Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Inte sällan landar både politiker, debattörer och andra aktörer i poängen att det byggs för dyra bostäder. Detta bidrar till den felaktiga uppfattningen om byggbranschen som bakåtsträvande och stelbent, skriver Anna Lönn Lundbäck, Sveriges Byggindustrier. Bild: Arkitektskiss
Inte sällan landar både politiker, debattörer och andra aktörer i poängen att det byggs för dyra bostäder. Detta bidrar till den felaktiga uppfattningen om byggbranschen som bakåtsträvande och stelbent, skriver Anna Lönn Lundbäck, Sveriges Byggindustrier. Bild: Arkitektskiss

Så rustar vi Göteborg för framtiden

Sverige är en välfärdsstat med ett av världens högsta skattetryck. Det betyder att bostadspolitiken måste ha högre ambitioner än avsaknaden av vägglöss. Lösningen på bostadsbristen kräver både förståelse, handlingskraft och nytänkande, skriver Anna Lönn Lundbäck, Sveriges Byggindustrier.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Jag tar vad som helst så länge det inte finns några vägglöss.

Desperationen uttrycks av en 25-årig kvinna som medverkar i Sveriges Byggindustriers kommande rapport om unga vuxnas boendesituation.

Sverige har ingen bostadsbrist för den med kapital, kötid eller kontakter. Det finns gott om bostäder för alla med möjlighet att efterfråga. Hopplösheten och frustrationen över hur vardagen ska gå ihop utan en bostad drabbar framförallt kapitalsvaga grupper. Den bostadslösa 25-åringens behov tillgodoses varken av sänkta bolånetak eller evighetslånga bostadsköer.

Sverige är en välfärdsstat med ett av världens högsta skattetryck. Det betyder att bostadspolitiken måste ha högre ambitioner än avsaknaden av vägglöss. För ett år sedan stod 218 00 personer i kö på Boplats Göteborg. Nu kan du i genomsnitt få vänta upp till sju år för ett hyreskontrakt. Samtidigt sjunker byggtaken till följd av att skärpta amorteringskrav gjort det svårare för unga vuxna att köpa en första bostad.

Svårt, men det går

Jag har arbetat med många samhällsfrågor ur olika perspektiv. Det är därifrån jag hämtar mina värderingar och slutsatser. Jag har mött hemlöshetens sorgliga ansikte under min tid som chef för Göteborgs Räddningsmission. Jag har mött den gamla damens oro över om hon ska kunna bo kvar efter en renovering. Jag har mött ungdomar som hänsynslöst utnyttjats i jakten på ett förstahandskontrakt. Så hur hamnade vi här? Varför får vi inte ihop ekvationen? Är det en olöslig bostadspolitisk uppgift vi står inför?

Svaret är självklart nej. Men lösningarna kräver förståelse, handlingskraft och nytänkande.

Hur hamnade vi här? Varför får vi inte ihop ekvationen? Är det en olöslig bostadspolitisk uppgift vi står inför?

Inte sällan landar både politiker, debattörer och andra aktörer i poängen att det byggs för dyra bostäder. Detta bidrar till den felaktiga uppfattningen om byggbranschen som bakåtsträvande och stelbent. Mer sällan granskas byggandets förutsättningar. Hur varje nytt hus och stadsdel förutsätter att olika aktörer samspelar – för att underlätta byggprocessen, logistiken, servicen och de boendes vardagspussel. Varje bygge har säkerhetsregler, miljö- och energikrav och kundernas högt ställda krav på kvalitet att förhålla sig till. Den ekvationen, tillsammans med de eskalerande markpriserna, påverkar slutpriset på den färdiga bostaden – oavsett upplåtelseform.

Samtidigt har byggbranschen förbättringspotential på andra områden, alla måste göra sitt för att hitta vägar framåt.

Vi antar utmaningen

Sveriges Byggindustrier företräder en bransch som står i fokus för de stora samhällsfrågorna. Vi antar utmaningen med respekt och tillförsikt. Vi är samhällsbyggare som skapar jobb, bostäder och goda möjligheter att ta sig däremellan. Vi rustar Sverige för 11 miljoner invånare.

Göteborgsregionens befolkning förväntas växa till drygt 1,2 miljoner invånare år 2035, enligt en rapport från VRG. Lejonparten av befolkningsökningen kommer att vara unga vuxna och nyanlända som saknar nycklar till både bostäder och jobb. Där har Sveriges Byggindustrier valt att se möjligheter. Vi jobbar medvetet med mångfaldsfrågorna, har startat lärlingsprogram och är delägare i Galaxen bygg som bland annat arbetar med rekrytering av nyanlända. Vi jobbar också aktivt med jämställdhetsfrågor. Bara i vår byggförening i Göteborg pågår över 40 olika utvecklingsprojekt. För det förtjänar våra medlemsföretag erkännande och uppmuntran att jobba vidare.

Hållbar tillväxt är möjlig. En motor för ökat bostadsbyggande är satsningar på infrastruktur. De kommande åren kommer Västlänksbygget, och en rad andra projekt, att stå i förgrunden för hela Västra Götaland. Vi ser fram emot de nya förbindelserna, men under tiden bygget pågår måste samtliga aktörer, inklusive kommuner och Trafikverket, ha logistiken i åtanke för att vardagen ska kunna gå ihop för alla som rör sig i staden. Inklusive byggbolagen.

Önskelista

Sveriges Byggindustriers önskelista inför 2019 är långsiktiga politiska spelregler som gör det möjligt att bibehålla en hög och jämn byggtakt, både nationellt och regionalt.

• Ställ krav på byggarna med tydliga och enhetliga nationella regelverk. Det ger snabbare byggprocesser och underlättar ett kostnadseffektivt byggande.

• Bygg på rätt plats vid rätt tillfälle. Förutsättningarna för bygget av lägenheter är att folk vill bo där. Fler bostäder inom samma detaljplan ökar effektiviteten och skapar möjlighet att bygga på relativt kort tid.

• Stör inte påbörjat arbete. Att bygga kräver planering, framförhållning och uthållighet. Därför är det viktigt att alla parter vet vilka förutsättningar som råder under hela plan- och byggprocessen.

• Sänk trösklarna till första bostaden. Med dagens amorteringskrav har nio av tio 25- till 35-åringar inte råd att köpa en lägenhet i centrala Göteborg. Höj bolåne-taket för förstagångsköpare.

• Subventionera bospar. Inför ett avdragsgillt bospar för unga vuxna, inspirerat av den modell som finns i Norge.

Enligt legenden ställdes Alexander den store, i staden Gordion, inför en knut så invecklad att den var omöjlig att lösa. Full av ilska och frustration drog han sitt svärd och högg av knuten. Vi som samhälle har inget Alexanderhugg att ta till mot bostadssituationen. Men vi är skyldiga dem som hamnat allt längre ifrån eget rimligt boende att åtminstone samverka för att lösa upp knuten.

Anna Lönn Lundbäck

regionchef Sveriges Byggindustrier region väst