Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Varje individs grundläggande fri- och rättigheter i Sverige ska alltid vara desamma oavsett kulturell, etnisk eller religiös bakgrund. Dessa rättigheter får inte upphöra någonstans på sjuans spårvagn mellan Angered och Brunnsparken, skriver Gulan Avci (L) och Maria Nilsson (L).

Så kan vi skydda flickor från barnäktenskap

Sverige är i full blom och snart är det dags för alla barn att springa ut ur i klassrummet för att njuta av ett långt och härligt sommarlov. Men detta gäller inte alla barn. För vissa innebär sommaren stor rädsla och ångest. Rädsla för att tvingas ut ur Sverige och giftas bort med en manlig släkting i föräldrarnas hemland, skriver Gulan Avci (L) och Maria Nilsson (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Under förra året inkom 56 ärenden till nationella kompetensteamets stödtelefon som handlade om barn som förts ut ur Sverige mot sin vilja för att giftas bort med någon de aldrig tidigare har träffat. Under årets första kvartal har nationella kompetensteamet hittills fått in 21 ärenden som handlar om bortförda barn. Det är fruktansvärda siffror och mörkertalet är sannolikt mycket större. Bakom varje siffra finns ett barn som berövas rätten till sin barndom.

I områden såsom Bergsjön, Angered, Hjällbo och Hammarkullen växer ett nytt Sverige fram, där barn och unga kvinnors frihet sätts på undantag. Det hedersrelaterade våldet och förtrycket är ett växande problem, där tvångs- och barnäktenskap bara är toppen på isberget.

I de parallellsamhällen som har vuxit fram i Sverige kontrolleras flickornas kläder, umgänge och val av partner av familjen, eller av okända moralpoliser som sakta men säkert har tagit över kontrollen i de områden där polisen har abdikerat.

Vi kan aldrig acceptera ett samhälle där människor inte har samma rättigheter. Som liberaler bejakar vi mångfald, öppenhet och tolerans men olika kulturer betyder inte olika rättigheter. Varje individs grundläggande fri- och rättigheter i Sverige ska alltid vara desamma oavsett kulturell, etnisk eller religiös bakgrund. Dessa rättigheter får inte upphöra någonstans på sjuans spårvagn mellan Angered och Brunnsparken.

Missar signalerna

Många barn som drabbas har ofta varit i kontakt med svenska myndigheter i ett tidigare skede. Tyvärr är det alltför vanligt att personal på skola, socialtjänst, polis eller andra myndigheter antingen missar att se signalerna som tyder på hedersförtryck eller ännu värre att de i okunskap kontaktar barnets föräldrar, vilket riskerar att skynda på processen och inom loppet av några dygn har barnet tvingats lämna Sverige.

Alla som har yrken där de kan komma i kontakt med barn och kvinnor som är utsatta för hedersförtryck måste ha kunskap för att kunna hjälpa dem. För att de ska kunna göra det krävs satsningar på kompetensutveckling. Vi måste se och förstå strukturerna bakom hederskulturen för att kunna agera.

Det är varje politikers uppgift att ta frågan om det hedersrelaterade våldet och förtrycket på största allvar för att varenda unge i Sverige ska få växa upp med drömmar och tron på en ljus framtid

Satsningar på kompetens är viktigt men det räcker inte. Det behövs nya rutiner och arbetssätt för att fånga upp och se hedersförtrycket. Ge polisen och Brå i uppdrag att flagga för hedersbrott. Syftet med ”flaggning” är att man lättare ska kunna övervaka och följa brottsärenden med hedersrelaterade motiv. Genom flaggning kan vi få större kunskap om risk- och orsaksfaktorer hos gärningspersoner som begått hedersrelaterade brott.

Sommarlovet är högsäsong för att tvinga in barn i äktenskap. Därför har det nationella kompetensteamet och länsstyrelserna runt om i Sverige gjort en gemensam satsning för att nå ut med information till allmänheten. Kampanjen riktar sig till ungdomar och visar vad kompisar eller skolkamrater kan göra om de misstänker att någon far illa.

Om varken socialtjänsten, skolan eller polisen har lyckats hjälpa den som misstänker att hon kommer att föras bort, så har vi en sista chans. Flygplatsen är den sista utposten och den sista chansen att hjälpa den som är utsatt. När barnet väl har förts ut ur Sverige är det nästintill omöjligt för oss att hitta honom eller henne. Därför är det oerhört viktigt att samtliga flygplatser i Sverige får ett tydligt uppdrag av politikerna på lokal och regional nivå att vidta åtgärder för att förhindra att barn förs ut ur landet.

Framtidsdrömmar för alla

Långa sommardagar med bad och glass borde vara det som varenda unge i vårt land ser fram emot när sommarlovet närmar sig. Det är varje politikers uppgift att ta frågan om det hedersrelaterade våldet och förtrycket på största allvar för att varenda unge i Sverige ska få växa upp med drömmar och tron på en ljus framtid. För oss liberaler har det alltid varit en självklarhet att stå på de utsattas sida. Det gör vi även i kampen mot hedersförtrycket och därför kommer vi fortsätta kämpa för att flickors rättigheter inte ska sättas på undantag i ett av världens mest jämställda länder år 2018.

Gulan Avci (L)

ordförande Liberala Kvinnor och integrationspolitisk talesperson Liberalerna

Maria Nilsson (L)

vice ordförande Liberala Kvinnor, riksdagskandidat Liberalerna i Göteborg