Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så bygger vi ett samhälle för fler

Göteborg växer mer än någonsin, och vi är glada för alla nya invånare vi får välkomna till vår stad. Alla nya göteborgare behöver någonstans att bo, och vi är överens med Moderaterna om att takten på bostadsbyggandet måste öka för att lösa bostadskrisen i staden. Vi är dock inte överens om på vilket sätt det ska ske, skriver Jahja Zeqiraj (S), Hanna Bernholdsson (MP) och Bobbo Malmström (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Under den här mandatperioden har vi rödgröna, både i Göteborgs stad och i regeringen, sett till att få fart på byggandet. Regeringen har bland annat infört ett investeringsstöd för nyproduktion av hyresrätter och studentbostäder.

Stödet omfattar ungefär tre miljarder kronor per år i stadsbudgeten och 2017 beräknas ungefär 10 000 bostäder få stöd. Stödet kan sökas av både privata och allmännyttiga bolag som bygger bostäder. Kommunerna tilldelas också en byggbonus som enbart syftar till att öka bostadsbyggandet, för Göteborgs del innebar den bonusen i år över 100 miljoner kronor.

Mer och snabbare

De extra resurser som nu tillförs Göteborg vill vi använda för att kunna bygga ännu mer, men också för att snabba på processerna. Allt för att tiden mellan beslut om markanvisning och en färdig nyckel till ett nytt hem ska bli så kort som möjligt.

I Göteborg ser vi att regeringens satsningar har gett effekt. Vi bygger mer än på 40 år, och just nu håller över 4 000 bostäder på att byggas i staden. Den höjda takten på bostadsbyggande ger möjligheter för hur vi bygger det framtida Göteborg. Genom en hög takt i stadsplaneringen bidrar vi till fler bostäder, minskad segregation och lägre klimatpåverkan.

I stället för den typ av satsningar som regeringen nu genomfört så vill Moderaterna lägga fokus på sänkta produktionskostnader. Det låter såklart som något positivt, och Moderaterna verkar tro att det skulle leda till att både fler bostäder byggs och till att hyrorna skulle bli lägre. Det finns dock inget som tyder på att sänkta produktionskostnader skulle leda till varken det ena eller det andra. Det finns många andra faktorer som tillsammans har betydelse, bland annat bristen på konkurrens inom byggsektorns alla led samt den rådande marknadssituationen med bostadsbrist som är trängande för många grupper.

Krav på hyresnivåerna

Inte nog med att förslaget med största säkerhet inte skulle få de effekterna Moderaterna är ute efter, det betyder inte heller per automatik lägre boendekostnader för den som sedan hyr eller köper bostaden. Vi har därför i stället valt att ställa krav på hur höga hyresnivåerna får vara. Det gör att fler vanliga göteborgare har råd att bo och efterfråga de nya bostäderna.

Som exempel på hur man ska sänka produktionskostnaderna nämner Moderaterna lägre miljökrav. Branschen efterfrågar redan högre krav än vad som ställs i dag, och vi vet av erfarenhet att många företag redan slår kommunens krav med hästlängder. Intresset för att minska omkostnaderna måste rimligen finnas hos de byggande aktörerna eftersom det också ökar möjligheten för ett bättre ekonomiskt resultat. Byggbranschen har föregått med gott exempel, och vi vill framöver ställa högre miljökrav, för klimatets skull.

Moderaterna vill också att vi ska arbeta för att få in fler utländska byggaktörer på marknaden, något vi också ser positivt på. Som markägare har vi redan i dag ett ansvar för att styra var, hur och när ett område bebyggs. Vid beslut om markanvisning är det viktigt att vi inte låser ute några aktörer, utan att alla får samma chanser.

Ett samhälle för fler

Vi är stolta, men ännu inte nöjda, med det vi genomfört hittills under mandatperioden. Men vi har en lång väg kvar innan vi lyckats bygga bort bostadsbristen. Vi rödgröna kommer fortsätta arbeta för att göra det, och samtidigt ta klimatfrågan och de sociala frågorna på allvar. Så bygger vi ett samhälle för fler.

Jahja Zeqiraj (S)

ordförande Fastighetsnämnden

Hanna Bernholdsson (MP)

vice ordförande Fastighetsnämnden

Bobbo Malmström (V)

ledamot Fastighetsnämnden