Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Västra Götalandsregionen behöver ett maktskifte och en ny politisk ledning som sätter sjukvården främst, skriver debattörerna.

Så kan sjukvården få arbetsro och framtidstro

Fyra rödgröna år har varit fyra förlorade år för sjukvårdens utveckling. Nu gäller det att först och främst ge hälso- och sjukvården arbetsro genom stabila och realistiska förutsättningar, skriver Jonas Andersson och Helena Holmberg (FP).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är dags att sammanfatta fyra år med rödgrön politik i Västra Götalandsregionen. Resultatet är nedslående. Vårdköer har vuxit, överbeläggningar har ökat och sjukhus har utsatts för tuffa besparingar. Vi upplever att det finns en stor frustration bland såväl personal som patienter och kan konstatera att fyra rödgröna år har varit fyra förlorade år för sjukvårdens utveckling.

Nu behöver regionen en politik som kan återskapa arbetsro och framtidstro. En politik som sätter sjukvården främst och som har idéer för hur sjukvården ska utvecklas. Folkpartiet har den politiken.

Först och främst handlar det om att ge hälso- och sjukvården arbetsro genom stabila och realistiska förutsättningar. Den obalans på uppemot en miljard kronor som i dag finns på sjukhusen måste få en hållbar lösning. Regionen måste ersätta de fyra rödgröna årens kortsiktiga besparingar med ett långsiktigt arbete med verksamhetsutveckling fokuserat på kvalitet och patientsäkerhet. Kvalitet innebär inte bara ett bättre resultat för den enskilda patienten, utan nästan alltid också lägre kostnader.

Ska märkas i form av högre lön

Men för att kunna skapa framtidstro måste regionen få en personalpolitik som svarar upp mot de krav som våra medarbetare ställer. Då behöver regionen investera i en ny lönebildningspolitik där vidareutbildning, kompetens, erfarenhet, ansvarstagande och engagemang märks i form av högre löner. Regionen behöver öka antalet AT- och ST-block och göra det möjligt för sjuksköterskor att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor med lön under utbildningstiden.

De största problemen inom regionens sjukvård är i dag köer och överbeläggningar på sjukhusen. Lösningen handlar dels om ekonomi, men också om satsningar utanför sjukhusen. Vi menar till exempel att den framgångsrika satsning på vårdcentralerna som Folkpartiet initierade 2009 måste fortsätta. Väl utbyggda vårdcentraler, med ökade möjligheter för hembesök, avlastar sjukhusen och möjliggör en effektivare sjukvård, med högre kvalitet för patienten.

Den person som är i störst behov av hälso- och sjukvård ska prioriteras, och vi vill särskilt lyfta fram behoven hos patienter med kroniska sjukdomar och komplexa sjukdomstillstånd. Folkpartiet föreslår därför investeringar på angelägna vårdområden som cancersjukvården, smärtvården och psykiatrin. Inom psykiatrin ska akuta insatser kombineras med mer förebyggande arbete och fler tidiga insatser, där psykologkompetens på vårdcentralerna och en utbyggd öppen psykiatri är särskilt viktiga.

Måste bli bättre på service

Patientens ställning i sjukvården behöver stärkas. Sjukvården måste bli bättre på service, tillgänglighet och bemötande och anlägga ett personcentrerat arbetssätt där hänsyn tas till den enskilda patientens önskemål och förmågor. Vi är övertygade om att detta möjliggörs av en sjukvård präglad av valfrihet och mångfald.

Situationen inom sjukvården är inte nattsvart, men det krävs en politisk vilja och ett politiskt ledarskap för att skapa förutsättningar för att kunna få ut den fulla potential som finns inom vår organisation, inte minst bland våra duktiga medarbetare. Västra Götalandsregionen behöver ett maktskifte och en ny politisk ledning som sätter sjukvården främst.

Jonas Andersson (FP)

oppositionsråd Västra Götalandsregionen

Helena Holmberg (FP)

ledamot regionfullmäktige Västra Götalandsregionen

Bild: Bild: Peter Wahlstrom