Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Andreas Brendinger, Sveriges Byggindustrier

Så kan vi bygga billigare bostäder

Vi både måste och kommer att sänka byggkostnaderna. Det gör vi genom bland annat digitalisering, 3D-modellering och teknisk utveckling, skriver Andreas Brendinger, Sveriges Byggindustrier.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Andreas Brendinger  Sveriges Byggindustrier
Andreas Brendinger 
Sveriges Byggindustrier

Det kostar mer att bygga i Sverige än i andra länder. Nyligen kunde vi läsa i Göteborgs-Posten att byggkostnaden i Sverige är 66 procentenheter högre än EU-snittet (GP 4/9).

Orsakerna kan diskuteras men några förklaringar är bland annat att Sverige är ett högkostnadsland. Vi har höga och många gånger högre krav på våra bostäder än vad man har i andra länder. Vi har en plan och bygglovsprocess som är omfattande liksom regelverk och tekniska krav. Dessutom höga skatter och markpriser som ökat dramatisk. Men vi har också en byggproduktion som måste effektiviseras.

Flera faktorer bakom kostnaderna

Av den totala produktionskostnaden för nybyggnation utgörs nästan hälften av skatter, höga momssatser, kommunala avgifter med mera. Själva byggkostnaden, den kostnad en byggherre/beställare totalt betalar för att exempelvis få ett hus uppfört, utgör 53–60 procent. Materialkostnader utgör i sin tur 40–44 procent av byggkostnaden.

Ännu en faktor till den höga byggkostnaden är att svenska lönekostnader ligger klart över EU-snittet. Lönekostnaderna som utgör 35–45 procent av byggkostnaden, bestäms dels av kollektivavtalen, dels av politiskt beslutade skattenivåer och arbetsgivaravgifter.

Byggindustrin har fram till i dag varit lokal och inte utsatt för global konkurrens på samma sätt som i de flesta andra branscher. Men Sverige är med i EU, arbetskraften är rörlig och det blir allt lättare att flytta sin verksamhet över gränserna i Europa.

Sverige är en attraktiv marknad med god efterfrågan och ett stabilt och transparent regelverk. Det är förhållandevis enkelt att starta och bedriva verksamhet här. Och inte överraskande hårdnar konkurrensen.

Vi välkomnar sund konkurrens. Det har byggts för lite bostäder under lång tid, ända sedan 1970-talet. Som tillverkare och säljare av nyproducerade bostäder har aktörerna förhållandevis snabbt kunnat sälja sina produkter till allt högre priser. I många av Sveriges städer har utbudsunderskottet varit enormt, inte minst i Göteborg.

Omvälvande vändpunkt

Den här trenden kommer inte att fortsätta i samma riktning. Branschen står inför en omvälvande vändpunkt. Vi kommer framöver att i mycket högre grad fokusera på produktivitet, hållbarhet och attraktivitet i kunderbjudandet. Byggindustrin måste ta det industriella klivet in i framtiden.

Byggindustrin kommer, liksom tillverkningsindustrin redan gör, att producera komponenter och färdiga produkter som först har 3D-modellerats fullt ut i varje detalj och varje gränssnitt. Där skapas en digital och virtuell tvilling, som gör att allt kan testas och monteras digitalt innan den fysiska produkten tillverkas.

Ibland resulterar den digitala modellen i en datafil som går direkt in i 3D-skrivaren och blir till en färdig komponent. Så gör Boeing flygplan, så tillverkas nya höftkulor och så kommer att ske inom byggindustrin inom en snar framtid.

Vi går mot en utveckling mot en fullständigt systematiserad och digitaliserad kontroll på flödet av material, varor och komponenter för tillverkning. Just-in-time lager med bara det som behövs precis nu, fokus på jämna flöden, mer montage, 24/7 produktion, långsiktiga samarbetsavtal för att tillsammans förbättra prestationerna och produkterna. Med kontinuitet och repetition i produktionen skapas lägre kostnader, högre kvalitet och kortare produktionstider.

Snabb utveckling pågår

Byggföretagen bedriver en mängd olika utvecklingsarbeten inom exempelvis digitalisering, VDC (Virtual Design and Construction), logistik, felfria leveranser, NKI-förbättringar (Nöjd Kund Index), produktutveckling, hållbarhet och produktivitet, allt i syfte att skapa högre kundvärde.

Svensk byggindustri går med raska steg in i framtiden. Det kommer att gå snabbare än många anar och tror.

Andreas Brendinger

Sveriges Byggindustrier