Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hana Jamali, regionchef väst, Fryshuset

Så kan vi göra Nordstan trygg

Vi kan ge ett alternativ till ungdomar som i dag vistas i Nordstan. Vi tror att vi skulle kunna erbjuda ett komplement där ungas drivkraft tas tillvara, skriver Hana Jamali, Fryshuset.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Nordstan, 13/3

Hana Jamali, regionchef väst, Fryshuset
Hana Jamali, regionchef väst, Fryshuset

Den senaste tiden har det skrivits många artiklar om otryggheten i Nordstan och förslag på interventioner som krävs för att öka känslan av trygghet. Det är glädjande att David Lega (KD)

betonar vikten av det långsiktiga arbetet med ungdomar som bland annat vi på Fryshuset vet är så avgörande. Det finns goda krafter, som till exempel Göteborgs stads fältarbetare som verkar för unga i Nordstan.

För att ta tillvara ungdomars driv och energi krävs inte bara en fast punkt utan också en attraktiv sådan. Samlingsplatser som riktar sig till unga där deras energi och kraft tas om hand och uppmuntras kommer att ha positiva effekter.

Palett av kompetenser

Inom Fryshuset har vi en palett av kompetenser som tillsammans med unga utvecklat framgångsrika koncept och verksamheter. Vi arbetar med passioner som kan ta sig uttryck i form av musikskapande och andra konstuttryck. Inom våra sociala och brottsförebyggande verksamheter samt de verksamheter som når unga som fastnat i destruktiva miljöer arbetar vi med dialogsamtal, utbildning samt normer. Dessa syftar till att såväl stärka unga och ge dem verktyg till förverkligande av sina idéer som till att ge dem möjlighet till praktik och arbete.

Genom framgångsrika metoder, samarbete med staden, politiker, näringsliv och framförallt våra unga förebilder ser vi till att ge våra unga uppmuntran, förtroende och ansvar. Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och gemensamma intressen överbryggar motsättningar, olikheter och ökar förståelsen.

Ett attraktivt alternativ till Nordstan

Det är förståeligt att ungdomar vill vara i Nordstan som är en plats där mycket saker händer och där många människor rör sig. David Lega (KD) pekar på vikten av en stabil samlingsplats i närheten av köpcentret som kan erbjuda ett alternativ till Nordstan. Vi tror att vi skulle kunna erbjuda ett komplement där ungas drivkraft tas tillvara. I samarbete med näringsidkare i Nordstan skulle vi till exempel kunna erbjuda praktikplatser och socialt engagemang för våra unga.

Vi behöver vara närmare både ungdomarna i Nordstan och våra samarbetspartners i området. Tillsammans kan vi tillvarata våra ungas drivkrafter. Vi tar David Legas uppmaning på allvar och har redan initierat samtal med stadens politiker, Göteborgs stad och näringsidkare. Vi vill tillsammans med andra aktörer mobilisera och agera för unga i Nordstan!

Hana Jamali

regionchef väst, Fryshuset