Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Mikael Hansson, vd Skydda.
Mikael Hansson, vd Skydda.

Säkerhet på arbetsplatsen är en attitydfråga

Hittills i år har 13 personer förolyckats i tjänsten. Flera av dem arbetade i byggbranschen. I jämförelse med samma period 2018 är det dubbelt så många som dött. Vår kommande rapport visar var bristerna finns, skriver Mikael Hansson, vd Skydda.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Varje timme skadas en byggarbetare allvarligt på en svensk byggarbetsplats och byggbranschen är den mest skadedrabbade bland alla branscher i Sverige. Vi har låtit undersöka vad skyddsombud och byggarbetare anser om arbetsplatssäkerheten i byggbranschen. Vår kommande rapport Säker arbetsplats visar på att det behöver vidtas åtgärder på flera olika områden.

Först och främst finns det en bristande säkerhetskultur på många byggarbetsplatser. Varannan byggarbetare använder inte sin personliga skyddsutrustning fullt ut. I många fall handlar det om att utrustningen upplevs ansträngande, att de underskattar riskerna samt att de påverkas av att deras kollegor inte heller använder sin skyddsutrustning.

Rapporten visar att det krävs krafttag på flera olika områden. Och det är företagsledningarna som bär huvudansvaret.

En annan utmaning handlar om var ansvaret för säkerhetsarbetet ligger. Både byggarbetarna och skyddsombuden själva anser att den största delen av ansvaret för säkerhetsarbetet ligger på skyddsombuden. Men samtidigt anger skyddsombuden att de saknar mandat och resurser.

Utbildning och kunskap

En tredje frågeställning gäller bristen på utbildning och kunskap. Det finns ett starkt samband mellan hur mycket utbildning som byggarbetarna har fått och i vilken utsträckning de använder sin skyddsutrustning. Fyra av fem byggarbetare efterlyser dessutom mer utbildning.

Rapporten visar att det krävs krafttag på flera olika områden. Och det är företagsledningarna som bär huvudansvaret. Om vi ska lyckas öka säkerheten, och minska antalet olyckor, så måste ledningsgrupperna på svenska byggföretag prioritera frågan kring arbetsplatssäkerhet betydligt högre.

Vi vill se att man arbetar mer förebyggande genom att:

• Genomföra mer frekventa och omfattande riskanalyser.

• Genomföra fler utbildningar både för skyddsombud och byggnadsarbetare.

• Ge skyddsombuden större mandat och resurser att påverka säkerheten på arbetsplatserna.

Skyddsombuden har en nyckelroll då de ska överföra kunskap, attityder och beteenden till medarbetarna på byggarbetsplatserna. Men först måste företagsledningen ge dem mandat – inte bara på papperet – samt resurser att kunna genomföra sitt arbete på bästa sätt.

Säkerhet på arbetsplatsen är en attitydfråga. Med mer kunskap och tydligare ansvar kan vi skapa förändrade attityder och därmed minska risken för arbetsplatsolyckor.

Mikael Hansson

vd Skydda