Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Linda Jonsson, studerar fastighetsekonomi på masternivå, sammankallande för Moderata Studenters bostadspolitiska arbetsgrupp samt ordförande för Moderata Studenter vid Lunds Universitet.

Så får vi snabbt riktiga bostäder

Riktiga bostäder skulle kunna tas fram på samma tid som temporära, med bättre standard och till en lägre kostnad – om bara planprocessen blev mer effektiv, skriver Linda Jonsson, Moderata studenter Lund.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Linda Jonsson, ordförande Moderata studenter Lunds universitet
Linda Jonsson, ordförande Moderata studenter Lunds universitet

Att Sverige står inför en akut bostadskris är de flesta i dag överens om. Boverket beräknar att det finns ett behov av cirka 700 000 bostäder till 2025 – bara för att möta urbaniseringen och befolkningstillväxten. Till det kommer behovet av bostäder till många av de cirka 240 000 migranter som anlände till Sverige under 2015 och 2016 och senare deras anhöriga.

Inget tyder på att bostadskrisen är av övergående natur. Tvärtom krävs långtgående reformer för att få bukt med de systematiska fel som finns på den svenska bostadsmarknaden. Trots vetskapen om detta så fortsätter Sveriges regering att visa brist på handlingskraft, nu med ett verkningslöst förslag som syftar till att underlätta för tillfälliga bostäder.

Verkningslöst

Regeringen föreslår, med stöd av Boverket, tidsbegränsade bygglov för tillfälliga åtgärder (promemoria 2016/11). Förlaget går ut på att ändra i Plan- och bygglagen så att beslut om tidsbegränsat bygglov ska kunna fattas förutsatt att byggnaden är flyttbar, till skillnad från i dag då det också krävs att behovet av byggnaden är tillfälligt. Förändringen är tänkt att vara tidsbegränsad och att upphöra gälla 2023. På det sättet hoppas regeringen att det snabbt ska byggas områden med flyttbara byggnader och att den bostadskris vi står mitt upp i på så sätt ska lindras.

Problemet är att bostäder som byggs med tidsbegränsat bygglov måste skrivas av under den tid som bygglovet avser. Boendekostnaden blir då mellan 2 500–3 500 kronor per kvm/år. Det är 50–100 procent högre än för vanliga bostäder. Inte heller målet om att snabbt få fram bostäder kommer att uppfyllas då det i dag är cirka två års leveranstid för modulbostäder – det vill säga samma byggtid som för vanliga bostäder. Det innebär att bostäder skulle kunna tas fram under samma tid, med bättre standard och till en lägre kostnad – om bara planprocessen blev mer effektiv.

Speciella åtgärder nödvändiga

I dagarna är det terminsstart vid landets universitet och högskolor. Återigen står mängder av unga vuxna utan bostad. Vi befinner oss i en akut bostadsbrist vilket kräver speciella åtgärder men fokus bör läggas på grundläggande förändringar som hanterar de systemfel som finns på bostadsmarknaden.

Bostadsbyggandet behöver underlättas och säkras också på lång sikt, till exempel genom en förenklad planprocess och stöd riktade till hushållen i stället för subventioner till byggföretagen. Det befintliga beståndet måste också användas mer effektivt, till exempel genom avskaffande av hyressättningssystemet och en reformering av flyttskatten. Det är dags för politikerna att ta ett helhetsgrepp kring bostadsfrågan.

Linda Jonsson

studerar fastighetsekonomi på masternivå, sammankallande för Moderata Studenters bostadspolitiska arbetsgrupp samt ordförande för Moderata Studenter vid Lunds Universitet