Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så kan diabetesvården av barn och unga få ett lyft

Ett högkvalitativt och ledande diabetescentrum för barn och unga i åldern 0-25 år kan bli en unik resurs i svensk och europeisk diabetesvård. Men då kan inte dagens sammanhållna centrum för diabetesvård splittras upp på flera småsjukhus, skriver Frida Sundberg och Gun Forsander, Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Med anledning av den politiska samsynen om att satsa på närsjukvården (GP Debatt 9/5) vill vi passa på att lyfta fram hur ett sammanhållet och vidareutvecklat diabetescentrum för barn och unga i Göteborg passar in i denna vision.

Vård av barn och unga med typ 1 diabetes i Göteborg bedrivs i dag på Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus (DSBUS) som är en del av Sahlgrenska universitetssjukhuset. Teamet behandlar barn i åldern 0–18 år från det akuta insjuknandet till överremitteringen till vuxenvården.

Sjukdomen typ 1 diabetes uppstår då de insulinproducerande cellerna upphör att fungera. Till skillnad från folkhälsoproblemet typ 2 diabetes som huvudsakligen drabbar vuxna finns inga förebyggande insatser att erbjuda för att minska risken att insjukna. Dagens behandling syftar till att normalisera blodsockernivåerna genom tillförsel av insulin utifrån exakt behov.

Många patienter krävs

Som i all avancerad sjukvård krävs att teamet möter ett mycket stort antal patienter för att utveckla och behålla nödvändig kompetens. I Göteborg finns 550 barn och ungdomar i åldern 0–18 år med typ 1 diabetes och drygt 70 barn nyinsjuknar akut varje år. Det innebär att diabetesteamet på DSBUS är Sveriges näst största centrum för barndiabetesvård vilket ger unika möjligheter att bedriva högkvalitativ diabetesvård och forskning.

Teamets medlemmar bidrar återkommande till skrivande av såväl nationella som internationella riktlinjer för barndiabetesvård. DSBUS är återkommande rankat som ett av de främsta centra i Europa avseende behandlingsresultat och är ett ”Centre of Reference” i EU:s benchmarkingprojekt SWEET. För att uppfylla kriterierna för ett europeiskt Centre of Reference krävs att såväl vård som forskning håller internationell toppklass och att öppenvårdsenheten ligger i direkt anslutning till en slutenvårdsenhet.

Intensiv utveckling

Diabetesvården genomgår en intensiv utveckling avseende behandlingsintensitet vilket medför att patienterna vinner årtionden av gott liv som följd av förbättrad sjukvård. Målsättningen år 2017 är att personer med typ 1 diabetes ska få samma livslängd som andra och få ett helt liv utan diabeteskomplikationer. En förutsättning för detta är adekvat stöd av diabetesteamet och utnyttjande av avancerade tekniska hjälpmedel.

Inom det närmaste året kommer automatiserade insulinpumpsystem, så kallade semiclosed loop, introduceras på marknaden vilket kommer att revolutionera diabetesvården. Teamet måste då snabbt bli förtroget med denna teknik och dess användning för att kunna individualisera och optimera vården för varje barn. Digitaliseringen av diabetesvården pågår och investeringar behöver göras i moderna vårdlösningar. Detta förutsätter för syftet specialanpassade vårdmiljöer och tillräckliga patientvolymer för att motivera dessa investeringar.

Sammanhållen vård nödvändig

I dag bedrivs intensiv forskning inom diabetesteamet på DSBUS med inriktning mot såväl prevention av sjukdomen som förebyggande av diabetesrelaterade komplikationer. Forskning kring diabetes och sjukdomens behandling kräver både tillgång till en aktiv universitetsmiljö och patienter som vill delta i forskningen. Utan ett sammanhållet centrum för diabetesvård på DSBUS är det inte möjligt att bedriva denna form av forskning i Göteborg.

En uppsplittring av barndiabetesvården i Göteborg på flera olika småsjukhus skulle medföra att inget av dessa team får tillräckligt stort patientantal för att upprätthålla tillräcklig kompetens. Såväl forskning som utvärdering och introduktion av ny teknik med hänsyn både till bästa möjliga patientnytta och kostnadseffektivitet skulle försvåras avsevärt.

I andra delar av Sverige och Europa pågår arbete för att bygga upp specialistcentrum för vård av barn med diabetes. Detta finns redan i Göteborg med stor potential att vidareutvecklas.

Unga vuxna mellan stolarna

En patientgrupp som i nationella kvalitetsregister återkommande konstateras ha oroväckande svårigheter att nå goda behandlingsresultat är äldre tonåringar och unga vuxna med typ 1 diabetes. Det är en grupp patienter som inte riktigt passar in vare sig i dagens barn- eller vuxensjukvård. Nya vårdformer behöver utvecklas, i synnerhet mot bakgrund av att dagens unga vuxna är vana vid tillgång till en annan digital verklighet och andra tekniska hjälpmedel än äldre generationer.

En möjlighet vore därför att behålla och utveckla dagens sammanhållna barndiabetesvård på DSBUS men också att, i samverkan med vuxendiabetesvården, komplettera med en enhet för ungdomar och unga vuxna i åldern 16–25 år. Ett högkvalitativt och ledande diabetescentrum för barn och unga i åldern 0-25 år kan bli en unik resurs i svensk och europeisk diabetesvård.

Frida Sundberg

överläkare, medicine dr

Gun Forsander

docent, överläkare

Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset