Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Tillfälligt stöd. Försörjningsstödets syfte är inte att vara en långsiktig försörjningskälla utan ett stöd för att själv kunna återgå i egen försörjning. Det är viktigt att påminna om, skriver bland andra Maria Rydén (M).

Så minskar vi beroendet av bidrag och fusk

Det går att minska både bidragsberoende och fusk genom nya arbetssätt. Det är Solna och Helsingborg bra exempel på. Läget i Göteborg har nått den kritiska punkt där det nu är nödvändigt att jobba annorlunda med kraftfulla integrationsåtgärder. Lär av Solna och Helsingborg, skriver Maria Rydén (M) och Hampus Magnusson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Allt för många i Göteborg lever i utanförskap. I oktober 2015 var 6,2 procent av befolkningen (16–64 år) öppet arbetslösa eller i program och det ekonomiska biståndet har under en följd av år legat på en nivå strax under 100 miljoner kronor i månaden. Stadsdelsnämndernas kostnader för försörjningsstöd var drygt en miljard kronor år 2015.

Samtidigt står samhället inför stora utmaningar – ska vi klara framtidens välfärd måste fler människor i arbete. Läget i Göteborg är allvarligt.

Det finns kommuner som har vänt utvecklingen och minskat beroendet av försörjningsstöd – det stöd som kommunen bistår den som inte har någon annan försörjning att förlita sig på.

I till exempel Solna kommun har fler människor gått från försörjningsstöd till arbete. De har med sitt arbetssätt, där socialsekreterare, utredare och näringslivet arbetar tätt, lyckats få en genomsnittstid på fyra månader för arbetssökande att komma i jobb. I metoden ingår hembesök som en del i processen. Besöken genomförs av utredare som därmed kompletterar och avlastar socialtjänstens medarbetare.

Förutom hembesöken arbetar utredarna med att säkerställa att utbetalningar som görs också stämmer och är rätt. Utredarna arbetar förebyggande med att informera handläggare om vad de bör uppmärksamma och vägleder när misstanke om felaktiga utbetalningar föreligger.

Mellan åren 2009–14 slutade i snitt var tredje hushåll att ansöka om ekonomiskt bistånd i Solna kommun när utredningar om felaktiga utbetalningar (FUT), inleddes. Arbetet har inneburit såväl metodutveckling som att andelen systematiskt och långvarit bidragsfusk har sjunkit.

Kritisk punkt

Att se till att felaktiga utbetalda bidrag minskar är viktigt ur flera aspekter, från det rent ekonomiska för staden till incitamenten för den enskilde och legitimiteten i systemet.

Göteborgs stad har nått den kritiska punkt där det är nödvändigt att jobba annorlunda med kraftfulla integrationsåtgärder för att bryta såväl bidrags- beroende som utanförskap.

Vi moderater har därför i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att stadsdelsnämnderna, med inspiration från Solna men också från Helsingborg som har en liknande modell, vidtar ett antal åtgärder för att motverka bidragsfusk och hjälpa fler till arbete:

  • Inför särskilda utredare som enbart arbetar med att motverka felaktiga utbetalningar av försörjningsstöd och rent fusk med försörjningsstöd.
  • Säkerställ att de jobbsatsningar som genomförs sker i nära samverkan med socialtjänstens socialsekreterare så att jobbåtgärderna träffar dem som i dag är beroende av försörjningsstödet.
  • Inför ett krav på motprestation för den som går på försörjningsstöd. Det ska, efter individuell prövning, vara obligatoriskt att delta i jobbsatsning eller motsvarande för att erhålla försörjningsstöd.

Motionen kommer under onsdagen att behandlas i kommunstyrelsen. Vi hoppas kunna få en politisk majoritet som ställer sig bakom att dessa verktyg nu införs för att stärka systemet med försörjningsstöd och få fler människor i arbete och färre i bidragsberoende.

Försörjningsstödets syfte är inte att vara en långsiktig försörjningskälla utan ett stöd för att själv kunna återgå i egen försörjning. Samtidigt som det är viktigt att vi från det offentliga är tydliga med att systemet aldrig får missbrukas och att detta noga följs upp.

Maria Rydén (M)

kommunalråd

Hampus Magnusson (M)

biträdande kommunalråd