Riv inte Chalmers arkitekturskola

Chalmers har planer på att slå samman institutionerna för Arkitektur och Bygg- och Miljöteknik till en enhet. Detta kan bli början på slutet för arkitektutbildningen i Göteborg, skriver bland andra arkitekt Gert Wingårdh.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Arkitektutbildningen är en undervisning som var etablerad på Chalmers långt innan den blev högskola 1937. Den kan räkna sin historia 160 år tillbaka i tiden, vilket gör den till landets äldsta efter Konstakademin. I dag är Chalmers arkitektutbildning i topp. Skulle begreppet marginaliseras, eller arkitekturämnets hemvist bli otydligt, äventyras hela utbildningens status.

Arkitektutbildningen hör till den begränsade grupp program som leder till en specifik karriär. Till skillnad mot flera andra utbildningar i denna grupp, såsom läkare och jurist, är arkitektens titel inte skyddad, utan vilar på utbildningens status. En arkitekt har fått sin utbildning på en arkitekturskola.

Tappar i status

Namnets betydelse går därmed bortom utbildningen. En undervisning med identiskt innehåll, men med annat namn, kan aldrig få en status jämförbar med andra arkitektutbildningar i Sverige och utomlands. Detta har naturligtvis betydelse för studenternas möjligheter till arbete, men också för skolans möjligheter att rekrytera lärare. Att bidra till undervisningen av morgondagens arkitekter hör till de skyldigheter, men också erkännanden, som tillkommer arkitektkårens främsta företrädare. Som arkitekter verksamma i staden har vi sett ett värde i att på olika vis bidra till utbildningen. Reduceras arkitektämnets integritet, minskar också intresset att engagera sig i högskolan.

Mest åtråvärda utbildningen

Arkitekt är en av vår civilisations äldsta yrkestitlar, och utbildningen hör till Chalmers mest åtråvärda. Hur snabbt en olyckligt konstruerad fusion kan ändra det senare har arkitektutbildningen i Lausanne blivit varse, vilken många elever lämnat till förmån för skolor i städer där ämnet ännu är fast formulerat.

Värdet av en verklig arkitekturskola på Chalmers har central betydelse för möjligheterna att rekrytera arkitekter i Göteborg. Men effekterna stannar inte där. Utbildningen har haft betydelse för byggnadskulturen i hela landet och vi vill uppmärksamma högskolans ledning på att det är en mycket långsam process att etablera en arkitekturskola med det renommé som Chalmers nu har. När samhällsbygget nu står inför större utmaningar än på länge måste kompetensen byggas upp. Inte rivas ned.

Johan Lundin

arkitekt, kontorschef för White Göteborg

Monica von Schmalensee

arkitekt och VD, White

Magnus Månsson

arkitekt, adjungerad professor, Semrén + Månsson arkitektkontor AB

Gert Wingårdh

arkitekt, konstnärlig professor

Rasmus Wærn

arkitekturhistoriker, Wingårdh arkitektkontor AB