Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Rektorernas arbetsmiljö är under all kritik

Ska Göteborgs skolor lyckas resa sig får man inte glömma det pedagogiska ledarskapet. Tyvärr är arbetsmiljön för rektorerna under all kritik, skriver Torbjörn Brommé och Matz Nilsson, Sveriges skolledarförbund.

Det här är en debattartikel. Syftet med texten är att påverka och åsikterna är skribentens egna.

Att skola och utbildning är viktigt är något de flesta är överens om. Skolan i Göteborg har dock länge varit något av ett sorgebarn. Det finns här och där lyckade exempel, men i det stora hela känner de som arbetar i skolan en stor oro över resultatutvecklingen i Göteborgs skolor.

En viktig förutsättning för att eleverna ska nå kunskapsmålen är det pedagogiska ledarskapet – skolledare som leder verksamheten mot de nationella målen. För det krävs en fungerande arbetsmiljö för skolledarna. Nyligen har Arbetsmiljöverket uppmanat Göteborgs stad att förbättra arbetsmiljön för rektorerna i en av stadsdelarna. Rektorerna där upplever en obalans mellan resurser och uppdrag.

Före den 15 november ska åtgärder vidtas, annars utdöms ett vite på 100 000 kronor.

Gäller fler stadsdelar

Tyvärr gäller det inte endast en stadsdel i Göteborg, många rektorer i staden delar samma upplevelse. Arbetsbelastningen för våra medlemmar har under en lång tid ökat utan att nya resurser tillförts. Skolledarnas uppdrag i dag är betydligt mer komplext än tidigare.

När nu även Skolinspektionen synat en del av skolorna i Göteborg syns liknande mönster. Föreläggande och vite döms ut för brister inom områdena trygghet och studiero, anpassningar och särskilt stöd samt det systematiska kvalitetsarbetet. När detta drabbar skolan upplever många rektorer att de står helt ensamma och får svara för de brister som uppdagas, trots att det är huvudmannen, Göteborgs kommun, som är ytterst ansvarig och är skyldig att se till att nödvändiga resurser finns på skolan.

Finns inte mycket som lockar

Under de närmaste åren behöver förskola och skola rekrytera fler skolledare. Vi står inte bara inför en rektryteringskris när det gäller förskollärare och lärare, utan även skolledare. Antalet kvalificerande sökande på varje utannonserad skolledartjänst har minskat kraftigt.

Just nu finns inte mycket som lockar för duktiga förskollärare och lärare att göra karriär i skolan när skolledarnas arbetsmiljö är eftersatt och lönesatsningarna uteblir. Vi vill att Göteborg ska bli en attraktiv arbetsgivare för skolledare och att staden ger skolan de förutsättningar som krävs så att fler elever klarar av sin skola framgångsrikt. Vi vill att Göteborg ska vara en skolstad att vara stolt över där fler elever klarar av sin skola framgångsrikt!

Torbjörn Brommé

ordförande för Sveriges skolledarförbund lokalavdelning i Göteborg

Matz Nilsson

förbundsordförande, Sveriges skolledarförbund