Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi vill göra som vi redan gjort i Rosenlund och som man nu gör på massor av håll i Europa: skapa trygghet genom att kombinera öppenhet med mer av liv och rörelse även på kvällstid, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Marina Johansson (S).

Så blir Nordstan tryggt och attraktivt för alla

Det finns stora planer för framtiden i och runt Nordstan. Tryggheten är en viktig fråga, men vi ser inte att lösningen är att stänga Nordstan tidigare. Tvärtom är framtiden för området mer öppenhet och mer liv och rörelse. Ökad trygghet får vi på andra sätt, bland annat genom att göra Nordstan mer attraktivt för alla göteborgare även kvällstid, skriver Ann-Sofie Hermansson (S) och Marina Johansson (S).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Tryggheten i Nordstan har länge varit en omdebatterad fråga. Det är bra att de problem som finns lyfts fram och diskuteras. Otrygghet får aldrig accepteras. Vi ska alla kunna känna oss trygga på stadens gator och torg, både dagtid och kvällstid.

Nordstan ligger i hjärtat av Göteborg och är Sveriges ledande affärscentrum, med över fyra miljarder kronor i omsättning och runt 35 miljoner besökare per år. Här finns stora planer för framtiden. Just nu genomförs omfattande fastighetssatsningar på hundratals miljoner kronor för att ytterligare stärka Nordstan som handelsplats. De närmaste åren kommer dessutom tusentals arbetsplatser och bostäder tillkomma i närheten när planerna för Centralenområdet, Frihamnen och Gullbergsvass förverkligas.

Inriktningen är tydlig. Många satsar nu rejält i och kring Nordstan. Efter att ha pratat med företrädare för Nordstan, polisen, fastighetsägare och ideell sektor ser vi att det finns en bred samsyn kring den långsiktiga ambitionen. Vad som ska skapas är en attraktiv stadskärna där alla kan röra sig dygnet runt. Nordstan ska vara en trygg och trevlig plats för både göteborgare och besökare.

Fel stänga tidigare

Det finns de som hävdar att Nordstan borde stänga tidigare. Vi är övertygade om att det är fel väg att gå. Det är en åtgärd som skulle sända negativa signaler, motverka en långsiktigt positiv utveckling av området samt flytta snarare än lösa problem. Framtiden för Nordstan med omgivningar är mer öppenhet och mer liv och rörelse. Inte mindre. Trygghetsproblem löser man inte genom att stänga igen och stoppa huvudet i sanden.

För att öka tryggheten i och kring Nordstan vill vi jobba längs flera parallella spår och i nära samverkan med alla involverade aktörer. Problem löser man bäst tillsammans. Det nära samarbetet är en avgörande nyckel till framgång och själva kärnan i Trygg-i-Göteborg-modellen.

Stärk säkerhetsarbetet

Redan i dag finns ett nära och effektivt samarbete mellan polis och ordningsvakter för att komma åt den brottslighet som förekommer. Det är mycket bra. Kriminellt beteende ska beivras snabbt och effektivt. Från vår sida är vi beredda att göra vad vi kan för att bidra till det operativa säkerhetsarbetet, både vad gäller tekniska lösningar och starkare samverkan mellan polis, ordningsvakter och stadens personal.

Fyll Nordstan med folk – även på kvällen

Nordstan måste också bli mer attraktivt för alla göteborgare, även kvällstid. Mer folk och en större blandning av människor ger ökad trygghet. Därför är det viktigt att Nordstan inte uteslutande innehåller butiker med handel som stänger kvällstid. Här behövs fler caféer och restauranger samt musik, teater, konst, idrott och mycket annat. Detta för att skapa ett kontinuerligt stadsliv över hela dygnet och locka en bredare publik.

Utveckla de sociala insatserna

I centrala Göteborg finns det, som i de flesta större städer, en koncentration av människor med sociala problem. Det kan gälla allt från människor i missbruk eller med psykiska störningar till ungdomar i trassliga livssituationer. Därför är det oerhört viktigt att stadens förebyggande arbete fungerar bra och har tillräckliga resurser att fånga upp de som mår dåligt eller är på glid. Stadens fältassistenter, som gör ett fantastiskt arbete redan i dag, behöver ha en tät samverkan med de ideella krafter som jobbar aktivt med dessa frågor. Där finns det mer att göra.

Satsa på trygghet i den fysiska miljön

En viktig del för att öka tryggheten är konkreta fysiska åtgärder. Skumma prång behöver lysas upp eller byggas bort. Material, utsmyckningar och grönska kan användas genomtänkt för att göra framsidor av det som upplevs som baksidor. Här har Nordstan redan gjort stora och framgångsrika insatser. Från stadens sida måste vi möta det engagemanget med fortsatta investeringar i den offentliga miljön. Under året kommer vi att göra en särskild satsning på att göra Brunnsparken tryggare och vackrare.

Skapa fler aktiviteter för unga

Vi behöver också skapa meningsfulla och konstruktiva aktiviteter för de ungdomar som rör sig i centrala staden. Med rätt stöd och bra utformade mötesplatser behöver inte unga människor vara ett problem i stadsmiljön, utan kan tvärtom bidra till ett mer livaktigt och händelserikt gaturum. Därför kommer vi tillsammans med ideell sektor att satsa på fler aktiviteter och evenemang för unga i centrum, bland annat på Kanaltorget.

För tio år sedan debatterades hur man skulle stoppa prostitutionen på Rosenlundsgatan. Det fördes fram krav på att stänga av gatan kvällstid. I dag är Rosenlundsgatan betydligt trevligare tack vare trygghetsskapande åtgärder, fysisk upprustning och kvällsöppna aktiviteter. Då som nu är inte lösningen att kapitulera för kriminalitet och otrygghet, stänga ner och dra sig tillbaka, utan tvärtom att offensivt återta det offentliga rummet. Nordstan ska vara trevligt, tryggt och öppet för alla.

Ann-Sofie Hermansson (S)

kommunstyrelsens ordförande

Marina Johansson (S)

kommunalråd