Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Jonas Attenius (S), kommunalråd

Så knäcker vi arbetslösheten i Göteborg

Det går bra för Göteborg. Men arbetslösheten biter sig fast i grupper med kort utbildning och bland utomeuropeiskt födda. Det ska vi ändra på. Utgångspunkten är ett stegvist jobb- och kunskapslyft, skriver Jonas Attenius (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Göteborg ska vara en jämlik stad där alla – inte bara några – kan känna frihet, trygghet och framtidstro. På vägen mot det målet är möjligheten till jobb, utbildning och självförsörjning helt avgörande.

För att angripa tre centrala utmaningar: att möjliggöra en snabbare etablering för nyanlända, att fortsätta minska arbetslösheten samt att förbättra kompetensförsörjningen, har staden ett insatspaket med utgångspunkten att erbjuda alla ett stegvist jobb- och kunskapslyft.

Det går bra för Göteborg. De senaste åren har Göteborg med omkringliggande region haft en mycket stark utveckling med högst sysselsättningstillväxt bland storstadsområdena. Ett av de mest glädjande resultaten är att arbetslösheten bland unga 18-24 år sedan 2010 har halverats i Göteborg.

Både positivt och negativt

Som en följd av den starka utvecklingen har vi kompetensbrist – företag och andra arbetsgivare har svårigheter att få tag i den arbetskraft de behöver. Detta samtidigt som arbetslösheten biter sig fast i grupper såsom exempelvis personer med kort utbildning och utomeuropeiskt födda. Det ska vi ändra på.

Vi tar oss nu an dessa utmaningar med ett paket av insatser. Utgångspunkt är att erbjuda ett stegvist jobb- och kunskapslyft där alla ska få chansen att växa utifrån sina förutsättningar och utbildningsnivå. Det handlar om att se kraften, förmågan eller talangen i varje individ och matcha mot de behov som finns.

Nya verktyg. Genom att föra samman vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser samt studie- och yrkesvägledning i en ny förvaltning skapar vi nya möjligheter att skräddarsy insatser utifrån behov. Fyra Kompetenscenter etableras runtom i staden som erbjuder insatserna på ett ställe och gör dem tillgängliga för medborgarna där de bor.

Bättre samverkan. En bättre statlig jobbpolitik har öppnat upp för såväl mer effektiva åtgärder som en bättre samordning mellan kommunala och statliga insatser. Möjligheterna att använda extratjänster i kommunal verksamhet har förenklats och traineejobben utvidgats till att gälla även långtidsarbetslösa och nyanlända. Vi har inlett en strategisk samverkan med Arbetsförmedlingen som minskar risken för att arbetslösa tvingas springa mellan olika myndighetskontor och faller mellan stolarna.

Ingångsjobb. En viktig del av det stegvisa jobb- och kunskapslyftet är att skapa ingångsjobb som kan vara det första steget in på arbetsmarknaden. Inledningsvis handlar det om att identifiera viktiga och riktiga arbetsuppgifter i kommunal verksamhet som i dag kanske utförs av någon med hög arbetsbelastning, eller inte hinns med alls, och sedan matcha mot personer som inte har jobb. Vi ska sedan erbjuda fortsatt vidareutbildning så att de kan ta nästa steg i jobb- och kunskapslyftet samt träffa överenskommelser om ingångsjobb i fler branscher.

Strategi för kompetensförsörjning. Med bygg-investeringar i Göteborg om 1 000 miljarder kronor de närmsta 20 åren och en rad branscher i stark utveckling måste bristen på kompetens motverkas. Tillsammans med näringslivet tar vi nu fram en tydlig strategi för att matcha arbetskraften med behoven.

Snabbare etablering för nyanlända. Vi måste bli bättre på att ta tillvara drivkraften hos de som söker sig hit. Tillsammans med Arbetsförmedlingen har vi inlett ett arbete att maximera möjligheterna att snabbt komma i jobb eller utbildning. En nyckelfråga handlar om att vi nu utvecklar möjligheten att skräddarsy utbildningsinsatser med tydligare koppling till arbetslivet och snabbare introduktion i yrkessvenska.

Antar utmaningen

Jag är övertygad om att utmaningarna kopplade till etablering, arbetslöshet och kompetensförsörjning går att hantera. Om vi tillsammans ska bli framgångsrika krävs dock att fler arbetsgivare antar utmaningen, men också att fler tar fasta på erbjudandet med det stegvisa jobb- och kunskapslyftet. Alla som kan ska jobba, det är en viktig utgångspunkt i den svenska modellen. I slutänden är det också en grundförutsättning för en stark och trygg välfärd.

Jonas Attenius (S)

kommunalråd