Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Magnus Månsson, arkitekt MSA, adjungerad professor och koncernchef Semrén & Månsson.

Så kan vi bygga billigare och öka kvaliteten

Många försöker bygga billigt genom att spara in på arkitekturen, materialvalen och hantverket. Vi vill det motsatta. I stället för att fokusera på kostnad, borde fler investera nu för att skapa större värden i morgon, skriver arkitekt Magnus Månsson.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Byggkonjunkturen blir allt svagare runt om i landet, samtidigt kräver befolkningsökningen att vi ökar byggtakten rejält. Människor har svårt att hitta en bra bostad i rätt läge, men framförallt har många inte råd att köpa eller hyra det som produceras i dag. Om vi gemensamt vill förändra och utveckla, så krävs självrannsakan av alla aktörer som ingår i värdekedjan som producerar bostäder.

Att producera billigare bostäder i dag får inte ske till priset av att det blir dyrt i morgon. För låga investeringar i byggskedet blir nästan alltid fördyrande i förvaltningsskedet.

Det är dags att tänka större och våga ta ansvar på riktigt. Vi måste ta med oss helhetsperspektivet, i stället för att välja mellan antingen hållbart eller smart byggande. Det ena utesluter inte det andra.

Att producera billigare bostäder i dag får inte ske till priset av att det blir dyrt i morgon. För låga investeringar i byggskedet blir nästan alltid fördyrande i förvaltningsskedet. Vilket i sin tur bidrar till att byggtakten minskar och att färre människor har råd att bo vettigt.

Skenande svensk kostnadskarusell

Enligt Boverket behöver Sverige bygga 67 000 nya lägenheter om året den närmaste tiden för att möta bostadsbehovet hos den växande befolkningen. Vissa menar att Sverige som högkostnadsland per automatik måste ha dyra bostäder. Men prisökningen mellan 1998 och 2017 är så dramatisk att det måste finnas andra förklaringar. En lägenhet i ett ”ordinärt flerbostadshus” hade en produktionskostnad på cirka 1,1 miljoner kronor 1998 enligt SCB. 2017 hade den kostnaden ökat till 2,8 miljoner. Mer än en dubblering under en tjugoårsperiod, vilket vida överstiger inflation och indexregleringar.

I motsats till de flesta andra branscher så minskar effektiviteten inom byggsektorn. Problemet är att vi i mångt och mycket ritar och bygger samma typer av hus och på samma sätt som vi gjort de senaste femtio åren. Det händer för lite och vi utvecklas för sakta, trots digitaliseringens intåg. I en tid av historiskt sett extremt låga räntelägen har vi haft råd att vara bekväma och incitament till nytänkande lösningar har varit för få – fram till nu.

Dags att agera och investera

Vi behöver ett mer dynamiskt tänkande kring hur vi ska producera bostäder. Dels genom hur vi planerar dem – vi måste förflytta och förändra förutsättningarna i takt med hur människor lever och skapa mer flexibla bostäder – men också genom att hitta en kortare väg till produkten. Med effektivare projekterings- och produktionstider och färre mellanhänder, skulle vi kunna erbjuda människor lägre boendekostnader, under förutsättning att den ökade effektiviteten inte bara ökar vinstmarginalen i projekten.

För att kunna åstadkomma kvalitetsbostäder som fler har råd att bo i måste viljan att tänka nytt helt enkelt finnas hos alla.

För att kunna åstadkomma kvalitetsbostäder som fler har råd att bo i måste viljan att tänka nytt helt enkelt finnas hos alla. Det krävs en tydlig gemensam vision för vilket samhälle vi vill ha och tydliga vägar för att nå målen.

Så vill vi möta bostadskrisen:

• Utveckla en ännu effektivare planprocess än i dag.

• Närmare samarbete mellan byggherrar, arkitekter, entreprenörer och tekniska konsulter.

• Ökat utbud av byggbar mark ute i kommunerna.

• Utveckla en digitaliserad projekterings-, bygg- och förvaltningsprocess.

• Långsiktigt värdeskapande investeringar i form, material och teknik som håller nere driftskostnaderna långsiktigt.

• Industrialiserad produktion med hög anpassning till projektets förutsättningar.

• Säkerställa att varje enskild part har lägre, men ändå rimliga, marginaler genom hela värdekedjan.

Magnus Månsson

arkitekt MSA, adjungerad professor och koncernchef Semrén & Månsson