Per-Anders Jande, ordförande, Svensk mat- och miljöinformation.

Säkra jordbruket genom vegetabilisk matproduktion

Vi hoppas att Miljöpartiet verkar för att säkra svensk jordbruksproduktion genom att stödja omställningen bort från djurhållning och mot produktion av vegetabilisk mat. Det är bara så vi minskar vår sårbarhet för extremt väder och torka, skriver Per-Anders Jande, Svensk mat- och miljöinformation.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

Vattenbristen, 12/7

Gustav Fridolin (MP) skriver att vi måste säkra Sveriges livsmedelsförsörjning när jorden blir varmare. Fridolin lyfter också orimligheten i att svenska lantbrukare måste konkurrera med produktion i andra länder, som inte lever upp till svenska djurskyddskrav.

Det är onekligen konstigt att vi inte ställer samma krav på importvaror som vi gör på inhemsk produktion. Miljöpartiets föreslagna antibiotikaskatt kan vara ett steg i riktning mot en utjämning av villkoren för det svenska lantbruket.

Odling av foder stor bov

Men för att skydda den svenska matproduktionen behöver vi också minska jordbrukets sårbarhet för extremt väder och torka.

Att få fram samma näring från kött som från vegetabilier kräver i genomsnitt tio gånger mer odlingsmark.

Det finns bara ett effektivt sätt att göra detta och det är att snabbt och kraftfullt minska djurhållningen i Sverige.

Att få fram samma näring från kött som från vegetabilier kräver i genomsnitt tio gånger mer odlingsmark.

Vi har sänkt grundvattnet i odlingslandskapet, till största delen för att kunna odla foder. Vi har också gjort oss av med i princip alla våtmarker i södra Sverige för att öka odlingsarealen, vilket gör att betydligt mindre vatten stannar i marken och i stället rinner direkt ut i havet.

Det innebär att vattendepåerna tar slut väldigt snabbt, när nederbörden inte kommer som vi är vana vid. Det drabbar inte bara lantbruket, utan hela vår vattenförsörjning.

Stötta omställning

Vi hoppas att Miljöpartiet verkar för att säkra svensk jordbruksproduktion, genom att stödja omställningen bort från djurhållning och mot produktion av vegetabilisk mat, bioenergi och ett mindre intensivt jordbruk, som möjliggör anläggning av våtmarker och höjda grundvattennivåer i kritiska områden.

Per-Anders Jande

ordförande, Svensk mat- och miljöinformation