Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Så blir kollektivtrafiken bättre i Göteborg

Göteborg, Mölndal och Partille väntas växa rejält fram till år 2035. Kollektivtrafiken måste därför utvecklas med bland annat linbana, metrobussar och längre spårvagnar, skriver Stadstrafikforum Göteborg–Mölndal–Partille.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

I debatten om Västlänken anförs ibland att den inte är en lösning för den lokala kollektivtrafiken. Det är riktigt att Västlänken inte ensam löser framtidens kollektivtrafikutmaningar i Göteborgsområdet, men den skapar nyttor för stadens kollektivtrafik som vi kan bygga vidare på. En sådan nytta är att området kring Brunnsparken avlastas, när nya stationer skapas på Korsvägen och i Haga.

Växer rejält

Göteborg, Mölndal och Partille väntas dessutom växa rejält fram till år 2035. 200 000 nya invånare och 100 000 nya arbetstillfällen, kombinerat med att fler väljer att resa hållbart. Detta innebär att kollektivtrafiken måste utvecklas. Därför planerar Västra Götalandsregionen och Västtrafik, tillsammans med de tre kommunerna, hur utvecklingen ska se ut.

I framtidsplanerna finns lösningar som innebär att fler kommer att kunna resa med kollektivtrafiken (cirka 75 procent högre kapacitet), att restiden i stadstrafiken förkortas med i genomsnitt 20-25 procent och att kollektivtrafiken blir mera enkel, snabb och pålitlig. I planerna finns bland annat:

  • Linbana Järntorget–Lindholmen–Wieselgrensplatsen.
  • Spårväg på Norra Älvstranden med en älvförbindelse Lindholmen–Stigberget och vidare mot Linnéplatsen.
  • Ett nytt metrobusskoncept längs trafiklederna, bland annat Söderleden, Västerleden, Mölndal–Göteborg och Partille–Göteborg.
  • Ett utvecklat stombusskoncept.
  • Snabbare spårväg där så är möjligt.
  • Längre vagnar samt även planskildheter på sikt.

Brunnsparken måste avlastas

Vi ser också att Brunnsparken måste avlastas med olika åtgärder samt att trafiken genom centrala Göteborg behöver snabbas upp. Fler tvärförbindelser bidrar till att stadsdelarna och kranskommuner knyts samman och att restiderna kortas mellan olika knutpunkter.

Hösten 2015 genomfördes medborgardialogen Next Stop 2035, där över 7 000 personer deltog. Resultatet av dialogen, och en nyligen genomförd remissrunda, har arbetats in i ett förslag som arbetsgruppen utreder vidare under våren, och som ska beslutas politiskt under året.

Ulrika Frick (MP)

ordförande kollektivtrafiknämnden Västra Götalandsregionen

Lena Malm (S)

andre vice ordförande kollektivtrafiknämnden Västra Götalandsregionen

Johan Nyhus (S)

ordförande Trafiknämnden Göteborg

Axel Josefsson (M)

2:e vice ordförande Trafiknämnden Göteborg

Henrik Munck (MP)

1:e vice ordförande Trafiknämnden Göteborg

Marie Östh Karlsson (S)

ordförande kommunstyrelsen Mölndal

Hans Bergfeldt (M)

vice ordförande kommunstyrelsen Mölndal

Stefan Svensson (M)

ordförande kommunstyrelsen Partille

Eva Carlsson (S)

vice ordförande kommunstyrelsen Partille

 

Fotnot: Samtliga är ledamöter i Stadstrafikforum Göteborg–Mölndal–Partille.