Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Vi vet ännu inte fullt ut vad den nya kommissionens politiska program med Ursula von der Leyen i spetsen kommer att resultera i, men det står klart att det behövs ledarskap och handlingskraft om vi ska klara att lösa de samhällsproblem vi delar med resten av Europa, skriver debattörerna.  Bild: Jean-Francois Badias
Vi vet ännu inte fullt ut vad den nya kommissionens politiska program med Ursula von der Leyen i spetsen kommer att resultera i, men det står klart att det behövs ledarskap och handlingskraft om vi ska klara att lösa de samhällsproblem vi delar med resten av Europa, skriver debattörerna. Bild: Jean-Francois Badias

Så bör den nya kommissionen hantera EU:s samhällsproblem

Europaparlamentet väljer i dag en ny EU-kommission för mandatperioden, där vi moderater röstar ja. Vi har granskat tillträdande ordförande Ursula von der Leyens program och fyra krav är centrala från vår sida, skriver bland andra Tomas Tobé (M), Europaparlamentariker.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Det osäkra omvärldsläget fortsätter. Storbritanniens utträde ur EU står för dörren. Handelskrig pågår. Flyktingströmmarna till den grekiska övärlden ökar snabbt och situationen tenderar att påminna om hösten 2015. Klimatförändringarna sker i allt högre takt. Det är väntad lågkonjunktur globalt. Den gränsöverskridande brottsligheten spär på Sveriges stora problem vad gäller gängkonflikter och skjutningar.

Allt detta kräver mer konstruktiva krafter i Europa. Vi moderater fortsätter därför fokusera på samhällsproblemen. Det innebär att vi har högt ställda krav på den nya EU-kommissionen.

Reformera invandringspolitiken

Löftet från kommissionen om en nystart för invandringspolitiken och ”nya former av solidaritet” måste omsättas i praktiken. Det innebär att existerande förslag som bygger på tvingande omfördelning, som omarbetningen av Dublinförordningen, behöver ersättas med nya reformer som faktiskt har stöd bland medlemsländerna. Skyddet av den yttre gränsen och 10 000 nya kust- och gränsbevakare måste skyndas på.

Skyddet av den yttre gränsen och 10 000 nya kust- och gränsbevakare måste skyndas på

Målsättningen bör vara ett system där asyl prövas gemensamt, vid yttre gräns och på sikt utanför Europa samt en politik som tydligt skiljer på flyktingar och ekonomiska migranter.

Verklighetsförankrad klimatpolitik

Ska vi på allvar klara klimatutmaningen måste politiken vara effektiv och åstadkomma resultat. Kommissionen kommer verka för att höja Europas klimatmål. Att enbart höja målen är vällovligt, men det räddar inte klimatet om de i praktiken är onåbara.

Vi är beredda att när som helst höja ambitionerna, om det vore verkningsfullt för klimatet. Målsättningen måste därför kompletteras med konsekvensutredningar, så att vi utformar verktyg som förenar minskade utsläpp med tillväxt.

Utsläppshandeln är vårt mest effektiva instrument för att sänka utsläppen. Systemet bör utvidgas till såväl länder utanför EU som till fler sektorer, som sjöfart och uppvärmning av byggnader.

Mer av EU:s forskningsmedel bör gå till att utveckla hållbar och säker kärnkraft

Kärnkraften, vid sidan av förnybar energi, är avgörande för att hålla den globala uppvärmningen nere. Målet för förnybar energi bör kombineras med en målsättning för fossilfri energi, som även inkluderar kärnkraft. Mer av EU:s forskningsmedel bör gå till att utveckla hållbar och säker kärnkraft. Kraven på sammanlänkning av elnät mellan medlemsstaterna behöver höjas och medel föras över från transport till elnät.

Bekämpa brottsligheten

Europa måste bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Situationen i Sverige, inte minst i Malmö, exemplifierar tydligt hur stora problemen är vad gäller gränsöverskridande brottslighet. Det eskalerande våldet har fått Danmark att upprätta gränskontroller mot Sverige.

Först och främst bör resurserna till Europol kraftigt utökas och när Europols mandat snart uppdateras måste detta utvecklas med starkare fokus på vapensmuggling och egendomsbrott

EU:s brottsbekämpande insatser måste trappas upp. Först och främst bör resurserna till Europol kraftigt utökas och när Europols mandat snart uppdateras måste detta utvecklas med starkare fokus på vapensmuggling och egendomsbrott.

Ska vi värna den fria rörligheten måste medborgarnas säkerhet garanteras. Tydliga steg bör därför tas för att EU-medborgare som begår brott i andra länder utvisas från landet där brottet begåtts och att de nekas inresa dit igen. Rörlighetsdirektivet måste därför revideras.

Öka den gemensamma konkurrenskraften

Europa får inte tappa mark i världen. Vi riskerar att bli ordentligt omsprungna av länder i omvärlden. Att öka vår gemensamma konkurrenskraft är därför en av den nya kommissionens allra viktigaste uppgifter.

Europeiska företag ska bli framgångsrika på världsmarknaden genom bra förutsättningar här hemma, inte genom att tillåta oligopol eller monopol för att skapa "Europeiska mästare", som hade varit fallet med den tilltänkta sammanslagningen mellan Siemens och Alstom. Regelförenklingspaketet som kommissionen presenterat är välkommet, men måste förtydligas för att göra nytta för små- och medelstora företag.

Den inre marknaden behöver fördjupas, särskilt på tjänsteområdet där de flesta nya jobb skapas

Den inre marknaden behöver fördjupas, särskilt på tjänsteområdet där de flesta nya jobb skapas. Kommissionen behöver samtidigt agera mer kraftfullt för att nuvarande regler ska upprätthållas. För detta krävs en strategi för hur kommissionen ska ta sitt uppdrag som fördragens väktare på allvar.

EU måste även stå upp för en frihandelsvänlig linje och sluta nya, breda frihandelsavtal med bland annat Australien, Chile, Nya Zeeland och Mexiko. Redan framförhandlade avtal måste komma på plats. Att försvara den regelbaserade världsordningen och motverka protektionistiska åtgärder är centralt i tider när länder som Kina och USA agerar i motsatt riktning.

Vi vet ännu inte fullt ut vad den nya kommissionens politiska program kommer att resultera i, men det står klart att det behövs ledarskap och handlingskraft om vi ska klara att lösa de samhällsproblem vi delar med resten av Europa. I dag röstar vi för den nya kommissionen, nu är det dags att börja leverera resultat.

Tomas Tobé (M), Europaparlamentariker

Jessica Polfjärd (M), Europaparlamentariker

Jörgen Warborn (M), Europaparlamentariker

Arba Kokalari (M), Europaparlamentariker