Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så förbättrar vi trafiken i Göteborg

Göteborg behöver en betydligt bättre, snabbare och effektivare kollektivtrafik med strategiskt utplacerade pendelparkeringar, skriver Emina Music (C), Katarina Lundin (C) och Gunne Steen (C).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

På Hisingen behöver vi nyttja redan existerande och kommande spårresurser betydligt bättre. Samtidigt behöver vi också ge möjligheter till att bekvämt kunna parkera och ställa ifrån sig bilen och fortsätta resan inom tättbebyggt område med kollektivtrafiken.

Socialdemokraterna i Göteborg föreslår i en artikel i Göteborg Direkt att parkeringscenter anläggs vid Wieselgrensplatsen och vid Brunnsbo, vilket om det realiseras medför ökad biltrafik inom tättbebyggt område på centrala Hisingen. Många gator kring Wieselgrensplatsen och Brunnsbo är trånga och redan tillräckligt belastade med biltrafik, och området förtätas också med nya bostäder till exempel. Att på detta sätt flytta biltrafik ifrån ett tättbebyggt till ett annat tättbebyggt område måste betraktas som kontraproduktivt i stadsutvecklingshänseende.

Vi vill i stället att pendelparkeringar anläggs på strategiska platser i omedelbar närhet utanför tättbebyggt område.

Att resa med kollektivt färdmedel tvärs över staden i Göteborg behöver bli betydligt snabbare och tidseffektivare

I Målbild Koll2035 (Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille), framtaget av Västra Götalandsregionen, föreslås pendelparkeringar på Hisingen att anläggas till exempel vid Ivarsbergsmotet vid Eriksberg/Pölsebo och vid Bäckebol/Stigs Center. Vi ser dessa val av placeringar som att vara ett strategiskt mycket bättre val av placeringar än vad Socialdemokraterna föreslår.

I Centerpartiet stödjer vi lokala engagemang som finns och driver på för att få till tågstopp i Säve, och vi driver också på för att utreda persontrafik till Eriksberg/Pölsebo på en utbyggd hamnbana. Vi gör det för att vi ser ett stort behov av att effektivisera kollektivtrafiken i Göteborg. Att resa med kollektivt färdmedel tvärs över staden i Göteborg behöver bli betydligt snabbare och tidseffektivare. Dessutom är det av största vikt att vi nyttjar befintliga spårresurser på absolut mest effektiva sätt.

Därför vill vi utgå ifrån planer på pendelparkeringar i Målbild Koll2035 och komplettera med en pendelparkering i Säve i kombination med tågstopp i Säve. Med pendeltåget tar du dig på 12 minuter ifrån Säve in till centralstationen i Göteborg. Bilresenären som till exempel kommer med Kornhalls färja kan då bekvämt parkera bilen i Säve och kliva på pendeltåget som snabbt och effektivt kör in till centrala Göteborg.

Med tågstopp och pendelparkering i Säve stödjer vi ett starkt lokalt engagemang och främjar också utveckling av ett lokalt näringsliv genom att till exempel handel kan utvecklas i Säve i anslutning till stationen.

Emina Music (C)

Regionkandidat Centerpartiet i Göteborg

Katarina Lundin (C)

Regionkandidat Centerpartiet i Göteborg

Gunne Steen (C)

Regionkandidat Centerpartiet i Göteborg