Hur känner man sig som ung student när man sitter fast i sin egen tillgänglighetsanpassade lägenhet på plan 1, medan festerna, studierna och det sociala livet pågår några våningar upp i kompisarnas icke tillgänglighetsanpassade lägenheter? skriver debattören Bild: Kallestad, Gorm
Hur känner man sig som ung student när man sitter fast i sin egen tillgänglighetsanpassade lägenhet på plan 1, medan festerna, studierna och det sociala livet pågår några våningar upp i kompisarnas icke tillgänglighetsanpassade lägenheter? skriver debattören Bild: Kallestad, Gorm

Rucka inte på kraven på tillgänglighet för studentbostäder

Sänkta tillgänglighetskrav i studentbostäder är inte lösningen på bostadsbristen bland studenter. Bygg istället rätt från början, skriver Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Vid varje terminsstart aktualiseras frågan om bostadsbristen bland studenter. Ett återkommande förslag är att tillgänglighetskraven i studentlägenheterna ska minska för att fler och billigare bostäder ska kunna byggas.

DHR menar att det säkert går att genomföra åtgärder som gör studentbostäderna mindre kostsamma att bygga, exempelvis genom val av standard och material. Däremot anser vi att det är mycket vanskligt att börja rucka på tillgänglighetskraven.

Olika förutsättningar och behov

Sverige har åtagit sig att se till att alla nya produkter, tjänster, miljöer, infrastruktur med mera ska utformas enligt principen om det universellt utformade. Det har vi gjort genom att ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Universell utformning innebär att samhällsplaneringen utgår från att människor är olika och har olika förutsättningar och behov.

I debatten brukar det sägas att det inte spelar någon roll om studentlägenheterna inte uppfyller alla byggkrav, eftersom det är tänkt att man bara ska bo där några år. Vissa tycker att det kan räcka att en liten andel lägenheter blir tillgänglighetsanpassade, medan den stora majoriteten inte blir det. Men även för den som har en funktionsnedsättning kan studentåren vara livsavgörande. Hur känner man sig som ung student när man sitter fast i sin egen tillgänglighetsanpassade lägenhet på plan 1, medan festerna, studierna och det sociala livet pågår några våningar upp i kompisarnas icke tillgänglighetsanpassade lägenheter? Och hur känns det för vännerna, som inte kan bjuda med sin rullstolsburna klasskamrat till gemensamma studier eller umgänge?

Omvandlas till äldreboenden

En annan sak att tänka på i sammanhanget är möjligheten att förändra verksamheten i byggnader som ägs eller förvaltas av kommuner. Det är inte säkert att trycket på studentbostäder kommer att ligga kvar på samma nivå i alla studentstäder framöver. Vi kan mycket väl se förändringar beroende på exempelvis demografi och arbetsmarknad. Om några år kanske en del bestånd behöver omvandlas till exempelvis äldreboende eller till annan verksamhet där tillgängligheten behöver vara stor.

Vi måste istället jobba framåt, långsiktigt, hållbart och inkluderande

Sverige har en stark lagstiftning när det gäller tillgänglighet och användbarhet i bostäder, och det är viktigt att vi inte sänker ambitionsnivån på området.

Det är inte läge att backa från det arbete som redan är gjort och som pågår. Vi måste istället jobba framåt, långsiktigt, hållbart och inkluderande. Tänk rätt och bygg rätt från början, så behöver det inte bli dyrt och krångligt i framtiden.

Rasmus Isaksson, förbundsordförande, DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet