Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så får förskolan hög kvalitet i alla stadsdelar

Föräldrars bakgrund ska inte spela roll. Barn måste få en likvärdig förskola med hög kvalitet oavsett vilken stadsdel de bor i. Därför ska förskolan lyftas från stadsdelarna, skriver den rödgrönrosa ledningen.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

När barnen får upptäcka nya världar, lära sig nya ord, nya material och får utveckla sin leklusta tillsammans med andra barn i en pedagogisk miljö där barnen blir sedda. Då utvecklas de och alla vi runtom känner oss tryggare. Såväl barn som föräldrar, förskolepersonal och vi politiker. Det är så vi vill ha förskolan i Göteborg.

Vi rödgrönrosa partier i Göteborgs styre har tillsammans med allianspartierna kommit överens om att lyfta ansvaret för förskolan och grundskolan från stadsdelarna. Förskolan har en central roll för att ge alla barn goda framtidsmöjligheter. Detta är belagt i forskningen, men det mesta av dagens utbildningsdiskussioner kretsar kring grundskolan och betygsresultaten. Det är dags att förskolans viktiga uppdrag kommer i rampljuset.

Lyfts från stadsdelarna

Under det dryga år som grundskolans organisation har utretts, har vi rödgrönrosa partier pekat på behovet av att lyfta organisationen för förskolan. Vi anser att ansvaret för båda verksamheterna ska lyftas från stadsdelarna vid samma tidpunkt. Förskolan och grundskolan bör organiseras under varsin egen nämnd för att kunna fortsätta att utveckla sina respektive verksamheter. Den väl fungerande samverkan mellan förskola och grundskola som utvecklats inom stadsdelarna måste tas tillvara i de nya nämnderna.

Arbetsmiljön inom förskolan kan bli bättre. I Göteborg har vi en förskola med många välutbildade förskolepedagoger liksom duktiga och erfarna barnskötare som bidrar till våra barns utveckling. Förskolans medarbetare gör ett fantastiskt jobb, men ofta under tuffa förutsättningar. Särskilt handlar svårigheterna om att det är för många barn i barngrupperna, att det är svårt att rekrytera kollegor och att skapa en stabil bemanning. Det är påfrestande för kollegor och chefer att vara inne i ständiga rekryteringsprocesser och introducera nya medarbetare.

Bygger upp en vikariepool

Vi politiker ligger på nationellt för att fler ska kunna utbilda sig till förskollärare och gör insatser i Göteborg för att dämpa effekterna av förskollärarbristen. Det finns sätt som skulle underlätta för förskolechefen att få en stabil bemanning. Vi ska på bred front börja använda de verktyg och metoder som står till buds. Vi kommer under våren särskilt se över vikariesituationen för att bygga upp ett robust system med vikarier som kan fylla upp där det behövs.

De allra flesta barn i Sverige är inskrivna i förskola och verksamheten håller en pedagogisk nivå som når långt utöver de flesta andra länder i världen. Förskolan påbörjade för länge sedan resan från att erbjuda barntillsyn till att erbjuda ett utvecklat pedagogiskt innehåll, denna resa ska fortsätta. Ett sätt att göra förskolläraryrket mer utvecklande är att kombinera tjänsten med forskning. Detta erbjuds redan i vissa stadsdelar men bör nå fler intresserade medarbetare i staden.

I den reformprocess som Göteborgs förskola och grundskola nu går in i behöver vi se till att säkra en god grundkvalitet i hela staden och ge alla barn lika goda förutsättningar. En mycket viktig del i detta blir att utforma ett system som fördelar resurser till förskolan efter behov och som ger möjlighet till punktinsatser där de behövs som mest. I dag fördelas pengarna mellan förskolor olika beroende på vilken stadsdel förskolan ligger i.

Fördelar pengarna rättvist

När ansvaret för förskolan i stället ligger hos en central nämnd kan pengar fördelas ut till de olika förskolorna på ett mer rättvist sätt utifrån tydliga principer. För oss rödgrönrosa partier är det en självklar utgångspunkt att resurser ska fördelas efter behov. Vi vill utveckla en modell för hur pengarna fördelas som tar hänsyn till att barn är olika och behöver olika typer av bemötande och insatser för att ha lika goda möjligheter till lärande och social utveckling.

Karin Pleijel (MP)

skolkommunalråd

Tord Karlsson (S)

kommunalråd

Daniel Bernmar (V)

kommunalråd