Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Först sörjer vi, sedan organiserar vi. Det är det enda alternativet för att möta den högerpopulistiska vinden som blåser starkt, skriver Johan Büser (S).

Så desarmerar vi högerpopulisterna på hemmaplan

Det finns vissa likheter mellan Sverige och USA som motiverar frågan om en svensk Trump skulle kunna vinna val i Sverige. Vi måste därför ha en strategi för att högerpopulisterna inte ska vinna mer mark, skriver Johan Büser (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att vakna upp i går till beskedet att Donald Trump blir USA:s 45:e president kändes och känns fortfarande overkligt. Jag känner mig orolig och bekymrad över vad detta kommer att få för konsekvenser för USA och hur det kan påverka Sverige och Göteborg.

Sverige är ett land som i stor utsträckning är beroende av utrikeshandel. Exporten utgör nästan hälften av vår BNP och USA är vårt tredje största exportland. En tredjedel av Sveriges export går dessutom via Göteborgs hamn och handeln står för en betydande del av sysselsättningen i Göteborg och i vår region. Donald Trump har pekat på att ett mer slutet och instängt USA är vägen framåt enligt honom. En ökad protektionism skulle därför riskera att slå hårt mot Sverige och Göteborg.

Men är Trumps seger en isolerad händelse? Skulle en person som han kunna vinna också i Sverige?

Tappat kontrollen

Jag tror att en viktig faktor till Trumps framgång är att många människor har känslan av att politiken tappat kontrollen. Att samhällsförändring via politiska beslut inte är möjlig. Han har tagit avstånd från etablissemanget som förkroppsligats av bland andra Hillary Clinton och i stället förespråkat enkla lösningar på svåra problem. Samma argumentationsmönster kan vi se hos högerpopulistiska partier i Sverige.

Andra likheter vi kan se är att upplevelsen av yttre hot mot det egna landet skapar en ökad vilja till isolering. Trump vill bygga en mur mot Mexiko och här på hemmaplan beskylls invandringen för alla möjliga problem. I USA har många fått det sämre sedan finanskrisen och i Sverige ledde de borgerliga nedskärningarna till att våra barn i dag inte får den bästa möjliga utbildningen och våra gamla inte får den vård de är värda.

Det får inte vara möjligt för en Trump att segra i Sverige. Vad behöver vi i Sverige göra för att inte högerpopulistiska partier ska få framgångar här?

Flera åtgärder

  • För det första menar jag att vi politiker behöver bli bättre på att förstå och möta människors oro och rädslor. Att se utmaningarna och ta tag i dem. Politiker som inte lyckas med det blir inte relevanta.
  • För det andra behöver vi fortsätta arbeta för ett samhälle som håller ihop, där alla känner sig delaktiga. Något som går att se både i USA och i Sverige är att klyftorna mellan människor är för stora. Tillsammans med en polarisering av det politiska samtalet skapar det en grogrund för otrygghet och rädsla. Vi behöver utveckla den svenska modellen, inte avveckla, för att skapa framtidstro.
  • För det tredje behöver de svenska partierna samarbeta mer. Väljarna vill se lösningar, inte konflikter och käbbel. I sakfrågor finns det många möjligheter att enas för att nå breda överenskommelser som håller över lång tid. Skol- och utbildningspolitiken är ett sådant område.
  • För det fjärde har Trumps resa mot Vita huset kantats av sexistiska och rasistiska uttalanden, nedlåtande kommentarer om veteraner, HBTQ-personer och människor med funktionsnedsättningar. Den retoriken får aldrig vara acceptabel i en demokrati. När det händer blir jag upprörd på riktigt.

Först sörjer vi, sedan organiserar vi. Det är det enda alternativet för att möta den högerpopulistiska vinden som blåser starkt.

Mer samarbete

I oroliga tider behöver vi mer samarbete – inte mindre. Isolering och protektionism är fel väg att gå. Trumps seger är en kraftig varningssignal och väckarklocka. När tilltron till politikens kraft att förändra svajar måste vi som tror på ett mer jämlikt, öppet och demokratiskt samhälle kavla upp ärmarna och arbeta ännu hårdare för de idéer som vi tror på. Det finns inget alternativ.

Johan Büser (S)

riksdagsledamot för Göteborg