Frågan är vilka som ska flytta till de bostäder som blir lediga i de utsatta områdena. För att leva upp till Ygemans tankar måste människor med nordisk bakgrund flytta dit. Annars är fortfarande andelen människor med utomnordisk bakgrund långt över 50 procent och nästan varannan lägenhet står tom, skriver debattören.
Frågan är vilka som ska flytta till de bostäder som blir lediga i de utsatta områdena. För att leva upp till Ygemans tankar måste människor med nordisk bakgrund flytta dit. Annars är fortfarande andelen människor med utomnordisk bakgrund långt över 50 procent och nästan varannan lägenhet står tom, skriver debattören. Bild: Olof Ohlsson

Riktig integration kan aldrig ske genom att tvångsblanda människor

I Socialdemokraternas nya förslag för hur man ska lyckas med integrationen står det rätt ut att man vill tvångsblanda befolkningen. Denna typ av social ingenjörskonst är varken moraliskt försvarbar eller effektiv. Riktig integration uppnås när människor ges möjlighet att förändra sina liv, skriver Hampus Magnusson.

Det här är en debattartikel. Åsikter och idéer som framförs är skribenternas egna. Vill du svara eller har du synpunkter på debattartikeln? Mejla till: debatt@gp.se

ANNONS
|

”Den ekonomiska, etniska och språkliga segregationen behöver brytas på en strukturell nivå vilket kräver att befolkningen blandas. Samhället kommer behöva genomföra insatser vi tidigare inte gjort, i en skala vi tidigare inte sett.”

Så avslutas Socialdemokraternas nya rapport om hur de genom att tvångsblanda befolkningen ska laga det Sverige, som de under årtionden trasat sönder genom ansvarslös migrations- och integrationspolitik. Vi har helt andra lösningar för att få ordning på Sverige igen.

Socialdemokraterna börjar inse att de under alla sina regeringsår och som styrande parti i Göteborg misslyckats med integrationen. Problemet är att deras nya förslag skulle göra problemen värre.

ANNONS

Passiva objekt

När Socialdemokraterna ska lösa problem förvandlas människor till passiva objekt för storslagen social ingenjörskonst. Deras lösning är mer politisk styrning och planering – fast det är de själva som skapat problemen. Detta är fallet både med den misslyckade integrationen och bostadsmarknaden.

Ett de mest långtgående S-förslag som presenterats är Anders Ygemans om att införa ett tak för andelen invånare med utomnordisk bakgrund i utsatta områden. Förslaget kräver massiva omflyttningar av människor från utsatta områden till välfungerande områden. Eller som det redogörs för i deras nya rapport:

”Hög och låginkomsttagare bor alltmer åtskilda. För att bryta denna åtskillnad skulle cirka 42 procent av alla låginkomsttagare behöva flytta till ett annat bostadsområde.”

I Göteborg har Socialdemokraterna förslagit att kommunen ska köpa in fastigheter i områden där andelen hyresrätter understiger 50 procent. Det är samma tanke som när S-styret köpte in en mångmiljonvilla i Långedrag till dubbla priset för att placera flyktingar i. Den gången slutade det i fiasko och skattebetalarna fick betala notan.

Vägen till integration går inte genom vare sig tvångsförflyttningar, nybyggda subventionerade hyresrätter i välmående områden eller rivningar av befintliga bostäder

I GP har vi kunnat läsa att ”Enligt Attenius handlar det om att politiken aktivt går in för att blanda befolkningen.” Att problemen i utsatta områden ska lösas genom att flytta dem till välfungerande områden är feltänkt. Nya miljonprogram i villaområden som föreslås är inte lösningen på integrationsfrågan. Det är tvärtom ett sätt att öka motsättningarna. Med tanke på kostnaderna för nyproduktion skulle det också kräva massiva bidrag – pengar som måste tas från hederligt arbetande göteborgare.

ANNONS

Frågan är vilka som ska flytta till de bostäder som blir lediga i de utsatta områdena. För att leva upp till Ygemans tankar måste människor med nordisk bakgrund flytta dit. Annars är fortfarande andelen människor med utomnordisk bakgrund långt över 50 procent och nästan varannan lägenhet står tom.

Vi undrar om det var detta problem Lawen Redar (S) och hennes arbetsgrupp ville lösa med förslaget att riva bostäder i förorten. Men inte heller det skulle innebära att andelen svenskar ökar i dessa områden. Det enda som skulle hända är att det skulle öka trycket på en redan hårt pressad bostadsmarknad och färre skulle få möjlighet till en bostad.

Göra bostadskarriär

Vägen till integration går inte genom vare sig tvångsförflyttningar, nybyggda subventionerade hyresrätter i välmående områden eller rivningar av befintliga bostäder. Riktig integration uppnås när människor ges möjlighet att förändra sina liv.

Fler måste ges möjlighet att göra bostadskarriär på egna meriter och i stället för att riva hyresrätter bör de som bor där erbjudas köpa dem. S har dock förbjudit detta och nyligen stoppades ombildningar i Tynnered och Hjällbo.

Politikens uppgift är att skapa möjligheter. Det måste löna sig att gå från bidrag till arbete, att säkerställa en bra skolgång för barnen, att de lär sig svenska och att vi har ett företagsklimat där fler vill starta eget och där företag vågar anställa.

ANNONS

Avslutningsvis måste vi föra en mycket stram migrationspolitik samt upprätthålla lag och ordning, så att barn inte dras in i kriminalitet och så att flickors och kvinnors frihet inte begränsas av manliga moralpoliser.

Det är här politiken måste fokusera. Då ges människor möjlighet att göra klassresor och boendekarriär – oavsett om den sker i deras nuvarande område eller de köper en bostad någon annanstans i Göteborg. Riktig integration sker när nya svenskar utbildar sig, gör yrkeskarriär och av egen kraft har råd att köpa eller hyra sin bostad.

Hampus Magnusson (M), oppositionsråd Göteborgs stad

ANNONS