Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt GP
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut
Römosseskolans grundare och nuvarande rektor Abdirizak Waberi har med önskvärd tydlighet deklarerat sina värderingar och sin vision för det svenska samhället. Vid flera tillfällen har han uttalat sig positivt om sharialagar och vill se dem införda i Sverige, skriver debattörerna.
Römosseskolans grundare och nuvarande rektor Abdirizak Waberi har med önskvärd tydlighet deklarerat sina värderingar och sin vision för det svenska samhället. Vid flera tillfällen har han uttalat sig positivt om sharialagar och vill se dem införda i Sverige, skriver debattörerna.

Sätt stopp för den kritiserade islamiska Römosseskolans expansion

Barns frihet och rättigheter måste skyddas bättre av samhället. Därför reagerar vi starkt på att föreningen Islamiska skolan, som äger och driver Römosseskolan, i Angered, nu planerar att utöka sin skolverksamhet i nya lokaler i samma stad. Det är dags att upphöra med den naivitet som präglat synen på religiösa friskolor i Sverige, skriver Nyamko Sabuni, partiledare Liberalerna.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Römosseskolans grundare och nuvarande rektor Abdirizak Waberi har med önskvärd tydlighet deklarerat sina värderingar och sin vision för det svenska samhället. Vid flera tillfällen har han uttalat sig positivt om sharialagar och vill se dem införda i Sverige. Sharialagar är en uppsättning moraliska regler för hur en muslim bör leva och hur samhället bör styras. Bland annat förordas barnäktenskap, månggifte och könsseparation. Genom samma filosofi styr Waberi sina skolor.

Nu vill Waberi öppna ännu en skola, i samma lokaler som den extremismkopplade Safirskolan tvingades lämna i vintras efter att ha förlorat tillståndet. Dessutom har föreningen Islamiska skolan, sedan tidigare fått grönt ljus av Skolinspektionen att öppna ytterligare en religiös skola i Borås.

Kränkte flickor

I flera års tid har Römosseskolan fått kraftig kritik från Skolinspektionen. År 2011 kritiserades skolan för att ha brister i arbetet med att skapa en trygg miljö för barnen. Det framkom att lärare var fysiskt hårdhänta mot elever och att de blundande för pojkar som kränkte flickor på skolan. Fyra år senare gjorde myndigheten en ny tillsyn och kritiserade skolans arbete med trygghet, studiero och arbete mot kränkande behandling.

I fjol var det dags igen. Den här gången framkom det för Skolinspektionen att samtliga intervjuade elever i förskoleklasserna var eniga om att det inte var frivilligt att delta i bönen på morgonsamlingen. Lärarna hade hänvisat till koranen för att övertala barnen. Dessutom var undervisningen i flera ämnen på skolan könsuppdelad, pojkar och flickor hade lektioner var för sig.[4]

Vi talar klarspråk. Vårt parti är positivt till friskolor och ett pluralistiskt samhälle där alla är fria att utöva sin religion. Men när barn riskerar att fara illa, diskrimineras på grund av sitt kön eller känner sig tvungna att delta i religiösa aktiviteter i skolan, då vägrar vi stå och se på.

Demokratiska värderingar

Nu förväntar vi oss att Skolinspektionen agerar kraftfullt och sätter stopp för skolans expansion. En skola vars ledning har fått kraftig kritik för att motverka grundläggande demokratiska värderingar i läroplanen ska under inga omständigheter få möjlighet att starta fler skolor eller expandera befintliga. Religiösa friskolor ska heller inte få använda gamla tillstånd för att expandera – vi vill att det alltid ska ske en ny prövning.

Det här är dock ett större problem än en enskild skola. Sverige har ett 60-tal utsatta områden där fundamentalistiska eller kriminella krafter har stark påverkan på invånarna. Inte minst genom religiösa friskolor. Även SÄPO har nu gått ut och varnat för kopplingar mellan våldsbejakande extremism och religiösa friskolor.

SÄPO efterfrågar skärpta regler kring vem som ska ha rätt att driva skola. Liberalerna är för det – men vi vill dessutom se ett totalt etableringsstopp för nya religiösa friskolor. Utredningen är nu klar och remisstiden har gått ut. Läget är brådskande och regeringen måste komma fram med en proposition snarast. Barns framtid får inte hindras av saktfärdig hantering på ett departement.

Inga bönestunder mellan lektioner

Vi vill dock gå ännu längre än så. Vi vill även införa ett krav på sammanhållna skoldagar. Det innebär att alla religiösa inslag som sker på en konfessionell friskola måste förläggas utanför den obligatoriska skoldagen. Konkret innebär det att inga bönestunder eller koranstudier får äga rum mellan två lektioner eller under lunchrasten. Det behövs för att alla elever ska känna sig fria att själva välja om de vill delta eller inte i dessa aktiviteter.

Barn i förskolan och inom den pedagogiska omsorgen, exempelvis familjedaghem, är särskilt utsatta. Flera extrema grupper använder sig nu av möjligheten att starta både förskolor och pedagogisk omsorg där kontrollen inte är lika omfattande. Även för dessa verksamheter efterfrågar Liberalerna skärpningar i form av lämplighetsprövning och vi vill även inrätta en nationell förskoleinspektion som kan säkerställa att inga extremister bedriver varken förskola eller pedagogisk omsorg.

Nyamko Sabuni (L) Partiledare

Roger Haddad (L) Utbildningspolitisk talesperson

Helene Odenjung (L) Skolkommunalråd Göteborg