning i Göteborgs stad.

Samtidigt befinner sig utbildningssektorn i en större kris än någonsin. Som en tidig julklapp till barn, elever, vårdnadshavare och alla som jobbar i förskolans och skolans värld fattar nu ett stort antal stadsdelar beslut om avsevärda inskränkningar i verksamheternas ekonomi.

Vill trygga sitt kapital

Det här är inget ovanligt. Göteborgs stads fördelningsprinciper är manipulativa på det sättet att de pengar som ska gå till utbildning inte är garanterade att gå just dit och i spelet om pengarna är de lokala politikernas intresse för utbildningssektorn lika litet som deras kunskap. Att det görs nu kan inte tolkas på något annat sätt än att stadsdelarna vill trygga kapital innan man den första juli 2018 släpper ansvaret för förskola och skola

Problemet är både en extrem ekonomistyrning och en kvarleva av en nedvärderande och fientlig syn på kunskap och utbildning, vilket inte bara försvårar möjligheten att utveckla verksamheten och skapa en framåtsträvande dialog mellan huvudman och profession. Det omöjliggör också en konstruktiv syn på rollfördelningen, där huvudmannen är ytterst ansvarig för verksamhetens förutsättningar och resultat och professionen har ansvar som rättsgaranter för att barnen/eleverna får det som föreskrivs och därmed har rätt till.

Löper risk att förlora fler lärare

Med de beslut som nu fattas, med försämrade förutsättningar som följd, finns det ingen som längre kan ge dessa garantier och följden blir en om möjligt ännu mer ansträngd arbetssituation. Kommunen löper därmed en stor risk att förlora många av de duktiga lärare och skolledare som bär verksamheten i dag, de medarbetare som är tänkta att bilda en pedagogisk grund i vår nya organisation.

Vi står inför en möjlighet att vända en negativ trend för Göteborgs utbildningssektor. Lärare och skolledare som känner sig trygga i sin roll och sitt arbete kan, med samhällets förtroende, också frigöra det engagemang och den glädje som vi vet finns och som avgör om Göteborg blir en skolkommun i utveckling eller inte.

Låt inte kortsiktiga ekonomiska beslut av lokala politiker förstöra den möjligheten.

Torgny Tjärnskog

ordförande för Lärarförbundet Skolledare, Göteborg