Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Enligt Folkhälsomyndigheten ska
Enligt Folkhälsomyndigheten ska "skyddsglasögon eller visir används tillsammans med munskydd eller andningsskydd för att skydda ögon- mun- och nässlemhinna. Visir skyddar hela ansiktet mot stänk”, skriver debattörerna. Bild: Mikael Fritzon/TT

Sänkta krav på skyddsutrustning för vårdpersonal är oacceptabelt

Att regionerna har sänkt kraven för vilken skyddsutrustning vårdpersonal ska ha när de tar hand om covid-19-patienter är oacceptabelt. Vi som jobbar med de allra svårast sjuka Coronapatienterna, kan själva vara riskgrupper, och vi ska inte behöva känna oss otrygga på jobbet, skriver bland andra Christine Marttila ordförande Kommunal SU-Östra.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Fredagen den 27 mars hade samtliga regioner möte och enades om att sänka kraven för skyddsutrustning vid vård av patienter med misstänkt covid-19. De sänkta kraven innebär att det räcker med ansiktstäckande visir för att skydda personalens luftvägar och slemhinnor mot misstänkt smitta.

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvar för att verksamheten upprätthålls på ett så säkert och tryggt sätt som möjligt. Detta även under pandemiutbrott. Det ställer stora krav på arbetsgivaren.

Arbetsgivaren ska se till att personalen som utför arbetsuppgifterna arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. En viktig del är att göra riskbedömningar tillsammans med skyddsombuden. Arbetsgivaren behöver även se över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan tänkas utsätta de anställda för coronaviruset, covid-19. Smittspridning av covid-19 kan ske genom kontakt-, dropp- och aerosolsmitta.

Visir tillsammans med munskydd

Enligt folkhälsomyndighetens hemsida går att läsa följande om rekommendationer av utrustning:

”Ett vätskeavvisande munskydd i kombination med visir eller skyddsglasögon utgör ett adekvat barriärskydd för vårdpersonal i samband med både provtagning och vårdsituation, med undantag för aerosolgenererande procedurer. Andningsskydd FFP2 eller FFP3 används vid arbetsmoment där lokal riskbedömning anger att detta är nödvändigt. Skyddsglasögon eller visir används tillsammans med munskydd eller andningsskydd för att skydda ögon- mun- och nässlemhinna. Visir skyddar hela ansiktet mot stänk”.

Kommunals skyddsombud har en otroligt viktig roll i den rådande situationen, och den rollen skyddsombuden har blev än svårare när regionerna gjorde om sina riktlinjer. På Sahlgrenska har skyddsombuden redan krävt åtgärder ifrån arbetsgivaren för att kunna jobba säkert i en miljö där arbetstagare riskerar att exponeras för smitta.

Patienterna som behöver sjukhusvård för covid-19 är de allra sjukaste, idag ser vi behovet av allt fler intensivvårdsplatser. Personalen som arbetar på sjukhusets intensivvårdsavdelningar, infektionsavdelningar, karantänavdelningar, psykiatrin, akuten och ambulansen kan faktiskt också ha riskfaktorer för insjukna av covid-19 på jobbet. Som medarbetare är man extra utsatt för exponering i en högre dos.

Följ FHM:s rekommendationer

Ingen ska riskera att bli sjuk av jobbet för att regionerna ändrat i sina riktlinjer. Vi kräver därför att arbetsgivaren på SU följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsutrustning.

De arbetet undersköterskor, barnsköterskor och skötare utför kan inte utföras av någon annan. Blir många i personalen sjuka finns risk att sjukvården inte kan erbjuda dom platser som krävs. Med vilken rätt kräver regionerna att vårdpersonal ska riskera sina hälsa eller liv för att rädda andras?

Christine Marttila ordförande Kommunal SU-Östra

Karin Andersson ordförande Kommunal SU-Mölndal

Anders Wallenius ordförande Kommunal SU-Psykiatri

Hans Ekström Kommunal SU-Sahlgrenska