Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

En kriminell person får inte stjäla en bil för att han inte har råd att köpa en. Då får staten eller en kommun rimligen inte bryta mot lagen med hänvisning till ekonomiska eller andra begränsningar, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson/TT
En kriminell person får inte stjäla en bil för att han inte har råd att köpa en. Då får staten eller en kommun rimligen inte bryta mot lagen med hänvisning till ekonomiska eller andra begränsningar, skriver debattörerna. Bild: Johan Nilsson/TT

Roten till Göteborgs problem är att kommunen bryter mot lagarna

Staten har misslyckats i ansvaret att värna tryggheten och ”knäcka gängen”. Men det bristande brottsförebyggande arbetet beror också på att kommuner bryter mot skollagen och socialtjänstlagen. Det politiska spelet och överadministrationen måste ersättas av ett kommunalt och statligt ledningsarbete där lagarna sätts främst. Då kan brottsligheten minska och medborgarna ges vad demokratin lovar, skriver företrädare för Göteborgspartiet.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Demokrati är mer än att välja politiker vart fjärde år. Vår demokrati ska värna ett fungerande välfärds- och rättssamhälle med fri- och rättigheter. Skjutningar, parallellsamhällen och tusentals som lever under hedersförtryck är inte bara ett misslyckande. Det beror också på att staten och många kommuner själva inte följer Sveriges lagar fullt ut.

Enligt socialtjänstlagen ska en kommun ”sörja för att barn och unga som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver”. Kommuner har alltså ett ovillkorligt ansvar för att tidigt vidta de åtgärder som krävs för att barn och ungdomar inte ska komma på glid.

Nya politiska utspel

Enligt skollagen ska alla barn och elever ges den ”ledning och stimulans” som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling ”för att kunna utvecklas så långt som möjligt”. Men tusentals barn och unga hanteras inte enligt lagen.

Polismyndigheten ska enligt polislagen ”tillförsäkra allmänheten skydd”. Men så är det knappast i särskilt utsatta områden eller för oskyldiga som kommer i gängens skottlinje. Att lagarna verkar glömmas bort kan bero på flera orsaker:

• Det görs ständigt nya politiska utspel i en mängd frågor, vilket gör det otydligt vad som är mest prioriterat för våra offentliga verksamheter.

• Det finns så många så kallade styrande dokument att ingen kan ha koll på helheten. Utöver lagarna finns det tiotusentals sidor med strategier, planer och utredningar i Göteborgs kommun. Dessa har goda intentioner, men omfattningen skapar ett administrativt ekosystem som detaljstyr och belastar i stället för att stödja verksamheterna.

• Politiker har ofta mindre erfarenhet och kompetens gällande att leda exempelvis skola och socialtjänst än cheferna i förvaltningsledningarna.

Rensa i överadministrationen

Därför behövs ett annat politiskt ledningsarbete än i dag. Man behöver rensa i överadministrationen och börja med att staten och kommuner själva ska följa lagarna fullt ut, samt inte sätta några ekonomiska begränsningar för att lyckas. En kriminell person får inte stjäla en bil för att han inte har råd att köpa en. Då får staten eller en kommun rimligen inte bryta mot lagen med hänvisning till ekonomiska eller andra begränsningar.

Henrik Munck.
Henrik Munck.

Pandemin har lärt oss att det offentliga har i det närmaste obegränsade ekonomiska muskler när det verkligen gäller. Likaså, om än senfärdigt, att det går att kraftsamla det offentliga kring en stor uppgift för samhället. En liknande kraftsamling behövs nu för att det offentliga ska börja följa lagarna fullt ut.

Frånvaron av obegränsade ekonomiska satsningar gör oss paradoxalt nog fattigare för varje dag. Kostnaden för lidandet under parallellsamhällen, kriminalitet och medborgare som inte kommer i egenförsörjning är mångdubbel jämfört med vad det skulle kosta att rätta till problemen.

Men det politiska spelet motverkar det som demokratin borde fokusera på. Friskolors existens eller om polisen ska ha vattenkanoner eller ej kan det såklart finnas olika uppfattningar om, men i relation till att det offentliga i dag inte följer lagarna fullt ut är detta marginella frågor.

En liknande kraftsamling behövs nu för att det offentliga ska börja följa lagarna fullt ut

”Öppna våra hjärtan” och ”inte såg det komma” är inte bara några oskyldiga uttalanden. De är exempel på hur det politiska spelet har förlamat och förstört samhället under lång tid. Allvaret i situationen kan jämföras med länder som genomsyras av korruption. När man nått en viss nivå är det oerhört svårt att rätta till situationen.

Det kan låta alltför enkelt att lösningen för samhället skulle vara att rensa i överadministrationen, lägga undan det politiska spelet, och i stället sätta våra svenska lagar som främsta styrmedel för det offentliga. Det enda som är säkert är att nuvarande sätt att leda de offentliga verksamheterna inte skapar den demokrati och det välfärds- och rättssamhälle som Sverige vill och ska ha.

Yvonne Lundberg.
Yvonne Lundberg.

Göteborgspartiet går till val på att i grunden ändra hur vår kommun styrs. Lagarna ska sättas främst i den politiska styrningen. Vi vill skapa kraft i de offentliga verksamheterna genom att ta bort överadministration och onödig detaljstyrning. När vi tar vår del av ansvaret kan vi ställa krav på staten om att göra Göteborg till pilotkommun för ett massivt brottsförebyggande arbete med fler poliser i lokalsamhället.

Det är så vi skapar trygghet, bryter segregation och enar vår stad. Och upprätthåller demokratin där alla parter sköter sin del av samhällskontraktet.

Henrik Munck (G) kommunalråd

Yvonne Lundberg (G) tidigare ledamot i socialnämnden

LÄS OCKSÅ: Lokal valkompass för kommun och region 2022

LÄS OCKSÅ: Nytt parti går till val på att ena Göteborg

LÄS OCKSÅ: Upplagt för kaos i Göteborgspolitiken