Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så mörkläggs problemen med Västlänksbygget

Det finns stora frågetecken kring hur politikerna i början av 2000-talet tvingade fram beslutet om Västlänken med omvägen via Haga. Nu begår etablerade politiker och direktörer allvarliga övertramp för att dölja problemen med Västlänkenbygget, skriver Henrik Munck (D).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Västlänken vid Korsvägen skapar under byggperioden en stor grop som skär av spårvägsspåren till Södra Vägen. För att spårvagnslinjerna 4 och 5 fortsatt ska kunna köra in till Avenyn så planeras därför en omväg med nya spår från hotell Opalen via Engelbrektsgatan fram till Södra Vägen, till en kostnad av cirka 150 miljoner kronor.

Nästa steg för arbetet med ”Engelbrektslänken” skulle ha beslutats på trafiknämndens arbetsutskott den 5 juni 2018. På detta möte presenterades en beslutshandling som beskrev projektet: ”Det primära syftet, och orsaken till att länken byggs nu, är att möjliggöra god spårvägstrafikering under bygget av Västlänken”.

Så sent som 7 mars i våras utlovade trafiknämnden i Göteborgs-Posten att Engelbrektslänken skulle vara färdigbyggd redan år 2020. Det är samma år som nuvarande spår till Södra Vägen kapas om Västlänken byggs.

Ledande politiker och direktörer verkar gå hand i hand för att dölja för göteborgarna vad som faktisk sker med Västlänken och trafik- och byggkaoset

Men nu vet vi att den nya spårvägen kräver en ny detaljplan för området vid Heden och Engelbrektslänken kommer bli flera år försenad. I stället för att bli färdig till spårkapningen vid Korsvägen och därmed hjälpa spårvagnstrafiken i trafik- och byggkaoset, så planeras nu i stället för att bygga den nya spårvägen samtidigt som bygget av Västlänken på Korsvägen pågår. Resultatet blir dubbelt trafik- och byggkaos i denna del av Göteborg. Och det presenterade ”primära syftet” med Engelbrektslänken faller platt i leran.

När jag ställde frågor om detta på arbetsutskottet i juni så kom det otydliga svar. Ordförande Shahbaz Kahn (S) och Axel Josefson (M) skruvade på sig och var bekymrade, varpå trafikdirektören frågade om ”det kanske är känsligt med Västlänken” och därefter föreslog han att skrivningen om projektets ”primära syfte” i beslutshandlingen helt enkelt skulle strykas.

Vips hade man trollat bort problemet med att Engelbrektslänken inte blir färdig i tid för att kunna göra avsedd nytta. Men utan enighet i arbetsutskottet måste ärendet vidare för beslut på trafiknämndens ordinarie möte 20 juni, och då hade man alltså ändrat syftet med projektet i beslutshandlingen.

Allvarliga fel och övertramp

Flera allvarliga fel och övertramp har därmed begåtts av dessa politiker och trafikdirektören:

1. Det är oseriöst att på stående fot ändra det ”primära syftet” med ett projekt som kostar 150 miljoner kronor. Det är bedrägligt om man gör det för att frågan om Västlänken är känslig och man vill dölja att den nuvarande planeringen inte håller.

2. Ett ärende som inte kan beslutas i enighet i arbetsutskottet ska, orört, lyftas upp till trafiknämndens ordinarie möte. Här begicks ett allvarligt formellt fel då man ändrade i ärendets innehåll i gången mellan de två beslutsforumen.

3. När ledningen trixar och mörklägger så påverkas arbetsmiljön negativt för medarbetarna på trafikkontoret. Det blir mycket svårare att ta fram en bra plan för att hantera gång-, cykel-, bil- och kollektivtrafiken, och inte minst nyttotrafiken, när förutsättningarna kan ändras på ett så här godtyckligt sätt.

Trafiknämndens möten är stängda för allmänheten och media, och på arbetsutskottet närvarar endast ett fåtal personer. Från dessa möten skrivs bara kortfattade beslutsprotokoll vilket gör det svårt för utomstående att följa vad som faktiskt skett i ett ärende.

Beslutsunderlagen för alla ärenden ska alltid läggas ut på Göteborgs stads hemsida, men i just detta ärende för Engelbrektslänken ligger det inga beslutshandlingar under fliken för arbetsutskottet 5 juni 2018.

Cirkeln är därmed sluten. Efter att Västlänken-alternativet med omvägen via Haga tvingades fram i början av 2000-talet så verkar nu ledande politiker och direktörer gå hand i hand för att dölja för göteborgarna vad som faktisk sker med Västlänken och bygg- och trafikkaoset.

Demokraterna vill stoppa Västlänken och allt som kan liknas vid vänskapskorruption mellan politiker och direktörer. Detta maktmissbruk måste stoppas.Göteborg ska styras av ärliga personer som tar tag i problem, och som också vågar säga den ibland obekväma sanningen till göteborgarna.

Henrik Munck (D)

vice ordförande i trafiknämnden Göteborg samt dess arbetsutskott