Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Peter Mattiasson (M) vill se ett juridiskt ramverk för BID-samverkan. Bilden är från invigningen av resecentrumet, en del av det nya Gamlestaden 2018. Bild: Jonas Lindstedt

Så kan fler problemtyngda stadsdelar få ett lyft

Gamlestaden är ett av många exempel på hur man med gemensamma krafter kan lyfta problemtyngda områden till trygga stadsdelar fulla av liv. Även Sverige skulle behöva en lagstiftning kring detta för att lättare och snabbare kunna upprepa den här framgångsrika modellen, skriver Peter Mattiasson (M).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det är lätt att bara se det som är tungt och jobbigt när en läser tidningen. Ofta kan vi läsa om hur det krisar i olika stadsdelar i Göteborg. För 15 år sedan var skjutningar, inbrott och omfattande kriminalitet en del av vardagen i Gamlestaden och stadsdelen hade ett uttalat dåligt rykte. Det har den inte i dag. I dag byggs det lägenheter, kontorslokaler och mycket mer. Vi ser hur det startar nya företag samtidigt som det finns en trygghet i att det är en stadsdel med företagstradition. Gamlestaden har en dragkraft som är stark och livskraftig. I dag är det en stadsdel dit människor väljer att flytta och där man gärna ser sina barn växa upp.

Tillsammans med stadsdelsnämnden och andra företrädare för staden, det lokala näringslivet och polisen, gjorde fastighetsägarna en gemensam satsning för att vända utvecklingen.

När och hur vände utvecklingen? Jo, år 2001 bildades Fastighetsägare i Gamlestaden, en lokal ideell fastighetsägarförening, efter förebild från ett internationellt brett använt koncept för stadsdelsutveckling, Business Improvement District (BID). Konceptet används i New York exempelvis i sådana områden som Bryant Park, Meatpacking district och 125th Street – Harlem.

Stor bredd

Tillsammans med stadsdelsnämnden och andra företrädare för staden, det lokala näringslivet och polisen, gjorde fastighetsägarna en gemensam satsning för att vända utvecklingen. Sedan start har föreningen arbetat med stadsutvecklingsfrågor, trygghetsfrågor, nedskräpning och allt som hör till för att skapa en stadsdel där folk vill verka och bo. Vi kan konstatera att investeringarna i tid, pengar och engagemang har lönat sig både socialt och ekonomiskt, såväl för företag, invånare och samhälle.

I ett stort antal länder finns en lagstiftning som skapar förutsättningar och sätter ramar för ett strategiskt områdesutvecklingsarbete med ett institutionaliserat och långsiktigt samarbete mellan de lokala fastighetsägarna, boende och kommunala myndigheter som bas. En motsvarande lagstiftning i Sverige skulle ge legitimitet åt och underlätta för bildandet av BID, både i utanförskapsområden och i andra områden där det finns behov av att ökad dragkraft och stärkt livskraftighet. Fördelen med att skapa ett juridiskt ramverk för BID-samverkan är att modellen då lättare kan komma till praktisk användning. Med tydliga regler kan samarbetet snabbare komma i gång och ansvarsfördelningen i ett BID blir tydligare.

Inga enkla lösningar

Utmaningarna i dagens samhälle har inga enkla lösningar, problemen är omfattande och det finns för många tecken som tyder på att utanförskapet växer. Den här utvecklingen måste brytas genom ett arbete som bygger på välgrundade slutsatser och dokumenterade erfarenheter.

Så länge vi saknar lagstiftning riskerar det arbete som görs att falla in i godtycke och ekonomiskt ojämlika bördor för de deltagande företagen och organisationerna.

Den 2 april genomförs en konferens här i Göteborg på Världskulturmuseet, BID – En kunskapskonferens. Under dagen får vi ta del av exempel från 125th Street Harlem, Borås, Järva och Gamlestaden. Här möts så exempelvis justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), Helene Odenljung,(L) kommunalråd Göteborgs stad och Lena Molund Tunborn, VD AB Poseidon för ett panelsamtal om hur vi kan få levande trygga platser med BID-samarbete. Möjligheter till ett utbyte av erfarenheter och förebilder är nödvändigt för att sprida ett vinnande koncept.

Dags för nästa steg

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson har tidigare uttalat sitt stöd för den process som sker när många aktörer samordnar sina resurser för att vända en oönskad utveckling i en stadsdel. Vi vill nu uppmana ministern att ta nästa steg och genomföra en gemensam definition för en svensk BID-modell och säkerställa denna i lagstiftning. Med en sådan lagstiftning kan långsiktighet och ansvarstagande stärkas och förutsättningarna för hur arbetet för det gemensamma bästa ska genomföras på ett likvärdigt sätt.

Så länge vi saknar lagstiftning riskerar det arbete som görs att falla in i godtycke och ekonomiskt ojämlika bördor för de deltagande företagen och organisationerna. Med ett strukturerande ramverk som lagen utgör kan vi lättare skapa nya BID-områden, då alla ingående aktörer vet hur regelverket ser ut och de kan då gå in i samarbetet med vetskap om hur de kan fördela ansvar, både ekonomiskt och praktiskt.

Ta fram ett lagförslag om BID-samverkan nu!

Peter Mattiasson (M)

ordförande SDN Östra Göteborg