Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Olyckor händer hos oss precis som på andra skolor, en elev som skadar sig ska självfallet tas om hand och vårdnadshavare ska informeras, skriver debattörerna. Bild: Måns Langhjelm
Olyckor händer hos oss precis som på andra skolor, en elev som skadar sig ska självfallet tas om hand och vårdnadshavare ska informeras, skriver debattörerna. Bild: Måns Langhjelm

Rudolf Steinerskolan: ”Vi tar kritiken på allvar”

Vi har ingen som helst önskan att utsätta elever för potentiellt farliga eller skrämmande situationer. Vi välkomnar också Waldorfrörelsens initiativ att ta fram en värdegrund som tar avstånd från kränkningar och kunskapsförakt och ser fram emot att delta i arbetet, skriver Antje Gregner och Cecilia Schmidt-Åberg, på Rudolf Steinerskolan i Göteborg.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Replik

24/5 Efter SVT:s dokumentär – låt Skolinspektionen utreda Solvikskolan

28/5 Problemen på Solvikskolan finns även i Göteborg

SVT:s dokumentär ”De utvalda barnen” innehöll skakande och skrämmande berättelser om hur missförhållanden och kränkningar fick pågå i waldorfpedagogikens namn, på Solvikskolan i Järna.

Vi uppskattar det offentliga samtal som dokumentären väckt om waldorfpedagogiken. Och även om vi inte delar den beskrivning som Hanna och Marcus Dimbodius ger av Rudolf Steinerskolan (GP 28/5) så välkomnar vi att de som föräldrar bidrar med sitt perspektiv.

Trygga former

På vår skola får barn klättra i både träd och rep, men det ska ske under trygga former och i närhet av trygga vuxna som känner barnen och deras olika förutsättningar väl. Olyckor händer hos oss precis som på andra skolor, en elev som skadar sig ska självfallet tas om hand och vårdnadshavare ska informeras. Vi har ingen som helst önskan att utsätta eleverna för potentiellt farliga eller skrämmande situationer.

Inte heller psykosocial otrygghet hör hemma på vår skola. Skolpersonalen arbetar engagerat och systematiskt för att förhindra kränkningar och mobbing. När elever, grupper och klasser behöver extra stöd kopplas vårt tvärprofessionella elevhälsoteam in. Utöver det har vi en trygghetsgrupp dit man som elev eller förälder kan vända sig om man upplever sig illa behandlad av personal eller andra elever. Det finns också en tydlig rutin för hur rektor och styrelse följer upp klagomål.

Granskade utan anmärkning

Vi blir, precis som alla andra svenska skolor, granskade av Skolinspektionen, hittills utan anmärkningar eller klander inom dessa områden. Det betyder inte att vi är vaccinerade mot felsteg och misstag. Arbetet med att skapa en trygg och dynamisk skolmiljö är ständigt pågående. I det arbetet står vi oss slätt utan återkoppling från elever och föräldrar. Därför tar vi Hanna och Marcus Dimbodius berättelse på stort allvar. Vi vill också uppmana alla föräldrar och elever som inte upplever att deras röster har blivit tillräckligt hörda att kontakta skolledningen.

En ny värdegrund ska självklart ta avstånd från kränkningar och kunskapsförakt. Vi tror att det är precis den sortens initiativ som Waldorfrörelsen i Sverige behöver och vi ser fram emot att delta i det.

I sin debattartikel i Göteborgs-Posten den 24/5 bjuder Waldorfskolefederationen in sina medlemsskolor till ett fördjupat värdegrundsarbete. En ny värdegrund ska självklart ta avstånd från kränkningar och kunskapsförakt. Vi tror att det är precis den sortens initiativ som Waldorfrörelsen i Sverige behöver och vi ser fram emot att delta i det.

Antje Gregner, rektor, Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Cecilia Schmidt-Åberg, styrelseordförande i Stiftelsen Rudolf Steinerskolan i Göteborg