Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

När pandemin är över är det otroligt viktigt att kollektivtrafikens andel av resandet åter kan öka för att minska klimatpåverkan, skriver debattörerna. Bild: Olof Ohlsson, Alice Vernersson
När pandemin är över är det otroligt viktigt att kollektivtrafikens andel av resandet åter kan öka för att minska klimatpåverkan, skriver debattörerna. Bild: Olof Ohlsson, Alice Vernersson

Sänkta mål i kollektivtrafiken katastrofalt för Göteborg

Redan innan coronapandemin fanns problem med trängsel i kollektivtrafiken i Göteborg. Att minska andelen kollektivtrafikresor skulle därför försvåra framkomligheten ytterligare då risken är stor att fler istället väljer privatbil, skriver Grith Fjeldmose (V) och Gertrud Ingelman (V).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Coronapandemin har inneburit att resandet med kollektivtrafiken har minskat drastiskt. I Västra Götalandsregionen reste 30 procent färre kollektivt i september 2020 jämfört med före pandemin. Fler reser mindre och många väljer andra färdsätt, framför allt privatbil. När pandemin är över är det otroligt viktigt att kollektivtrafikens andel av resandet åter kan öka för att minska klimatpåverkan.

Vi ser därför mycket allvarligt på det förslag till sänkning av målen i kollektivtrafiken som ska upp till beslut i Västra Götalandsregionen under våren. I förslaget har nämligen ambitionerna sänkts och innebär färre resor än 2019. Tidigare förslag utgick från att resandet med kollektivtrafiken skulle öka till minst 380 miljoner år 2025. I det förslag som nu diskuteras sänks ambitionsnivån med 30 miljoner resor till 350 miljoner. 2019 gjordes 355 miljoner resor i kollektivtrafiken i regionen, vilket betyder att nuvarande förslag alltså i praktiken innebär en minskning av antalet resor trots att befolkningen fortsatt förväntas växa. Redan 2022 aviserar nu Västtrafik neddragningar i spårvagns-, buss- och båttrafiken i Göteborg.

Minska trängseln

Vänsterpartiet i regionen har motsatt sig de minskade ambitionerna i kollektivtrafiken. En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik i regionen och i Göteborg har en stor betydelse för att minska trängseln och utsläppen från trafiken. För framkomligheten i Göteborg är en effektiv kollektivtrafik ett måste och Göteborgsregionens andel av resandet med kollektivtrafiken är mycket stor. Att fler reser kollektivt är också viktigt för att öka jämlikheten och jämställdheten, eftersom människor med lägre inkomster oftare reser mer kollektivt och kvinnor i större utsträckning än män är beroende av en välfungerande kollektivtrafik.

Vänsterpartiet i både regionen och Göteborg står upp för en stark kollektivtrafik. För oss är valet självklart: sänk inte målen för kollektivtrafiken!

De nya målen för kollektivtrafiken beslutas på regional nivå, men effekterna påverkar alla kommuner. Vänsterpartiet i Göteborg föreslog tillsammans med rödgrönrosa partierna att Göteborg ska få lämna synpunkter på förslaget om sänkta mål. Vårt förslag röstades tyvärr ner av övriga partier trots de negativa konsekvenserna för göteborgarna med trängsel och ökade utsläpp.

Vänsterpartiet i både regionen och Göteborg står upp för en stark kollektivtrafik. För oss är valet självklart: sänk inte målen för kollektivtrafiken!

Grith Fjeldmose (V), oppositionsråd

Gertrud Ingelman (V), ledamot i trafiknämnden