Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet

Säkra rätten till rehabilitering

Staten behöver gå in och säkra rätten till god rehabilitering genom ett nationellt rehabiliteringsstöd. Bostadsorten ska inte avgöra människors möjlighet att leva ett friskare och mer aktivt liv, skriver företrädare för tre förbund.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Bra rehabilitering innebär att människor ges möjlighet att träna rätt, må bättre, få en ökad livskvalitet och en större arbetsförmåga. Men i dag styrs tillgången till god rehabilitering av i vilket landsting eller region du bor.

Människor med reumatisk sjukdom, neurologiska diagnoser samt psoriasis tillhör dem som är i stort behov av rehabilitering. Totalt har över en miljon människor i Sverige någon form av reumatisk eller neurologisk sjukdom eller psoriasis. Många av dem lever med smärta, svår trötthet, nedsatt funktionsförmåga, försämrad livskvalitet och risk för allvarliga följdsjukdomar, med ökad dödlighet som följd. Sjukdomarna drabbar människor i alla åldrar, har varierande förlopp och kräver därför individuell behandling.

Landsting och regioner prioriterar rehabilitering och klimatvård olika och ibland inte alls

Nya mediciner har lett till att sjukdomsutvecklingen i vissa fall kan bromsas. Men för att få en bättre funktionsförmåga och för att minska sjukdomsbesvären krävs även fysisk träning och rehabilitering, ibland i varmvattenbassäng eller genom teamrehabilitering på sjukhus eller i varmt klimat.

Ojämlik tillgång

Tyvärr är tillgången till rehabilitering ojämlik i dag. Landsting och regioner prioriterar rehabilitering och klimatvård olika och ibland inte alls. På flera håll har möjligheten till klimatvård helt tagits bort. Ofta sägs anledningarna vara att man tror att biologiska läkemedel gjort att rehabilitering inte längre behövs. Det är fel.

Vi som representerar tre stora förbund inom funktionsrättsrörelsen anser att alla ska ha samma möjlighet till hälsa oavsett var man bor. Visionen är ett samhälle där alla kan vara delaktiga utan att hindras av okunskap, otillgänglighet eller brist på vård, stöd och hjälpmedel. För att fler ska få tillgång till individuellt anpassad rehabilitering vill vi:

  • Att det skapas nationella riktlinjer i syfte att garantera likvärdig rehabilitering oavsett var i landet man bor.
  • Att det inrättas rehabiliteringskoordinatorer i varje landsting/region.
  • Att det införs ett statligt, nationellt rehabiliteringsstöd som gör det möjligt för kommuner och landsting att prioritera allas rätt till rörelse.
  • Att det utses en medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) i landets alla kommuner.

Lotta Håkansson

ordförande Reumatikerförbundet

Lise Lidbeck

ordförande Neuro

Tina Norgren

ordförande Psoriasisförbundet