Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Sälj kommunala bolag och satsa på kollektivtrafiken

Göteborg behöver ett transportsystem värdigt en modern storstad. För att finansiera kraftfulla satsningar på kollektivtrafiken vill Liberalerna sälja delar av den kommunala bolagssfären, skriver Axel Darvik (L), Ann Catrine Fogelgren (L) och Helene Odenjung (L).

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Transportsystemet är som blodomloppet i en dynamisk kunskapsekonomi. Med snabba, pålitliga och billiga resor så får ekonomin syre och kan utvecklas, men om transporterna fungerar dåligt stryps tillväxten och förutsättningarna för nya jobb försämras.

Det tar i dag alldeles för lång tid att åka mellan Göteborgs olika stadsdelar och kapaciteten är för låg. Jämfört med Stockholm är det stor skillnad på transportsystemets effektivitet, vilket skadar Göteborgs konkurrenskraft. Studier från den internationella kollektivtrafikorganisationen UITP som jämfört olika städer visar att ett snabbt och pålitligt kollektivtrafiksystem halverar de totala kostnaderna för transporter i samhället. Det innebär i realiteten besparingar för vanliga hushåll och företag i Göteborg. Därutöver finns också stora vinster för klimatet och luftkvaliteten.

Mer än det Västsvenska paketet behövs

Det Västsvenska paketet innebär en viktig satsning på regional infrastruktur och kapacitetsförbättringar för Göteborgs Central, tågtrafiken, busstrafiken och inte minst två nya förbindelser över älven. Inom kommungränsen byggs ett system med sex pendeltågsstationer som blir viktiga knutpunkter i den lokala trafiken. Utöver paketet kommer det att krävas nya investeringar för att skapa ett hållbart transportsystem för framtidens Göteborg. Kollektivtrafiken i Göteborgs tätort behöver framförallt förbättras.

För att klara de ökade åtagandena vill vi utöka ramen med sex miljarder kronor till 31 miljarder kronor fram till 2035

När vi fick det Västsvenska paketet på 34 miljarder kronor så fick Stockholm ett liknande paket på motsvarande 100 miljarder. Därutöver resulterade Stockholmsförhandling 2013 i en ytterligare satsning på tunnelbanan på cirka 20 miljarder kronor och Göteborg fick några år senare en uppgörelse om sju miljarder till att bygga ut sin spårväg. Det är ett politiskt misslyckande att Göteborg inte fått bättre utdelning i förhandlingarna med staten och beror till stor del på att det rödgröna styret varit negativa till egen medfinansiering. Nu måste vi snabbt se till att få en ny uppgörelse om finansiering för att stärka och utveckla kollektivtrafiken.

Satsningarna till 2035 räcker inte

Göteborgs stad har tillsammans med Västra Götalandsregionen, Mölndal och Partille tagit fram en målbild för kollektivtrafiken till 2035. Målbilden innehåller en rad satsningar på elbuss, spårvagn och två nya koncept som kallas stadsbana och metrobuss. Stadsbanan innebär längre tåg än spårvagnar och i huvudsak egna banor utan plankorsningar.

Målbilden omfattar satsningar på 25 miljarder kronor till 2035. Det behövs nu en finansieringsplan för att snabbt och effektivt kunna bygga ut kollektivtrafiken i Göteborg och framtidssäkra stadens utveckling. Det finns också ett behov av att höja ambitionsnivån jämfört med målbilden när det gäller satsningarna på stadsbanan.

I målbilden saknades en lösning för hur stadsbanan ska angöra Centralstationen. Det finns inte heller någon planskild sträckning för stadsbanan från Linnéplatsen till Centralen, den så kallade Allélänken. Att bygga stadsbana på denna sträcka skulle öka bytesmöjligheterna vid Hagastationen och minska belastningen på Brunnsparken. Stadsbanan bör även byggas ut längs hela spårreservatet till Billdal.

Minskad trängsel

De kompletterande åtgärderna innebär att systemet blir bättre utformat och konkurrenskraftigt jämfört med andra transportslag. Därmed kan trängseln på lederna och i kollektivtrafiken minska. Fördelen är också att centrala markområden kan utvecklas med nya kontor och bostäder i olika prisnivåer, som får snabba och billiga transportmöjligheter.

Liberalerna i Göteborg har lämnat in ett förslag till kommunfullmäktige på en finansieringsplan för att bygga hela stadsbanan, elbussar och spårväg inom åtta år. För att klara de ökade åtagandena vill vi utöka ramen med sex miljarder kronor till 31 miljarder kronor fram till 2035.

Göteborgs stad har en stor bolagssektor med betydande värden. Det är nu läge att avyttra delar av den kommunala bolagssfären för att realisera det kapital som behövs för att möta stadens framtida utmaningar. Vi vill att staden utreder en försäljning av bland annat kommersiella lokaler och kontor som i dag ägs av kommunen samt delar av energiklustret. De satsningar som görs på kollektivtrafiken kommer möjliggöra ett ökat byggande i attraktiva lägen nära stationer och hållplatser. En ökning av markvärden och exploateringsvinster kan också vara en del i finansiering av en utbyggd kollektivtrafik.

Det är dags att Göteborg uppgraderar sitt transportsystem och omvandlar kommunens tillgångar från bolag till kollektivtrafik. Göteborg har de resurser som krävs och Liberalerna söker väljarnas förtroende att realisera vår plan.

Axel Darvik (L)

andra vice ordförande, miljö- och klimatnämnden

Ann Catrine Fogelgren (L)

andra vice ordförande, byggnadsnämnden

Helene Odenjung (L)

gruppledare