Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Hållbart. Genom att visa hur förvaltningen från ”källa till hav” kan bidra till hållbar tillväxt och en ”blå ekonomi” i Västsverige, så kan modeller skapas för hela Sverige och även globalt, skriver Jakob Granit, generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten.

Så kan vi bidra till en hållbar blå ekonomi

Västsverige har en lång historia av att försörja sig på maritima näringar och havets resurser kombinerat med en stark innovationskraft. Det kluster kring maritima näringar och god förvaltning av vattenresurser som finns här kan vara pådrivande för att uppnå hållbara hav. Nu siktar vi på FN-konferensen i sommar, skriver Jakob Granit, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I juni arrangerar Sverige och Fiji en FN-konferens om hållbara hav. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, med säte i Göteborg, bidrar till organisationen av konferensen och ser mycket positivt på initiativet.

Orsaken är enkel. God förvaltning av världens – och Sveriges – vattenresurser från ”källa till hav” skapar förutsättningar för hållbar tillväxt. Det är i sin tur en förutsättning för att rädda havens ekosystem.

I New York kommer Sverige, liksom övriga länder, ge förslag till frivilliga åtaganden för att förbättra världshaven. Innovationer från det västsvenska maritima klustret bör finnas med på listan, menar vi på HaV.

Unik möjlighet

Västsverige har en lång historia av att försörja sig på maritima näringar och havets resurser kombinerat med en stark innovationskraft. Det ger en unik möjlighet att vara ledande i övergången till ett fossilfritt samhälle baserat på en modern bioekonomi. I den svenska maritima strategin som regeringen beslutat om, sammanfattas det som även den västsvenska regionen vill uppnå: konkurrenskraftiga, innovativa och hållbara maritima näringar för att skapa tillväxt och en attraktiv livsmiljö.

Den 21 mars arrangerar vi därför, tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, en nationell konferens i Göteborg om hur näringslivet kan bidra till hållbara hav och ökad tillväxt. Syftet är att lära oss av goda initiativ, se vilka hindren är och hur vi i Sverige skapar de möjligheter som krävs. Resultaten från konferensen blir underlag för den svenska delegationens presentationer på FN-konferensen i New York i juni.

Världens hav står inför stora utmaningar. Plast, skräp och annat avfall förorenar. Klimatförändringarna påverkar så att havens temperaturer stiger, havsytorna höjs och försurningen ökar. Fisket bedrivs i många fall inte på en uthållig basis. I havsområden bortom nationsgränserna, motsvarande 40 procent av jordens yta, pågår och planeras för mer energi- och mineralutvinning, fiskodling och kabeldragningar. Vem ansvarar för hur de gemensamma nyttor som haven ger oss människor förvaltas och användas hållbart?

Påminner om markplanering

I Sverige och inom EU pågår olika havsplaneringsprocesser som påminner om markplanering på land. Syftet är att skapa förutsättningar och spelregler för bland annat marina transporter, skydd av natur, fiske och ländernas marina försvar. Samtidigt som vi planerar för hur haven ska nyttjas står det klart att vi också måste börja planera på land med haven i åtanke. Cirka 80 procent av det marina skräpet kommer från land, det är på land vi bygger städer, odlar mark och förbränner kolväten för energi och transport. En utmaning är att koppla ihop markplanering, till exempel för turism i våra vattendrag, med havsplanering.

Aktiviteter kopplad till markplaneringen i en kommun kan ha en stor påverkan på havens ekosystem och människans nyttjande av dessa, även i närliggande kommuner. En hållbar förvaltning kräver samverkan.

Ett bra sådant exempel är det kommungemensamma initiativet 8-fjordar som syftar till att återfå torskbeståndet och förbättra vattnen innanför Tjörn och Orust. Här samarbetar olika intressenter om fiske och miljö, vilket lett till konkreta åtgärder i fiskeförvaltningen där.

Vi vill bidra

HaV vill bidra till att Göteborg, Västsverige och det kluster kring maritima näringar och god förvaltning av vattenresurser som finns här, kan vara pådrivande för att uppnå hållbara hav. En viktig förutsättning för att lyckas är just lokala samarbeten, här är det maritima västsvenska klustret en god förebild. När klustret etablerades 2011 identifierades life science, transporter och fordon, kemisk industri, stadsbyggnad och maritim förvaltning som särskilt viktiga för regional tillväxt och hållbar förvaltning.

Samarbete mellan Havs- och vattenmyndigheten, lokala och regionala västsvenska aktörer på det maritima området kan bidra till hållbara hav och stärka innovationsklimatet i regionen. Genom att visa hur förvaltningen från ”källa till hav” kan bidra till hållbar tillväxt och en ”blå ekonomi” i Västsverige, så kan modeller skapas för hela Sverige och även globalt.

Jakob Granit

generaldirektör Havs- och vattenmyndigheten